Nieuwe EU-subsidieregeling voor klimaatbescherming stimuleert zonne-energie

· Nieuw fotovoltaïsch beleid

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun voor klimaat, milieubescherming en energie ("CEEAG") gepubliceerd, die vanaf januari 2022 van toepassing zullen zijn. De laatste CEEAG-richtsnoeren werden in 2014 herzien.

 

De nieuwe EU-regels voor "staatssteun" ondersteunen projecten voor milieubescherming, met inbegrip van klimaatbescherming en de opwekking van groene energie. In overeenstemming met de Europese Green Deal voorkomt de CEEAG nu steun voor fossiele brandstoffen, beperkt zij verder de steun voor aardgas en integreert zij voor het overige het beginsel "Do No Significant Harm". Steun voor hernieuwbare energie is nu opgenomen in de categorie "steun voor het koolstofarm maken".

 

Claire Couet, beleidsdirecteur van SolarPower Europe, verklaarde: "Staatssteun speelt een belangrijke rol bij het versnellen van investeringen in de meest duurzame en efficiënte energietechnologieën. Het nieuwe staatssteunkader biedt de lidstaten veel meer flexibiliteit bij het uitwerken van hun steunmechanisme en, wat belangrijk is, het juiste instrumentarium om de klimaatdoelstelling van de EU voor 2030 - een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% - te verwezenlijken.

 

Couet vervolgt: "Nu meer lidstaten naar zonne-energie en opslag kijken om minder kwetsbaar te zijn voor volatiele gasgestuurde elektriciteitsprijzen, zullen de hybride aanbestedingen voor zonne-energie die in de nieuwe subsidieregels zijn opgenomen, de groei van deze technologieën mogelijk maken."

 

Naomi Chevillard, Senior Policy Advisor bij SolarPower Europe: "Volgens de nieuwe staatssteunregels zullen PV-projecten op daken tot 1 MW en projecten tot 6 MW die voor 100% in handen zijn van gemeenschappen of kmo's, niet worden belast door concurrerende aanbestedingsprocedures. Dit stelt meer Europese burgers en bedrijven in staat te investeren in zonne-energie en versnelt de door de consument geleide energietransitie".

 

Chevillard voegde daaraan toe: "De nieuwe staatssteunregels moedigen aanbestedingen aan die specifiek zijn voor bepaalde hernieuwbare toepassingen, zoals agri-solar en drijvende zonne-energie, en zorgen ervoor dat Europa zijn wereldwijde voorsprong op het gebied van innovatieve fotovoltaïsche technologieën behoudt."