Vijf voorbeelden van Solar+Roads

· zonnepanelen industrie Nieuws

Inhoudsopgave van dit artikel:
 Wegen op zonne-energie in Frankrijk
 Fietspaden op zonne-energie in Polen
 Fietspaden in Nederland
 Trottoirs op zonne-energie in Nederland
 Wegen op zonne-energie in Duitsland

In dit stadium heeft de EU een reeks voorschriften ingevoerd om het gebruik van zonne-energie voor de energietransitie van landen te bevorderen. Naast grootschalige PV-installaties en PV voor huishoudens beginnen sommige landen te kijken naar projecten die PV en wegen combineren, en deze gevallen zijn zowel succesvol als niet succesvol. Lees verder om te zien of er in uw land een dergelijk project is geweest.

broken image

Zonnewegen in Frankrijk

Terug in 2016, de stad Tourouvre in Normandië, gelegen in het noorden van Frankrijk, voltooide de praktisch eerste zonneweg genaamd de Wattway, die in totaal 1 km lang is en bedekt met 2.800 vierkante meter fotovoltaïsche panelen. De panelen worden beschermd door een siliconenlaag waarvan wordt beweerd dat deze bestand is tegen overrijden door ongeveer 2.000 auto's per dag.
Het Franse agentschap voor milieu en energiecontrole berekende destijds dat een 1 km lange "zonneweg" de dagelijkse openbare verlichting van een kleine stad met 5.000 inwoners zou kunnen ondersteunen. Daarnaast kan de "zonneweg" ook elektriciteit leveren voor verkeerslichten, oplaadpunten voor elektrische auto's en huishoudelijke elektriciteit.
Het project van 5 miljoen euro heeft in de praktijk echter zijn problemen gehad, aangezien is gebleken dat Normandië slechts op 44 dagen van het jaar sterk zonlicht krijgt en de opgewekte elektriciteit veel minder is dan verwacht. Ten tweede waren er overal scheuren in de wegen en moesten delen van de wegen in 2018 worden verwijderd wegens schade door slijtage. Daardoor werd het project in 2019 mislukt verklaard.

broken image

Zonnefietspaden in Polen

Ook in 2016 werd een felblauw fietspad aangelegd in de Noord-Poolse stad Liz Buck Warmiński. Het pad is gemaakt van synthetische materialen en na het absorberen van een dag zonlicht kan het pad tot 10 uur lang licht geven. Hoewel er al eerder een LED-verlicht fietspad in Nederland is geweest, is dit pad op zonne-energie in Polen een heel ander verhaal, en een echt groen verhaal.

broken image

Fietspaden op zonne-energie in Nederland
Naast Polen zijn er veel vergelijkbare fietspaden in Nederland. Zo is er in 2020 in de Provincie Utrecht een fietspad aangelegd dat zonnepanelen en betonbanen integreert en ongeveer 330 meter lang is.
Vooral dit jaar heeft Noord-Brabant aangekondigd een 500 meter lang gelijkvloers zonnefietspad aan te leggen langs de provinciale weg N285 bij Wagenberg. En om de prestaties vijf jaar na voltooiing te testen, worden naar verwachting 600 zonnepanelen op het asfalt gelegd. Gedurende deze periode van vijf jaar zullen deskundigen van de Nederlandse provincie met name de weerstand van de zonnepanelen tegen mechanische belasting door voetgangers en fietsers, de onderhoudskosten van het fotovoltaïsche systeem en de hoeveelheid opgewekte elektriciteit beoordelen. Dit is een programma van de Nederlandse regering om de haalbaarheid van zonne-energie op weginfrastructuur te testen. Het programma omvat de plaatsing van zonne-installaties langs snelwegen en geluidsschermen.

broken image

Voetpaden op zonne-energie in Nederland
Naast fietspaden is onlangs in Groningen (Nederland) ongeveer 400 vierkante meter voetpad op zonne-energie geïnstalleerd, een vandalismebestendig pad gemaakt van door het Hongaarse bedrijf Platio ontwikkelde zonnepanelen. Bij de opening op 24 maart werd naar verluidt genoeg elektriciteit opgewekt om 47 Nederlandse huizen een dag lang van stroom te voorzien.
De loopbrug bestaat uit 2.544 monokristallijne Patio-zonnepanelen met een rendement van 21,8% en zou bestand zijn tegen een druk van 2 ton zonder microscheurtjes. Het zal 55.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken voor gebruik door het stadhuis van Groningen.
Door de schaarste aan grond hebben de Nederlandse autoriteiten moeite om beschikbare grond te vinden voor de bouw van grote fotovoltaïsche installaties. De afgelopen jaren hebben onderzoeksinstituten en particuliere bedrijven geprobeerd de haalbaarheid aan te tonen van de bouw van zonneprojecten op niet-agrarische grond, waaronder dijken, daken, land en zeewater.

broken image

Zonnewegen in Duitsland

Als wereldwijd bekend autokoninkrijk doorkruisen tienduizenden kilometers autowegen Duitsland. In feite experimenteert Duitsland al met "zonnesnelwegen" die wegen combineren met fotovoltaïsche installaties. in november 2018 werd de eerste zonnesnelweg van Duitsland officieel geopend in de buurt van Keulen.
Hoewel de zonneweg slechts 90 meter lang is, wordt hij in Duitsland beschouwd als de weg van de toekomst. De weg produceert elektriciteit, absorbeert geluid en versnelt in de winter het smelten van ijs op de weg. Bovendien bestaat het oppervlak van de weg uit een aantal afzonderlijke kristallen waarop sensoren de verkeersstroom op de weg kunnen meten en zo het schakelen van de seinen kunnen regelen.
Na een periode van experimenteel gebruik moet de zonneweg echter nog verder worden verbeterd.

broken image

De verschillende tot dusver uitgevoerde proeven met zonnewegen hebben ons een aantal problemen aan het licht gebracht. Zonne-energie is inderdaad de schoonste en meest verspreide groene energiebron die momenteel beschikbaar is, maar de combinatie ervan met wegen levert een aantal problemen op.
Hoge kosten zijn een onvermijdelijke prioriteit, aangezien de aanleg van zonnewegen in veel landen erg duur is, gevolgd door het feit dat ingenieurs er tot nu toe niet in geslaagd zijn een zonnepaneel te maken dat de druk van meerdere voertuigen kan weerstaan en toch transparant genoeg blijft om zonlicht binnen te laten.

Maysun solar is sinds de oprichting in 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies voor Maysun Solar omdat we kwaliteit zonnepanelen hebben die aan uw behoeften voldoen, neem contact met ons op en samen kunnen we een groene toekomst creëren!

Misschien vindt u dit ook leuk:

broken image
broken image
broken image