Subsidiebeleid voor fotovoltaïsche (PV) in Europese landen

· zonnepanelen industrie Nieuws,Fotovoltaïsche technologie Nieuws

Overheidssubsidies hielpen de PV-industrie schaalvoordelen te behalen om te kunnen concurreren op markten waar PV-stroom meer kost dan netstroom. Dit beleid bevordert energieonafhankelijkheid, high-tech banen en vermindering van kooldioxide.

Europese landen hebben PV-subsidies uitgegeven om mensen aan te moedigen PV-systemen te installeren en zich te houden aan het concept van energiebesparing en milieubescherming. Hieronder volgt een introductie van het beleid van fotovoltaïsche systemen in Europese landen.

Nieuwe energie

Meest recente PV-subsidiebeleid van Duitsland

1. Een belastingvrij belastingkrediet :

Inkomsten uit elektriciteit zijn belastingvrij (de Duitse inkomstenbelasting zal in 22 jaar 14% tot 45% bedragen): Vanaf januari 2023 zijn fotovoltaïsche systemen die geïnstalleerd zijn op de daken van eengezinswoningen en commerciële gebouwen met een maximale capaciteit van 30 kW vrijgesteld van inkomstenbelasting op stroomopwekking; b) Voor gebouwen met meerdere gezinnen samen mag elke bouweenheid 15 kW hebben, en elke belastingbetaler 100 kW.

De aankoop van zonneopslagsystemen door huishoudens is btw-vrij. Dit omvat het importeren, kopen en installeren van kleine zonne- en energieopslagsystemen op het dak.

2. Een verhoging van het teruglevertarief:

Een deel van de netgekoppelde stroomprijs wordt verhoogd naar 8,6 cent/kWh vanaf 30 juli 2022; b) als de gebruiker kiest voor volledige aansluiting op het net, komt er 4,8 cent/kWh bij op basis van 8,6 cent/kWh. Het totale teruglevertarief, inclusief de extra subsidie voor kWh, is 13,4 cent/kWh.

3. Subsidiebeleid voor energieopslagsystemen:

Sommige staten financieren energieopslagsystemen rechtstreeks op basis van hun capaciteit. Gebruikers die ervoor kiezen om alle zonne-energie op het net aan te sluiten, krijgen extra subsidies op basis van de standaardprijs van op het net aangesloten elektriciteit. De Duitse overheid wil mensen die zonnepanelen niet nodig hebben voor persoonlijk gebruik aanmoedigen om ze op hun dak te installeren. Ze willen ook dat deze mensen de door de panelen geproduceerde elektriciteit aansluiten op het elektriciteitsnet.

4. Financiële hulp:

De Duitse overheid biedt leningen met een lage rente en financiële hulp voor projecten voor energieopslag.

De installatie, groei en aankoop van hernieuwbare energie, waaronder fotovoltaïsche panelen of energieopslagsystemen, worden ondersteund door de laagrentende leningen van KfW voor energie-efficiënte renovaties van gebouwen (KfW Stimuleringsprogramma 270), die 100% van de aanschafkosten kunnen dekken bij een lening met een rente van 2,3%.

5. Lagere EEG-kosten (toeslag voor hernieuwbare energie) op het huidige stroomprijsniveau:

Duitse industriële stroomkosten kunnen worden vrijgesteld of gedeeltelijk verlaagd om het wereldwijde concurrentievermogen van de industrie te behouden. EEG-toeslagen, elektriciteitsbelastingen, transmissievergoedingen en andere toeslagen worden verlaagd. Industriële consumenten kunnen 95% besparen door deze aanpak te volgen.

Afschaffing van de groene energietoeslag (EEG-toeslag) resulteert in een verlaging van de stroomgebruikskosten voor consumenten van 3,72 cent per kilowatt.

Fotovoltaïsche panelen en dollars

Frankrijks meest recente PV-subsidiebeleid

Subsidie voor zonne-energiesystemen in Frankrijk wordt verstrekt door het FIT-systeem (Feed-In Tariffs). Wetten bepalen de waarden die in dit FIT-systeem worden gebruikt. Bij deze aanpak wordt ofwel extra geproduceerde energie of alle energie verkocht aan het netwerk. Dit systeem wordt aangevuld door een meer aanpasbare wet voor energieoverdracht. Volgens deze wet zijn producenten niet verplicht om de energie die ze produceren te verkopen.

Op basis van geïnstalleerd vermogen worden FIT-ratings in Frankrijk ook in categorieën verdeeld. Deze classificatie heeft grenzen van 3-9-36-100 kW. Bovendien heeft de verkoop van extra of overtollige productie een impact op de FIT-waarde. De onderstaande illustratie geeft dit scenario weer.

Grafiek

Het meest recente PV-subsidiebeleid in Spanje

1. Het beleid varieert van stad tot stad of van staat tot staat, maar in principe ligt het tussen 40% en 50% subsidie.

2. De installatiekosten worden voor ongeveer 50% gesubsidieerd, wat neerkomt op ongeveer € 3500.

3. Subsidie voor staatsverbruik:

lCommercial of industrieel: 15%. 45% voor kmo's met eigen vermogen gelijk aan of minder dan 15 kW

lIndividuals: 40%

lShared faciliteiten voor eigen gebruik: 50%

lPublic administratiecomponent: 70%.

lThose met minder dan 5.000 inwoners krijgt 5% extra.

Rekenmachine, munten en kleine huisjes

Italië's meest recente PV-subsidiebeleid

De Italiaanse overheid heeft tussen 2005 en 2012 vijf subsidieregelingen van Conto Energia goedgekeurd en GSE, een energiedienstverlener in staatseigendom, was verantwoordelijk voor de uitgifte, verificatie en regulering ervan. Het voorstel staat Conto Energia toe om subsidies te verstrekken voor elektriciteit opgewekt door op het net aangesloten nieuwe energiecentrales, met een typische subsidietijd van 20 jaar. Aangezien het maximale bedrag dat door de Italiaanse overheid is gereserveerd voor Conto Energia-subsidies is bereikt, komen nieuwe elektriciteitscentrales vanaf 6 juli 2013 niet langer in aanmerking voor nieuwe Conto Energia-subsidies.

De Italiaanse overheid kondigde in 2019 de FER 1-subsidieregeling aan, die betrekking heeft op vier verschillende soorten nieuwe energiecentrales, waaronder fotovoltaïsche dakinstallaties. Door zich in te schrijven in het openbare systeem dat wordt beheerd door GSE of door deel te nemen aan open biedingen, moeten nieuwe energieopwekkingsinstallaties FER 1-subsidies krijgen. De geïnstalleerde capaciteit die subsidies kan ontvangen onder het subsidieplan heeft een bovengrens; geïnstalleerde capaciteit die hoger is dan de bovengrens komt niet in aanmerking voor subsidies.

Daarnaast heeft Italië onlangs een nieuw subsidiebeleid geïntroduceerd, waarbij 90% van de geïnstalleerde kosten wordt gesubsidieerd voor de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit voor landbouwdoeleinden, om landbouw-, aquacultuur- en agro-industriële bedrijven te ondersteunen om te investeren in de uitbreiding van fotovoltaïsche energieopwekking. De subsidie kost naar schatting 1,2 miljard euro en is van kracht tot 30 juni 2026.

Geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen

Engeland's meest recente PV-subsidiebeleid

1.Wijziging van gerelateerde normen om de installatie van fotovoltaïsche systemen in gebouwen te bevorderen

De vraag naar residentiële fotovoltaïsche systemen is aanzienlijk gestegen als gevolg van de energieprijzencrisis en het conflict in Oekraïne. Bovendien vereisen nieuwe bouwvoorschriften voor woningen in Engeland en Wales nu PV-systemen op het dak voor alle nieuwe woningen, en meer huishoudens zullen waarschijnlijk energieopslagsystemen aanschaffen die de gebruikerstijdstarieven kunnen maximaliseren.

De rechten voor de ontwikkeling van PV-licenties op daken in het VK werden voor het laatst gewijzigd in 2015, toen de drempel voor de ontwikkeling van PV-licenties op daken werd verhoogd van 50kW naar 1MW. De Britse regering zal ook de prestatiecriteria wijzigen om fotovoltaïsche systemen verplicht te stellen in alle nieuwe huizen en gebouwen.

2. Afschaffing van BTW op huishoudelijke PV-systemen

De strategie stimuleert de technologie al, zoals blijkt uit de recente afschaffing van de BTW op huishoudelijke zonnesystemen in het VK.

De Britse regering zal overleg voeren over herzieningen van de planningsvoorschriften voor de installatie van grootschalige zonne-energiesystemen om het beleid te versterken dat ontwikkeling op onbeschermde grond ondersteunt. Dit houdt ook in dat er gevochten moet worden om het milieu te beschermen en ervoor te zorgen dat de gemeenschap inspraak blijft houden bij initiatieven.

Verwachte impact van het Britse subsidiebeleid voor fotovoltaïsche energie:

De British solar Association juichte de publicatie van de strategie toe en voorspelde dat tegen 2035 de geïnstalleerde zonne-energiesystemen in het VK zullen toenemen van de huidige geïnstalleerde capaciteit van 14 GW tot 70 GW, wat zal resulteren in een vervijfvoudiging van de geïnstalleerde capaciteit en de creatie van extra banen.

"Het plan van de Britse regering om de geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche systemen te vervijfvoudigen tegen 2035 toont aan dat ze nu hetzelfde doel voor ogen heeft als de Britse fotovoltaïsche industrie," zegt Chris Hewett, chief executive van de British solar Association. De Britse regering heeft publiekelijk plannen aangekondigd die de installatie van zonne-energiesystemen kunnen versnellen. Deze plannen omvatten CFD-veilingen en mogelijke veranderingen in betaalbare financiering.

De uitvoering van deze plannen zou ook veel banen kunnen creëren en de energiekosten kunnen verlagen. Bovendien zou het de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk vergroten.

Grafieken

Oostenrijks meest recente PV-subsidiebeleid

Subsidies voor investeringen in fotovoltaïsche (PV) systemen en energieopslag.

De PV-classificatie is onderverdeeld in vier categorieën: A → D, de vier categorieën maken geen speciaal onderscheid tussen de aanwezigheid of afwezigheid van energieopslagapparatuur

Klasse A: PV-systemen ≤ 10kWp

Klasse B: 10≤PV-systeem≤20kWp

Klasse C: 20≤PV-systeem≤100kWp

Klasse D: 100 ≤ PV-systeem ≤ 1.000kWp

Subsidiekosten:

PV categorie A: €285/kWp (max.)

Fotovoltaïsche categorie B: €250/kWp (max.)

Fotovoltaïsche categorie C: €180/kWp (max.)

Fotovoltaïsche categorie D: €170/kWp (max.)

Elektriciteitsopslag: €200/kWp (alleen gesubsidieerd voor opslagapparatuur in combinatie met nieuwe of uitgebreide fotovoltaïsche systemen).

Nieuwe energie en kleine gloeilampen

PV-subsidiebeleid in Zweden

In oktober 2022 heeft het Zweedse ministerie van Financiën een nieuwe regeling uitgevaardigd om de belastingaftrek voor de installatie van PV-systemen te verhogen van 15 procent naar 20 procent; het totale bedrag wordt geschat op 280 miljoen SEK, met ingang van 1 januari 2023.

1. Voor privéwoningen

De grens van belastingvrije aansprakelijkheid wordt verhoogd van de vorige 255 kW naar 500 kW geïnstalleerd vermogen.

lSolar panelen van installaties van 500 kW of meer worden onderworpen aan de volledige energiebelasting.

lSolar elektriciteit van installaties met minder dan 500 kW eigen vermogen - maar waarbij de eigenaar zonnepanelen heeft van in totaal meer dan 500 kW in verschillende installaties - kan worden belast via een verlaagde energiebelasting. De verlaagde energiebelasting/zonnebelasting is momenteel 0,6 öre/kWh.

lAnyone met geïnstalleerde zonnepanelen van in totaal minder dan 500 kW (gelijk aan ongeveer 2.500 vierkante meter) is volledig vrijgesteld van de energiebelasting.

2. Belastingvoordelen voor installatie

Belastingaftrek voor groene technologie 15% belastingaftrek voor de installatie van netgekoppelde PV-systemen.

50% belastingvermindering voor de installatie van zelfopgewekte opslagsystemen voor elektrische energie.

50% belastingvermindering voor de installatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Belastingaftrek voor werk- en materiaalkosten, gemaximeerd op SEK 50.000.

3. Belastingvermindering voor elektriciteit die aan het net wordt geleverd

Belastingvermindering van 60 kEUR/kWh voor overtollige elektriciteit die aan het net wordt geleverd.

Maysun Solar zal de blog over PV beleidssubsidies in verschillende landen blijven updaten, welkom om u te abonneren!

Maysun Solar richt zich sinds 2008 op het maken van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. We gebruiken half-cut, MBB, IBC, en Shingled technologieën in een verscheidenheid van zonnepanelen, waaronder die volledig zwart, zwart frame, zilver, en glas-op-glas. Deze zonnepanelen leveren uitzonderlijke prestaties en zien er chique uit, passend bij elke architectuur. Maysun Solar heeft effectief magazijnen en kantoren opgezet in tal van landen en heeft duurzame connecties ontwikkeld met topinstallateurs! Neem contact met ons op als je vragen hebt over PV of de meest recente moduleoffertes wilt. We helpen u graag verder.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wat je nog niet wist over de prijswijzigingen van zonnepanelen
Waarom is het belangrijk om de zonnepanelen schoon te maken?
Onderzoek naar het effect van temperatuur op het vermogen van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken