Fotovoltaïsche installatie onder de knie: Beste praktijken en stapsgewijze handleiding voor schuine, platte en dakmontage

· Over fotovoltaïsche

De installatie van een fotovoltaïsch (PV) systeem vereist zorgvuldige planning en uitvoering om optimale prestaties, veiligheid en een lange levensduur te garanderen. Het is essentieel om het installatieproces te begrijpen en veelgemaakte fouten te vermijden, ongeacht het type dak dat je hebt.

Schuine daken, dakintegratie en platte daken vereisen allemaal specifieke installatietechnieken. Dit artikel leidt u door de best practices voor PV-installatie. Deze omvatten installatie op hellende daken, montage in het dak en platte daken.

Volg deze richtlijnen om je PV-systeem naadloos en efficiënt te installeren. Zo maximaliseer je het energieopwekkingspotentieel van je systeem. Laten we eens kijken naar de stapsgewijze procedures en veelvoorkomende valkuilen die je moet vermijden als je begint aan je reis naar een PV-installatie.

Dit is wat je gaat bekijken:

  • How een PV-systeem installeren op een schuin dak?
  • Alternative optie: Montage in het dak
  • Installation van een PV-systeem op een plat dak
  • Avoiding de meest gemaakte fouten bij de installatie van PV
Installatie van een fotovoltaïsch systeem

Hoe installeer je een PV-systeem op een hellend dak?

Het is belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen bij het installeren van een fotovoltaïsch (PV) systeem op een hellend dak. Daarnaast is het essentieel om te controleren of de weersomstandigheden droog zijn voordat je verder gaat. Hier volgen de stappen voor montage op het dak:

1. Dakhaken bevestigen:

Begin met het bevestigen van dakhaken aan de dakspant. Deze haken worden meestal vastgeschroefd aan de dakspanten.

De hoeveelheid en het soort dakhaken variëren op basis van factoren zoals de belasting door het gewicht van het systeem, wind en sneeuw. Met deze belastingen moet rekening worden gehouden bij het bepalen van het aantal en het soort dakhaken dat nodig is.

De dakhaken bevestigen

Kies dakhaken die ontworpen zijn voor de specifieke dakpanvormen op het dak.

Om de dakhaken te bevestigen moet de dakbedekking tijdelijk worden verwijderd of uitgesneden op de plaatsen waar de haken moeten komen. Daarna kan het opnieuw worden bevestigd.

2. Installeer steunrails:

Zodra de dakhaken stevig op hun plaats zitten, installeert u de steunrails waarmee het montagesysteem wordt bevestigd.

Steunrails kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Ze kunnen parallel worden geplaatst, als dwarsrails of op korte rails. Dit is afhankelijk van het ontwerp en de vereisten.

Zorg ervoor dat de draagrails stevig aan elkaar zijn geschroefd om een stabiele basis te vormen voor het montagesysteem.

Monteer de steunrails

Gebruik in hoogte verstelbare dakhaken. Met deze haken kunt u het dak waterpas maken voor de PV-modules. Ze compenseren eventuele oneffenheden in het dak.

3. Monteer de PV-modules:

Nu de steunrails geplaatst zijn, is het tijd om de PV-modules op het geïnstalleerde montagesysteem te monteren.

PV-modules monteren

U hebt twee opties voor uw systeemontwerp. U kunt moduleklemmen gebruiken of de modules in railsystemen plaatsen. De keuze is afhankelijk van het systeemontwerp en de aanbevelingen van de fabrikant.

Sommige railsystemen hebben ingebouwde kabelgoten die het gemakkelijker maken om de kabelverbindingen te leiden en te beheren.

Alternatieve optie: Montage in het dak

Een PV-systeem installeren kan op twee manieren. Montage op het dak is één optie. Een andere optie is montage in het dak. Hierbij vervangen de PV-modules delen van de dakbedekking en worden ze een integraal onderdeel van de dakbekleding.

Montage op het dak biedt een visueel aantrekkelijkere integratie, maar is meestal complexer en duurder. Dit is wat u moet weten over montage op daken:

Op het dak

1. Ventilatie aan de achterkant en dakconstructie:

In-dak montage is beter voor koude daken met dakconstructies met ventilatie aan de achterkant. Dit zorgt voor een goede ventilatie en voorkomt oververhitting van de module. Het is niet geschikt voor geïsoleerde dakconstructies van warme daken.

Ventilatie aan de achterkant van koude dakconstructies helpt de opbouw van warmte te verminderen. Deze warmteophoping kan zich achter of onder de PV-modules voordoen. Dit helpt om optimale prestaties van de modules te behouden.

Ventilatie aan de achterkant

2. Installatieproces:

Fabrikanten leveren complete sets die speciaal ontworpen zijn voor installatie op het dak, inclusief alle benodigde onderdelen voor het installatieproces.

PV-modules worden meestal rechtstreeks op de daklatten gemonteerd, wat een stevige basis vormt voor het systeem.

Om een waterdichte verbinding te garanderen, wordt de module-array geïntegreerd in de dakbedekking. Voor elke zijde wordt één rij of kolom dakpannen gebruikt.

3. Volledige vervanging van het dak:

Fotovoltaïsche systemen kunnen de dakbekleding volledig vervangen. Dit staat bekend als een zonne- of energiedak. Daarnaast kunnen PV-modules worden geïntegreerd in de dakbekleding.

Zonnedakpannen zijn een speciaal type installatie op het dak. Ze kunnen worden geïntegreerd in de bestaande dakbekleding zonder extra montagesystemen. Dit zorgt voor een naadloze installatie. Het is echter belangrijk om te weten dat dakpannen voor zonne-energie meestal duurder zijn dan conventionele systemen voor in het dak.

4. Montage en homogeen oppervlak:

Het PV-systeem kan rechtstreeks in de dakbekleding worden geïntegreerd door middel van montage in het dak. De PV-modules vervangen hierbij de dakbedekking.

De PV-modules worden gemonteerd op bevestigingsrails, waardoor een uniform en homogeen oppervlak met het dak ontstaat.

De installatie van PV-modules begint met het verwijderen van de bestaande dakpannen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de modules. Vervolgens worden aluminium rails gebruikt om de modules rechtstreeks op de dakbalken te monteren. Het is belangrijk om op te merken dat de helling van deze rails niet kan worden aangepast als ze eenmaal stevig op de dakbalken zijn vastgeschroefd.

Het monteren van PV-modules in het dak biedt een esthetische oplossing. Ze gaan op in de dakbekleding voor een naadloze look. Dit zorgt zowel voor energieopwekking als voor het behoud van de beschermende functie van het dak.

Zorgvuldige planning en aandacht voor ventilatie aan de achterzijde is essentieel voor een succesvolle installatie in het dak. Het naleven van de richtlijnen van de fabrikant zal bijdragen tot een visueel aantrekkelijke integratie van het PV-systeem in de dakstructuur.

Installatie van een fotovoltaïsch systeem op een plat dak

De installatie van een fotovoltaïsch systeem op een plat dak vereist zorgvuldige planning en uitvoering om optimale prestaties en stabiliteit te garanderen. Hier volgt een stapsgewijze handleiding voor het installatieproces:

Installatie van een PV-systeem op een plat dak

1. Frame en montage:

Om de PV-modules te monteren wordt een stevig frame gebruikt, vaak gemaakt van lichtgewicht aluminium.

Er zijn twee gangbare opties voor montage op platte daken:

Het frame wordt stevig aan het dak bevestigd. Dit zorgt voor een waterdichte en energie-efficiënte installatie die de isolatie van het dak niet vermindert. Deze methode zorgt voor een goede ventilatie achter de modules, wat hun koeling bevordert en de algemene efficiëntie van het systeem verhoogt.

Installatie met ballast: Als alternatief kunnen de modules op frames worden geplaatst die in daarvoor bestemde troggen op het platte dak rusten. Deze troggen worden volgens de voorschriften verzwaard, meestal met stenen of grind. Het is belangrijk om rekening te houden met het extra gewicht en de mogelijke impact op de structurele integriteit van het dak.

2. Verhoging en plaatsing van modules:

Het hoogtesysteem wordt zorgvuldig op het platte dak geplaatst voor een optimale uitlijning en kanteling van de modules in de richting van de zon.

Voldoende afstand tussen de rijen modules is cruciaal om schaduw te voorkomen. Een algemene vuistregel is om de afstand tussen de rijen te berekenen door de hoogte van de rand van de module met drie te vermenigvuldigen.

De installatiehoek van de modules moet worden ingesteld volgens de middagpositie van de zon op de winterzonnewende. Deze dag is 21 december om 12 uur 's middags. Deze hoek maximaliseert de energieproductie en minimaliseert de schaduw. Het gebruik van een zonnebaanindicator kan helpen bij het nauwkeurig bepalen van de optimale installatiehoek.

3. Montageopties:

In gebieden met veel wind wordt een vaste installatiemethode met rails en modulebevestigingen aanbevolen. Bij deze aanpak moet er echter in de dakbekleding worden geboord, wat zorgvuldig moet worden afgedicht om waterschade te voorkomen.

In regio's met een rustiger klimaat biedt een ballastsysteem met verzwaarde frames stabiliteit zonder dat er in het dak hoeft te worden geboord.

4. Ondersteuning en rijafstand:

Zorg voor voldoende ondersteuning aan de kant die van de zon af is gericht. Dit kan worden bereikt door metalen platen te gebruiken of door tegenover elkaar liggende zonnepanelen te plaatsen.

De installatiehoek van de modules, meestal variërend van 10 tot 35 graden, bepaalt de juiste rijafstand. Lagere hoeken belemmeren de zelfreiniging, terwijl hogere hoeken een grotere afstand tussen de rijen noodzakelijk maken.

Sommige systemen hebben gemotoriseerde volgmechanismen om zich aan de zonnestand aan te passen. Systemen met één volgas passen de helling van de module aan op basis van de tijd van het jaar of sensorfeedback. Volgsystemen met twee assen richten modules ook de hele dag door uit. Deze geavanceerde trackingtechnologieën worden echter voornamelijk aanbevolen voor grootschalige buiteninstallaties vanwege hun complexiteit en onderhoudsvereisten.

Het installeren van een PV-systeem op een plat dak vereist een grondige afweging van de dakstructuur en specifieke montagevereisten. Houd je aan de veiligheidsprotocollen om een betrouwbaar en efficiënt fotovoltaïsch systeem op je platte dak te installeren. Voer nauwkeurige berekeningen uit voor de beste resultaten. Zorg voor een professionele installatie voor een succesvol systeem.

De meest voorkomende fouten bij de installatie van PV vermijden

Bij het installeren van fotovoltaïsche (PV) systemen kunnen veelgemaakte fouten ernstige gevolgen hebben. Slechte prestaties, veiligheidsrisico's en algehele mislukking zijn allemaal mogelijke gevolgen. Door deze fouten te begrijpen en te vermijden, kun je zorgen voor een naadloze en efficiënte PV-installatie. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende fouten en hoe u deze kunt vermijden.

Fout 1: Slechte uitlijning van PV-modules

De juiste uitlijning van PV-modules is cruciaal voor een esthetische en efficiënte installatie. Een verkeerde uitlijning kan leiden tot een scheef of golvend uiterlijk, wat zowel de visuele aantrekkingskracht als de algehele prestaties van het systeem beïnvloedt. Zorg ervoor dat u de modules nauwkeurig uitlijnt, zodat ze gelijkmatig en naadloos aansluiten.

Uitlijning van de PV-modules

Fout 2: onveilige kabelgeleiding

Het leggen van kabels speelt een belangrijke rol in PV-installaties. Verkeerd leggen kan veiligheidsrisico's opleveren door de hoge stroomsterkte. Scherpe hoeken, scherpe bochten of ruwe oppervlakken kunnen de kabelisolatie beschadigen, wat kan leiden tot isolatiefouten en een lagere opbrengst van het systeem. Vermijd contact van de kabel met het dak en zorg voor een glad, veilig freespad om dergelijke problemen te voorkomen.

Kabel leggen

Fout 3: Onvoldoende dakdoorvoeren

Correcte dakdoorvoeren zijn essentieel voor een veilige en waterdichte PV-installatie. Inadequate dakdoorvoeren kunnen leiden tot waterschade aan het gebouw of zelfs loslating van de module. Besteed veel aandacht aan het afdichten en bevestigen van de dakhaken in de dakspanten, zodat er een stevige en weerbestendige verbinding ontstaat.

Fout 4: onjuiste installatie van dakhaken

Een onjuiste installatie van dakhaken kan tot verschillende complicaties leiden. Zorg er bij het installeren van dakhaken voor dat u de dakbekleding niet beschadigt. Zorg ervoor dat de uitsparingen voor de haken correct worden gemaakt, zodat er niet te veel of te weinig materiaal wordt verwijderd. Zorg voor voldoende afstand tussen dakhaken en dakpannen om mogelijke sneeuwbelasting op te vangen en schade aan de dakpannen te voorkomen.

Dakhaken monteren

Fout 5: onvoldoende gebruik van dakhaken

Het gebruik van het verkeerde aantal of type dakhaken kan de stabiliteit van het PV-systeem in gevaar brengen. Kies dakhaken die passen bij de vorm van uw dakpannen en houd rekening met de regionale belastingseisen. Installeer dakhaken om de belasting gelijkmatig te verdelen voor een stabiele constructie. Besteed speciale aandacht aan randen en hoeken die gevoelig zijn voor windturbulentie.

Fout 6: oneffenheden niet wegwerken

Oneffenheden op het dak kunnen problemen opleveren tijdens de installatie van PV's. Als uw dak golvingen of krommingen vertoont, is het cruciaal om verstelbare dakhaken te gebruiken die deze onregelmatigheden kunnen compenseren. Verstelbare of variabel verstelbare dakhaken zorgen voor een vlakke installatie, waardoor schaduw tot een minimum wordt beperkt en de systeemprestaties worden gemaximaliseerd.

Fout 7: De installatieomgeving niet beveiligen

Het creëren van een veilige werkomgeving is essentieel tijdens de PV-installatie. Neem voorzorgsmaatregelen om het installatiegebied te beschermen. Gebruik flutlinten om het af te zetten.

Plaats waarschuwingsborden. Plaats hekken om toegang door onbevoegden te voorkomen. Maak opritten vrij en verwijder potentiële struikelblokken om het risico op ongelukken te minimaliseren.

Vermijd veelgemaakte fouten en volg de aanbevolen richtlijnen. Dit zorgt voor een succesvolle en efficiënte PV-installatie. Het zal ook de prestaties, veiligheid en levensduur van uw systeem maximaliseren.

Maysun Solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Onze Twisun X is de meest aanbevolen zonnemodule. Het heeft superieure prestaties en een stijlvol zwart design. Het ontwerp past perfect in elke architecturale omgeving.

Met de Twisun X-serie van Maysun Solar kunt u vertrouwen op de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten. Doe met ons mee aan het creëren van een groenere wereld door gebruik te maken van de kracht van de zon. Neem vandaag nog contact op met Maysun Solar en laten we samen bouwen aan een duurzame toekomst.

De acht essentiële materialen voor zonnepanelen
Hoe moeten fotovoltaïsche panelen worden opgesteld en geïnstalleerd
Enkele dingen die u moet weten over de keuze van de beste hellingshoek voor fotovoltaïsche panelen