Verkenning van dubbelglas zonnepanelen: Een technologische doorbraak in zonne-energie

· Over fotovoltaïsche

Inhoud:.
Wat is een dubbel glas zonnepaneel?
Wat is de technische structuur van een zonnepaneel met dubbel glas?
Hoe werken Double Glass zonnepanelen?
Hoe verhouden de kosten van Double Glass zonnepanelen zich tot die van glas-folie modules?
Voordelen van dubbelglas zonnepanelen
Nadelen van dubbelglas zonnepanelen
Toepassingen van dubbelglas zonnepanelen

dubbel glas zonnepaneel

Wat is een dubbel glas zonnepaneel?

Een dubbel glas zonnepaneel, ook wel bekend als een glas-glas zonnepaneel, is een zonnepaneel dat aan zowel de voor- als achterkant is omhuld door glas. Dit ontwerp zorgt voor een betere bescherming van de zonnecellen en biedt een superieure duurzaamheid in vergelijking met conventionele modules. Het glas aan de voorkant beschermt de cellen tegen beschadiging en zorgt voor maximale transmissie van zonlicht, terwijl het glas aan de achterkant extra ondersteuning biedt. De robuuste constructie van de dubbelglasmodule garandeert langdurige prestaties, waardoor het een uitstekende keuze is voor zonne-energietoepassingen.

de technische structuur van een zonnepaneel met dubbel glas

Wat is de technische structuur van een zonnepaneel met dubbel glas?

De technische structuur van een zonnepaneel met dubbel glas bestaat uit de volgende componenten die in lagen zijn gerangschikt:

Voorste glaslaag: De module begint met een glaslaag aan de voorkant, die dient als buitenste beschermlaag. Het is gemaakt van gehard glas en biedt duurzaamheid en transparantie.

EVA/POE inkapseling: Achter het voorglas bevindt zich een inkapselende laag van ethyleenvinylacetaat (EVA) of polyolefine elastomeer (POE). Deze laag fungeert als lijm en omhult de zonnecellen, zodat ze aan het glas hechten en elektrisch geïsoleerd zijn.

Zonnecellen: De zonnecellen, ook bekend als fotovoltaïsche cellen, zijn de kerncomponent die verantwoordelijk is voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit. Ze zijn meestal gemaakt van op silicium gebaseerde materialen zoals monokristallijn of polykristallijn silicium.

EVA/POE inkapseling: Achter de zonnecellen bevindt zich nog een laag EVA of POE inkapseling. Deze laag helpt de zonnecellen te beschermen tegen vocht en externe elementen, zodat ze lang meegaan en optimaal presteren.

Achterglas: De achterste glaslaag bevindt zich aan de achterkant van de module. Net als het glas aan de voorkant biedt het bescherming en duurzaamheid. Het achterglas is meestal gemaakt van gehard glas en maakt de inkapseling van de module compleet.

De algemene structuur van een zonnepaneel met dubbel glas bestaat uit een sandwichopstelling van "glas-EVA/POE-zonnecellen-EVA/POE-glas". Het gebruik van glas aan zowel de voor- als achterkant zorgt voor een superieure bescherming van de zonnecellen in vergelijking met andere moduleontwerpen. Door deze constructie is de module beter bestand tegen omgevingsfactoren, mechanische belasting en mogelijke degradatie, wat resulteert in een verbeterde duurzaamheid en een langere levensduur.

Hoe werken Double Glass zonnepanelen

Hoe werken Double Glass zonnepanelen?

Dubbelglasmodules werken door de kracht van zonlicht te benutten en om te zetten in bruikbare elektrische energie via het volgende proces:

1. Absorptie van zonlicht: De voorste glaslaag van de dubbele glasmodule laat zonlicht door en bereikt de zonnecellen. Zonlicht bestaat uit fotonen, de basiseenheden van lichtenergie.

2. Fotonomzetting: Wanneer zonlicht op het oppervlak van de zonnecellen valt, treedt er een wisselwerking op met het halfgeleidermateriaal, dat meestal uit silicium bestaat. De fotonen brengen hun energie over op de elektronen in het materiaal, waardoor deze worden aangeslagen en loskomen van hun atoombindingen.

3. Elektronenstroom: De vrijgemaakte elektronen creëren een elektrische stroom binnen de zonnecellen. Deze stroom wordt geleid door metalen geleidende lagen in de module, die de elektronen verzamelen en in een specifiek pad leiden.

4. Opwekken van elektrische stroom: De stromende elektronen worden opgevangen door geleidende metalen contacten op de bovenste en onderste lagen van de zonnecellen. Hierdoor ontstaat een gelijkstroom (DC) binnen de module.

5. Uitgang van de module: De gegenereerde gelijkstroom wordt vervolgens verzameld en gecombineerd via onderling verbonden draden in de module. Meerdere zonnecellen worden met elkaar verbonden om een grotere serie te vormen, waardoor het totale vermogen toeneemt. De elektrische output van de module is meestal in de vorm van gelijkstroom.

6. Omzetting naar wisselstroom (optioneel): In veel toepassingen moet de gelijkstroom die door de dubbelglasmodule wordt geproduceerd, worden omgezet naar wisselstroom (AC) om elektrische apparaten van stroom te voorzien en verbinding te maken met het elektriciteitsnet. Hiervoor wordt een omvormer gebruikt, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom die compatibel is met standaard elektrische systemen.

7. Stroomverdeling en -gebruik: De wisselstroom die door de module wordt geproduceerd, kan onmiddellijk worden gebruikt om verschillende elektrische apparaten van stroom te voorzien of kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd. In netgekoppelde systemen kan overtollige elektriciteit worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, wat credits oplevert of de energiekosten verlaagt.

Zonnepanelen met dubbel glas vangen zonlicht op, zetten het om in elektrische energie via het foto-elektrisch effect en genereren bruikbare energie voor verschillende toepassingen. Hun stevige constructie en verbeterde bescherming maken betrouwbare prestaties mogelijk en dragen bij aan de duurzaamheid van hernieuwbare energiesystemen.

de kosten van Double Glass zonnepanelen zich tot die van glas-folie modules

Hoe verhouden de kosten van Double Glass zonnepanelen zich tot die van glas-folie modules?

Dubbelglasmodules hebben door het gebruik van glas aan beide zijden over het algemeen hogere kosten in vergelijking met glasfolie-modules. De kosten van PV-glas per vierkante meter, die gemiddeld $6 bedragen, verdubbelen wanneer aan beide zijden glas wordt gebruikt in zonnepanelen met dubbel glas. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de totale kosten van een module, die extra factoren omvat zoals inkapselende materialen, zonnecellen, productieprocessen en andere componenten.

Een voordeel van veel dubbelglas zonnepanelen is hun frameloze ontwerp, wat kan bijdragen aan kostenbesparingen. De afwezigheid van een traditioneel frame verlaagt de materiaal- en productiekosten, waardoor de hogere kosten van de extra glaslaag mogelijk worden gecompenseerd.

Hoewel dubbelglasmodules hogere initiële kosten met zich meebrengen, is het essentieel om de voordelen op lange termijn in overweging te nemen. Deze modules hebben vaak een langere levensduur en een hogere efficiëntie, wat leidt tot een hogere elektriciteitsproductie na verloop van tijd. Hierdoor kunnen de gemiddelde kosten per opgewekte kilowattuur (kWh) aanzienlijk dalen, wat de algehele winstgevendheid van het zonnesysteem verbetert.

Voordelen van dubbelglas zonnepanelen

Voordelen van dubbelglas zonnepanelen

Zonnepanelen met dubbel glas, ook wel glas-glas modules genoemd, bieden verschillende voordelen die bijdragen aan hun toenemende populariteit op de markt. Deze voordelen zijn onder andere:

Verbeterde duurzaamheid: Met glas aan beide zijden bieden dubbelglas zonnepanelen een uitstekende bescherming en hebben ze een lange levensduur, vaak 30 jaar of meer. Ze bieden een betere weerstand tegen vocht en een betere brandbeveiliging.

Verhoogde weerstand: De dubbele glaslagen verdelen de krachten gelijkmatig, waardoor het risico op microscheurtjes afneemt en de algehele veerkracht van het paneel toeneemt. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid en minder prestatieverlies.

Verbeterde veiligheid: Zonnepanelen met dubbel glas bieden een superieure brandbeveiliging in vergelijking met conventionele glasfolie-modules, waardoor kortere afstanden tussen gebouwen mogelijk zijn. Dit maximaliseert het gebruik van dakruimte en optimaliseert het potentieel aan zonne-energie.

Hogere opbrengsten: Zonnepanelen met dubbel glas hebben een hoger rendement door de geoptimaliseerde warmteafvoer en dunnere voorste glaslagen. Deze factoren zorgen voor een betere energieproductie, waardoor ze zonlicht efficiënter omzetten in elektriciteit.

Langere piekprestaties: Zonnepanelen met dubbel glas hebben een langzamere degradatie van siliciumcellen dan modules met glasfolie. Dit leidt tot duurzame prestaties over een langere periode, wat resulteert in een hogere elektriciteitsproductie gedurende de levensduur van de module.

Kosteneffectiviteit en milieuvoordelen: Zonnepanelen met dubbel glas bieden vaak een betere kosteneffectiviteit, omdat hun lange levensduur en hogere efficiëntie bijdragen aan een hogere elektriciteitsopwekking. Dit vermindert op zijn beurt de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zijn ze gemakkelijker te recyclen in vergelijking met glasfoliepanelen.

Nadelen van dubbelglas zonnepanelen

Nadelen van dubbelglas zonnepanelen

Ondanks hun vele voordelen hebben dubbelglas zonnepanelen een aantal nadelen, zoals:

Hoger gewicht: Zonnepanelen met dubbel glas zijn doorgaans zwaarder dan conventionele modules met een folie aan de achterkant, wat problemen kan opleveren bij de installatie. Er is echter vooruitgang geboekt om het gewicht in de loop der tijd te verminderen.

Complexe installatie: Bepaalde modellen zonnepanelen met dubbel glas vereisen extra haken voor de installatie, waardoor het proces complexer en tijdrovender wordt. Nieuwere modellen hebben het installatieproces echter vereenvoudigd.

Hogere prijs: Het gebruik van dunne-film glaspanelen in dubbelglas zonnepanelen maakt ze relatief duurder dan conventionele panelen. Door technologische vooruitgang is het prijsverschil echter aanzienlijk kleiner geworden.

Risico op delaminatie: Zonnepanelen met dubbel glas kunnen delamineren als ze niet goed geproduceerd of gelijmd zijn. Het is cruciaal om modules van hoge kwaliteit te kiezen van gerenommeerde merken met betrouwbare garanties en productie-ervaring om dit risico te beperken.

Toepassingen van dubbelglas zonnepanelen

Dubbelglas zonnepanelen, ook wel glas-glas modules genoemd, hebben een breed scala aan toepassingen in de zonne-energie-industrie. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen:

Residentiële daksystemen

Residentiële daksystemen: Zonnepanelen met dubbel glas worden vaak gebruikt in residentiële zonne-installaties. Ze zijn duurzamer en gaan langer mee, waardoor ze ideaal zijn voor daktoepassingen.

Commerciële en industriële projecten

Commerciële en industriële projecten: Dubbelglasmodules zijn geschikt voor commerciële en industriële zonneprojecten vanwege hun robuustheid en hogere energieopbrengst. Ze kunnen voldoen aan de elektriciteitsvraag van grootschalige faciliteiten en helpen de energiekosten te verlagen.

Zonneparken: Zonnepanelen met dubbel glas worden gebruikt in zonneboerderijen, waar veel panelen worden geïnstalleerd om op grotere schaal elektriciteit op te wekken. Hun verbeterde duurzaamheid en efficiëntie dragen bij aan de algehele prestaties van het zonnepark.

Gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche panelen

Gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche panelen (BIPV): Glas-glas modules kunnen worden geïntegreerd in gebouwstructuren, zoals ramen, gevels of dakramen, om hernieuwbare energie op te wekken en tegelijkertijd architecturale doeleinden te dienen. Ze bieden ontwerpflexibiliteit en dragen bij tot energie-efficiënte gebouwen.

Off-grid systemen: Dubbelglasmodules worden gebruikt in off-grid toepassingen en leveren stroom in afgelegen gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet. Ze zijn geschikt voor off-grid woon-, telecommunicatie- of irrigatiesystemen en bieden betrouwbare en duurzame energieoplossingen.

Drijvende zonne-installaties

Drijvende zonne-installaties: Dubbelglas zonnepanelen worden steeds vaker gebruikt in drijvende zonne-installaties op waterlichamen, zoals meren of reservoirs. Hun waterdichte constructie en duurzaamheid maken ze geschikt voor deze unieke toepassingen.

Zonneluifels en schaduwstructuren: Dubbelglasmodules kunnen worden ingebouwd in zonneluifels en schaduwstructuren die zowel beschutting bieden als schone energie opwekken. Ze worden vaak geïnstalleerd op parkeerplaatsen, recreatiegebieden of openbare ruimten.

Milieu- en architectuurprojecten: Glas-glas modules worden gebruikt in milieu- en architectuurprojecten waar duurzaamheid en esthetiek belangrijk zijn. Ze kunnen worden gebruikt in groene gebouwen, milieuvriendelijke ontwikkelingen of artistieke installaties die hernieuwbare energie promoten.

De toepassingen van dubbelglas zonnepanelen zijn divers, van residentiële daken tot grootschalige zonneparken en innovatieve architecturale ontwerpen. Door hun duurzaamheid, efficiëntie en veelzijdigheid in ontwerp zijn ze een waardevolle keuze voor verschillende zonne-energieprojecten.

Maysun solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van een breed scala aan fotovoltaïsche modules en we bieden een breed scala aan modules met dubbele beglazing waaruit u kunt kiezen.

Kies voor Maysun Solar omdat we kwaliteitszonnepanelen hebben die aan uw behoeften voldoen, neem contact met ons op om samen een groene toekomst te creëren!

Dit vind je misschien ook leuk:

Hoe gebruik ik fotovoltaïsche modules met dubbele beglazing?
Analyse van de ontwikkeling van N-type zonneceltechnologie
Kent u de hoogwaardige PV-tegel stapeltechnologie?