Fotovoltaïsch systeem op zonne-energie onderhouden: De levensduur van zonnepanelen begrijpen

· zonnepanelen industrie Nieuws

Intro:

Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem bestaat uit een of meer zonnepanelen (ook wel "zonnemodule" genoemd) in combinatie met een omvormer en andere elektrische en regelgevende systemen, energieopslagsystemen, enz. Dit artikel beschrijft in detail de componenten van het fotovoltaïsche systeem en de factoren die de levensduur van het fotovoltaïsche systeem beïnvloeden, zodat u het fotovoltaïsche systeem beter kunt onderhouden en de levensduur kunt verlengen.

Wat is inbegrepen bij het fotovoltaïsche systeem?

Zonnepaneel (ook wel "zonnemodule" genoemd)

Een zonnepaneel (Solar Panel) is een apparaat dat wordt gebruikt om zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Ze staan ook bekend als zonnecelmodules of fotovoltaïsche panelen en bestaan meestal uit meerdere zonnecelwafers die het fotovoltaïsch effect gebruiken om zonne-energie om te zetten in gelijkstroom.

Functie: De belangrijkste functie van zonnepanelen is het omzetten van lichtenergie in gelijkstroom.

Zonnepaneel

Mogelijke problemen:

  1. Stroomstoring:

Onjuiste verpakking of erosie van de backplane: Inadequate verpakking of veroudering van de backplane kan leiden tot vochtschade, wat de prestaties van de batterij beïnvloedt. Op vochtige en bewolkte dagen kan de omvormer uitvallen, waardoor restitutie of vervanging nodig is.

Hoge lastemperatuur: Een te hoge lastemperatuur kan de batterijcellen beschadigen, waardoor het vermogen afneemt.

Onregelmatige planning en ontwerp: Slechte systeemplanning, onregelmatige installatie en onjuiste aarding kunnen leiden tot verborgen scheuren in de batterij, wat een potentieel geïnduceerd degradatie-effect (PID) veroorzaakt.

Blikseminslag: Blikseminslag kan componenten beschadigen of diodekortsluiting veroorzaken in aansluitdozen, wat kan leiden tot defecten aan componenten.

  1. Delaminatie van zonnepanelen:

Glasvervuiling: Delaminatie tussen glas en cellen kan optreden door defecten in de lijmlaag of vervuiling op het glasoppervlak.

Backplane vervuiling: Vervuiling tussen de cellen en de backplane kan het gevolg zijn van slechte EVA prestaties of defecte backplane.

Onvoldoende vernetting: Onvoldoende verknoping van de lamineringen kan leiden tot bredere delaminatiegebieden en geleidelijke uitval van de elektrische eigenschappen.

(3) Elektrische branden:

Problemen met soldeerribben: Overmatige weerstand tussen batterijsoldeerlobben en lastape als gevolg van warme en koude spanning kan leiden tot brand door elektrische schokken.

Verstoppingen en hotspots: Vogelpoep, bladeren, afval en onkruidverstoppingen kunnen leiden tot hete plekken. Als deze niet worden opgeruimd, kan dit leiden tot geleidelijk stijgende temperaturen en mogelijke brand door elektrische schokken.

(4)Slakpatronen:

De vorming van bruine lijnen die lijken op slakkensporen op zonnepanelen kan het gevolg zijn van vochtophoping, defecte zilverpasta tijdens de productie van de batterij, inflexibele batterijplaten of externe krachten tijdens de installatie.

slak patroon
(5) Microscheuren:

Kleine microscheurtjes, die in eerste instantie onzichtbaar zijn voor het blote oog, kunnen uitzetten door thermische uitzetting en inkrimping, waardoor de energiestroom binnen het zonnepaneel kan worden onderbroken en het vermogen aanzienlijk kan dalen.

Tijdstip van vervanging: Gewoonlijk kan vervanging worden overwogen aan het einde van de levensduur van een zon-PV-paneel, tot 25 jaar voor modules met enkel glas, tot 30 jaar voor modules met glas. Vervanging kan echter ook eerder nodig zijn als er sprake is van zichtbare schade, gebroken glas, scheuren, prestatievermindering (meestal minder dan 80% van het nominale vermogen) of ernstige hotspotting-problemen.

Verborgen scheuren

Vervangingstijd:

Enkelglas zonnepanelen kunnen tot 25 jaar meegaan en glas-glas zonnepanelen zelfs tot 30 jaar, maar de werkelijke levensduur hangt af van een aantal factoren, waaronder de kwaliteit van de productie, de omgeving waarin ze worden gebruikt en de mate van onderhoud. Gewoonlijk nemen de prestaties van zonnepanelen in de eerste paar jaar in mindere mate af, en nemen ze in de daaropvolgende jaren af. Bij ernstige schade of elektrische problemen kan het nodig zijn om een deel of het hele zonnepaneel eerder te vervangen. Onderhoud en regelmatige reiniging kunnen de levensduur van uw zonnepanelen verlengen, en regelmatige inspecties en onderhoud kunnen helpen om potentiële problemen vroegtijdig op te sporen.

Omvormer

Een omvormer is een apparaat dat wordt gebruikt om de gelijkstroom die wordt opgewekt door zonnepanelen om te zetten in wisselstroom die kan worden gebruikt in het elektriciteitsnet of in huishoudelijke apparaten.

Functie: Een omvormer zet de stroom om van gelijkstroom naar wisselstroom.

Mogelijke problemen: Defecte interne elektronica, te hoge temperatuur, slechte ventilatie of te veel vocht.

Tijdstip van vervanging: Omvormers moeten meestal worden vervangen aan het einde van hun levensduur (meestal tussen 10 en 15 jaar). Daarnaast kan het zijn dat de omvormer eerder moet worden vervangen als er problemen zijn zoals stroomuitval, verminderde prestaties, abnormale geluiden of foutcodes die worden weergegeven.

omvormer

Montage- en stellingsstructuren

Een montagebeugel voor fotovoltaïsche cellen (zonnecellen) is een beugelstructuur die wordt gebruikt om zonnepanelen te ondersteunen en te positioneren.

Functie: Zonnepanelen ondersteunen: De primaire functie van een PV-montagebeugel is om een stabiel platform te bieden voor het monteren van zonnepanelen, zodat ze naar de zon gericht zijn en zonne-energie kunnen opvangen.

De hoek aanpassen: Mounts zijn vaak ontworpen met een verstelbare hoek om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen in een optimale hoek op de zon gericht zijn voor een maximale energieproductie tijdens verschillende seizoenen en perioden.

Beveiligen en beschermen: Rekken zetten zonnepanelen vast om ze te beschermen tegen wind, regen en andere natuurlijke elementen.

Problemen die vaak voorkomen:

Corrosie en roest: Bij langdurige blootstelling aan de buitenomgeving kan de beugel worden aangetast door corrosie en roest. Dit kan de sterkte en stabiliteit van de beugel verminderen.

Materiaalmoeheid: De beugel draagt het gewicht van de zonnepanelen, dus er kan materiaalmoeheid optreden, vooral als de beugel vaak wordt blootgesteld aan wind of andere belastingen.

Plaatsingsproblemen: Als de beugel niet in de juiste hoek staat of niet nauwkeurig naar de zon is gericht, kan de efficiëntie van het zonnepaneel afnemen.

Losse schroeven en verbindingsproblemen: Mounts bestaan meestal uit meerdere schroeven, moeren en connectoren en deze verbindingsonderdelen kunnen loskomen, waardoor de mount instabiel wordt.

Vervangingstijd:

De vervangingstermijn voor een steun hangt af van verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van de steun, het materiaal, de omgeving waarin de steun wordt gebruikt en de mate van onderhoud. Over het algemeen zijn PV-beugels ontworpen voor een lange levensduur van 20 jaar of meer. Regelmatig onderhoud en inspecties zijn echter essentieel om de levensduur van de steun te verlengen. Als een bevestiging ernstige corrosie, materiaalmoeheid, positioneringsproblemen of andere ernstige schade ondervindt, moet deze mogelijk eerder worden vervangen. In het algemeen wordt aanbevolen om PV-mounts om de paar jaar te onderhouden en te inspecteren om hun veiligheid en prestaties te garanderen.

Montagebeugels

Kabels en connectoren

Kabels zijn geïsoleerde draden die worden gebruikt om elektrische energie over te brengen, terwijl connectoren elektronische onderdelen zijn die worden gebruikt om kabels met elektronische apparaten te verbinden.

Functie: Verzendt stroom- en gegevenssignalen en zorgt voor verbindingen tussen componenten.

Mogelijke problemen: Versleten kabels, losse verbindingen, corrosie of breuken.

Tijdstip van vervanging: Alles bij elkaar moet vervanging van kabels en connectoren worden overwogen wanneer verslechtering, corrosie, breuk, verbindingsfouten of loszitten duidelijk worden. Regelmatige inspectie en onderhoud kunnen helpen om deze problemen in een vroeg stadium op te sporen.

Monitoringsysteem

Functie:

1).Prestatiebewaking: Het monitoringsysteem volgt de prestaties van zonnepanelen en omvormers, inclusief parameters zoals stroomproductie, spanning, stroom en temperatuur.

2).Foutdetectie: Het monitoringsysteem detecteert systeemfouten, modulestoringen of netwerkproblemen en waarschuwt het O&M-personeel zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen om het probleem op te lossen.

Real-time gegevens: Biedt realtime gegevens en trendanalyses om O&M-personeel te helpen de systeemprestaties te begrijpen en beslissingen te nemen om de energieproductie te verbeteren.

3).Rapporten en meldingen: Genereert prestatierapporten en waarschuwingsmeldingen zodat gebruikers op de hoogte blijven van de status van het systeem en actie kunnen ondernemen als dat nodig is.

4).Bewaking op afstand: Biedt gebruikers toegang tot prestatiegegevens van het systeem vanaf externe locaties voor real-time bewaking en beheer.

Problemen die kunnen optreden:

1).Communicatieproblemen: Communicatieverbindingen kunnen uitvallen, waardoor het monitoringsysteem geen gegevens kan ontvangen of alarmen kan verzenden.

Sensorstoringen: Sensoren of bewakingsapparatuur kunnen defect raken, wat kan leiden tot foutieve gegevens of verlies van gegevens.

2).Problemen met gegevensopslag: Er kunnen problemen optreden met gegevensopslag en verwerkingsapparatuur, waardoor gegevens verloren gaan of ontoegankelijk worden.

3).Software-updates: Software heeft periodieke updates nodig om compatibel te blijven met het systeem, maar updates kunnen nieuwe problemen introduceren.

Vervangingstijd:

De vervangingstermijn voor een monitoringsysteem hangt af van een aantal factoren, waaronder de kwaliteit van het systeem, de onderhoudbaarheid, technologische vooruitgang en de mate van onderhoud. Over het algemeen moeten de hardware en sensoren van een PV-monitoringsysteem na ongeveer 10 tot 15 jaar vervangen worden om nieuwe technologie toe te passen en consistente prestaties te garanderen. De softwarecomponent moet regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze compatibel is met de nieuwste besturingssystemen en protocollen.

Wat zijn de factoren die de levensduur van een fotovoltaïsch systeem beïnvloeden?

Factoren die Zonnepanelen beïnvloeden

  1. Type zonnecel

Monokristallijne cellen vormen de meerderheid van de zonnecellen op de markt. Er zijn twee hoofdtypen van deze monokristallijne cellen: P-type en N-type. Van beide celtypen wordt aangenomen dat ze tussen de 25 en 30 jaar meegaan, maar hun afbraaksnelheid verandert aanzienlijk in de loop van de tijd, voornamelijk omdat cellen van het N-type op een andere manier worden gefabriceerd.

Potentiaalgeïnduceerde degradatie (PID) en lichtgeïnduceerde degradatie (LID) zijn twee soorten degradatie waartegen cellen van het N-type beter bestand zijn. PID treedt op wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wat betekent dat het spanningspotentiaal en de aarding van de zonnecel ervoor zorgen dat deze minder effectief werkt. Aan de andere kant is LID een kortstondig vermogensverlies dat optreedt wanneer de module voor het eerst in zonlicht wordt geplaatst.

In dit geval gaan N-type cellen langer mee dan P-type cellen omdat ze minder snel boor-zuurstof defecten vertonen, die de belangrijkste oorzaak zijn van LID in P-type cellen. Bovendien gebruiken N-type batterijen fosfor in plaats van boor, waardoor ze beter bestand zijn tegen PID.

Als gevolg hiervan hebben N-type accu's een licht voordeel bij het vergelijken van hun levensduur en continue werking. Dit komt omdat ze beter bestand zijn tegen deze degradatieprocessen.

2. Temperatuur

Zonnepanelen werken het best tussen 15°C en 35°C en worden gemakkelijk beïnvloed door hoge en lage temperaturen.

Hoge temperaturen (35℃+) hebben verschillende effecten op fotovoltaïsche modules.

1). Vermogensvermindering: Door de hoge temperatuur daalt de spanning van het zonnepaneel, waardoor de stroomopwekkingscapaciteit van het paneel afneemt. Dit resulteert in een vermindering van het totale vermogen van het paneel. resulteert in een vermindering van het totale vermogen van de PV-module.

2). Verminderde efficiëntie: Hoge temperaturen verminderen de efficiëntie van de elektronische geleiding van zonnepanelen, verminderen de efficiëntie van het omzetten van lichtenergie in elektrische energie en verminderen de efficiëntie van het omzetten van lichtenergie in elektrische energie. energie in elektrische energie en verminderen de prestaties van zonnepanelen.

3). Verkorte levensduur: Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan ertoe leiden dat de materialen van batterijpanelen en andere onderdelen verouderen, waardoor hun levensduur afneemt en ze vaker moeten worden onderhouden en eerder moeten worden vervangen. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan ertoe leiden dat de materialen van batterijpanelen en andere onderdelen verouderen, waardoor hun levensduur afneemt en ze vaker moeten worden onderhouden en eerder moeten worden vervangen.

4). PID-effect: In omgevingen met hoge temperaturen kan het potentiaalinductie-effect (PID) ervoor zorgen dat de prestaties van het zonnepaneel afnemen omdat de lading in het onderdeel gaat lekken. de lading in het onderdeel gaat lekken.

5). Thermische uitzetting: Zonnepanelen en hun ondersteunende structuren zetten uit bij hoge temperaturen, wat kan leiden tot spanning en rek tussen onderdelen, waardoor het risico op schade toeneemt. Zonnepanelen en hun ondersteunende structuren zetten uit bij hoge temperaturen, wat kan leiden tot spanning en rek tussen onderdelen, waardoor het risico op schade toeneemt.

Suggestie:

1).Juiste installatie en plaatsing: Kies een geschikte installatielocatie om ervoor te zorgen dat uw zonnepanelen optimaal profiteren van het zonlicht Een goede kanteling en oriëntatie van het zonnepaneel kan het risico op oververhitting verminderen.

2).Ventilatie en warmteafvoer: Zorg dat het gebied rond uw zonnepanelen goed geventileerd is om de warmte af te voeren. Goede ventilatie kan de snelheid waarmee de temperatuur stijgt verminderen.

3).Koelsysteem: In grootschalige zonnecelsystemen kunnen koelsystemen worden overwogen om de temperatuur van de zonnepanelen te verlagen. Dit kan waterkoeling of andere actieve koeltechnologieën omvatten.

Lage temperatuur (< 0℃) heeft ook invloed op fotovoltaïsche modules:

1). Vermogen neemt af: Bij lage temperaturen neemt de spanning van zonnepanelen meestal toe, maar de stroom af, waardoor het uitgangsvermogen van de panelen afneemt. Dit betekent dat zonnepanelen bij koud weer minder elektriciteit produceren.

2). Broosheid: Door lage temperaturen kunnen zonnepanelen en ondersteunende structuren brozer worden, waardoor het risico op schade toeneemt. In extreem koude gebieden kan dit leiden tot vriesscheuren, waardoor de zonnepanelen brozer worden. gebieden kan dit leiden tot vriesscheuren of structurele problemen.

3). Sneeuwbedekking: In koude gebieden kunnen zonnepanelen bedekt zijn met sneeuw, waardoor het zonlicht wordt tegengehouden en er minder stroom wordt opgewekt. Het gewicht van de sneeuw kan ook extra spanning op de componenten leggen. Het gewicht van sneeuw kan ook extra spanning op componenten leggen.

Suggestie:

1). Regelmatig reinigen: Inspecteer en verwijder regelmatig sneeuw, ijs of ander vuil om ervoor te zorgen dat het paneeloppervlak schoon blijft voor een efficiënte absorptie van zonne-energie.

2). Gebruik antivriescoatings: Gebruik antivriescoatings op het oppervlak van de panelen om de gevolgen van bevriezing te minimaliseren en tegelijkertijd de transparantie te vergroten voor een betere absorptie van de zon.

3.Stof:

Stoffen die zich ophopen op het oppervlak van PV-panelen kunnen via de kieren tussen de frames in het inwendige van de zonnepanelen terechtkomen, waardoor de levensduur van de panelen wordt verkort.

Vuilvlekken op het oppervlak van PV-panelen blokkeren de stroomopwekking en de beschaduwde zonnepanelen warmen op, waardoor een hotspoteffect ontstaat. Dit effect kan de zonnecel ernstig beschadigen, de veroudering van de module versnellen, de levensduur verkorten en zelfs defecten en brand veroorzaken.

hotspot-effect

Suggestie:

1).Regelmatig schoonmaken: Reinig het oppervlak van het zonnepaneel regelmatig om opgehoopt stof en vuil te verwijderen. Gebruik voor het schoonmaken een zachte borstel, water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Wees voorzichtig bij het schoonmaken om krassen op het paneeloppervlak te voorkomen.

2).Installatiekanteling: Gebruik bij het installeren van de panelen een gematigde kantelhoek zodat stof en vuil zich kunnen ophopen met regen of wind. Dit helpt de kans op stofophoping te minimaliseren.

3). Gebruik van stofbestendige coatings: Gebruik stofbestendige coatings of antifouling coatings op het paneeloppervlak om de aanhechting van stof en de opbouw van vuil te minimaliseren. Deze coatings verhogen de transparantie van het paneel, waardoor de hoeveelheid opgewekt vermogen toeneemt. Het is ook mogelijk om zelfreinigend glas te gebruiken, wat nieuw is op de markt, met een nanocoating op het oppervlak, die zelfreinigend en hydrofoob, oleofoob kan zijn en de impact op de stroomopwekking van de module sterk kan verminderen.

4.Vochtigheid:

1). Corrosie en oxidatie: Vocht in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot corrosie en oxidatie, waardoor de metalen en elektronische onderdelen van het zonnepaneel worden aangetast. Dit kan de prestaties en levensduur van de modules verminderen.

2). Elektrische lekkage: Vocht en vocht kunnen elektrische lekkageproblemen veroorzaken, vooral in gebieden zoals connectoren, draden en elektrische contacten. Dit kan leiden tot verlies van elektrische energie en verslechtering van de prestaties van het paneel.

3).PID-effect: Vochtigheid kan soms het optreden van potentieel geïnduceerde effecten (PID) bevorderen, een fenomeen dat de prestaties van accupanelen aantast.

4). Glasvervuiling: In omgevingen met een hoge luchtvochtigheid kunnen verontreinigingen zich ophopen op het glasoppervlak, zoals waterdruppels, stof, vuil, enzovoort. Dit kan de doorlaatbaarheid van zonnepanelen verminderen, waardoor er minder licht wordt geabsorbeerd en er minder elektrische energie wordt opgewekt.

5). Isolatieproblemen: In vochtige omgevingen kunnen isolatiematerialen minder effectief worden, wat kan leiden tot kortsluiting of lekkage tussen elektronische componenten.

Suggestie:

1). Verzegeld en waterdicht ontwerp: Kies zonnepanelen en een rekkensysteem met goede afdichting en waterdichte prestaties om vochtpenetratie in de module te voorkomen.

De sleutel tot waterdichtheid is het gebruik van een ethyleenvinylacetaat (EVA)-laag tussen de zonnecellen, het glas en de achterplaat. Deze inkapselingslaag speelt een belangrijke rol bij het beschermen van de cellen tegen binnendringend vocht. De randen van de module zijn afgedicht met speciale tape of kit en de aansluitdoos aan de achterkant is waterdicht gemaakt met afgedichte deksels en connectoren. Het gebruik van weerbestendige materialen zoals TPT (Tedlar-Polyester-Tedlar) of PET voor de achterplaat zorgt voor verdere bescherming tegen vocht.

2).Regelmatige inspectie en onderhoud: Inspecteer regelmatig de panelen, draden en connectoren om er zeker van te zijn dat ze niet vochtig of beschadigd zijn. Repareer problemen zodra u ze ontdekt.

3). Juiste installatie: Zorg ervoor dat de panelen correct geïnstalleerd en gekanteld zijn, zodat regenwater vlot kan weglopen zonder zich op te hopen op de module.

4). Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatieruimte aan de onderkant van de panelen om vochtophoping tot een minimum te beperken. Een goede ventilatie helpt de vochtigheid te verminderen.

Factoren die de omvormer beïnvloeden

1, Omvormer interne temperatuur

De temperatuur in de omvormer is een van de belangrijkste factoren die de levensduur van de omvormer beïnvloeden. Een te hoge temperatuur vermindert de prestaties en de levensduur van de componenten. De capaciteit in de omvormer is de belangrijkste factor die de levensduur van de omvormer beïnvloedt. Er is een eenvoudig basisprincipe: de wet van tien graden is dat voor elke 10 graden verlaging de levensduur van de condensator verdubbelt; voor elke 10 graden verhoging wordt de levensduur van de condensator gehalveerd.

Temperatuurgrafiek van de omvormer

2. Ingangsspanning en stroomparameters omvormer

Onjuist afgestemde ingangsspanning en stroomparameters van de omvormer kunnen ook de levensduur van de omvormer beïnvloeden. Hoe hoger de spanning of hoe hoger de stroom van de interne componenten van de omvormer, hoe korter de levensduur van de componenten. Laten we MAX 100-125KTL3-X-serie omvormer als voorbeeld nemen, de input werkende voltagebereik van deze serie omvormer is 200-1000V, alle omvormers werken in dit bereik, dezelfde component ingangsvermogen, de ingangsspanning te laag is, de stroom te hoog zal zijn, dicht bij de kritische staat, de ingangsspanning te hoog is, de stroom kleiner wordt, maar het voltage is gewoon dicht bij de kritische staat, in dit geval, zal het niet alleen invloed op de energieopwekking efficiëntie van de omvormer, zal het ook invloed op de levensduur van de omvormer.

3. Stof

Het beschermingsniveau van de huidige serie omvormers kan IP65 of zelfs IP66 bereiken, wat stofdicht, regenbestendig en bestand tegen zoutnevelcorrosie is, en zich kan aanpassen aan de ruwe externe omgeving. Echter, in het geval van ernstige vervuiling, of meer stof, vuile dingen vallen op de radiator, die van invloed zal zijn op de functie van de radiator, stof, bladeren, modder en zand, en andere details kunnen ook de omvormer luchtkanalen, die ook van invloed op de warmteafvoer, en dus verkorten de levensduur.

Suggestie:

1). Aanpassing aan de omgeving: Kies een omvormermodel dat is aangepast aan typische omgevingsomstandigheden. Verschillende regio's en klimatologische omstandigheden kunnen verschillende soorten omvormers vereisen.

2). Onderhoud en reiniging: Inspecteer en onderhoud de omvormer regelmatig om ervoor te zorgen dat de buitenkant schoon is en om stof en vuil dat zich aan het oppervlak hecht te verwijderen.

3). Zorg voor ventilatie: Zorg ervoor dat de omvormer wordt geïnstalleerd op een locatie met voldoende ventilatie om overmatige verhitting te voorkomen.

4). Beschermende maatregelen: Gebruik geschikte beschermende maatregelen zoals omvormerdozen, afdichtingen of afschermingen om te voorkomen dat regen, stof en vuil de binnenkant van de omvormer binnendringen.

5). Gestabiliseerde voeding: Zorg voor een stabiele voeding om spanningsschommelingen en problemen met de stroomkwaliteit te voorkomen.

Factoren die de stentfittingen beïnvloeden:

1. Materiaalkwaliteit: De kwaliteit van de materialen die gebruikt worden voor beugels en fittingen is een van de belangrijkste factoren die hun levensduur beïnvloeden. Het gebruik van hoogwaardige materialen verlengt meestal hun levensduur.

2.Omgevingsomstandigheden: Omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid van chemicaliën en corrosiviteit kunnen van invloed zijn op de duurzaamheid van beugels en fittingen. Ruwe omgevingsomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat onderdelen corroderen of sneller verslijten.

3.Belastingen en spanningen: De belastingen en spanningen waaraan beugels en fittingen worden blootgesteld, kunnen ook van invloed zijn op hun levensduur. Als beugels of fittingen regelmatig worden blootgesteld aan belastingen of spanningen die hun capaciteit overschrijden, kunnen ze gevoeliger zijn voor slijtage of schade.

4.Onderhoud en verzorging: Regelmatig onderhoud en verzorging van beugels en fittingen is een belangrijke factor in het verlengen van hun levensduur. Regelmatige inspectie, reiniging en smering verminderen het risico op slijtage en schade.

Suggestie:

1) Kwaliteitscontrole: zorg ervoor dat de kwaliteit van het verstevigingssysteem aan de norm voldoet en gebruik verstevigingsmaterialen van hoge kwaliteit om stabiliteit en duurzaamheid te garanderen.

2).Professionele installatie: De installatie van het beugelsysteem wordt uitgevoerd door ervaren professionele installateurs om een juiste installatie en afstelling te garanderen.

3).Regelmatige inspectie: voer regelmatig routine-inspecties en -onderhoud uit om de bevestigingsmiddelen en verbindingsdelen van het beugelsysteem te controleren om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

4.)Risicobeoordeling: Overweeg om in geval van storm, harde wind of andere extreme weersomstandigheden extra beschermende maatregelen te nemen, zoals het lossen of versterken van het verstevigingssysteem.

Factoren die de kabels beïnvloeden

Temperatuur:

In de zomer kunnen de heetste temperaturen oplopen tot 40 graden. Zonnekabels genereren ook warmte door thermische effecten tijdens het gebruik. Als de kabels bij hoge temperaturen blijven werken, kan dit de verslechtering van de isolatie versnellen, wat kan leiden tot barsten en afschilferen van de isolatie.

In de winter, vooral in gebieden waar de buitentemperatuur onder nul ligt, als de kabel buiten of direct op de grond wordt gelegd, is de kans groot dat de producthuid loslaat, omdat de meeste algemene fotovoltaïsche lijnproducten gewoon plastic (PVC) of rubber zijn bij een lage temperatuur van min graden Celsius, waardo