Microscheurtjes op zonnepanelen: Inspectie & Preventie Gids 2024

· zonnepanelen industrie Nieuws,prijs zonnepanelen Offertes

Microscheurtjes in zonnepanelen zijn minuscule breuken of scheurtjes die kunnen ontstaan in de fotovoltaïsche cellen of de beschermende lagen van de zonnepaneelstructuur. Hoewel deze scheurtjes vaak microscopisch klein en met het blote oog niet waarneembaar zijn, spelen ze een cruciale rol bij het beïnvloeden van de algehele prestaties en levensduur van zonnepanelen. Microscheurtjes kunnen de prestaties van het zonnepaneel beïnvloeden, wat kan leiden tot stroomverlies, een veel kortere levensduur of zelfs beëindiging van de energieproductie van het hele zonnepaneel. In dit artikel wordt uitgelegd wat de oorzaken zijn van microscheurtjes in zonnepanelen, hoe ze worden opgespoord, wat de gevolgen zijn en welke typen zonnepanelen minder snel microscheurtjes vertonen.

Inhoud:
Waarom zitten er microscheurtjes in mijn zonnepanelen?
Welke schade kunnen microscheurtjes veroorzaken?
Hoe inspecteer ik op microscheurtjes tijdens de installatie en het gebruik van zonnepanelen?
De juiste zonnepanelen kiezen om microscheurtjes te beperken

Waarom zitten er microscheurtjes in mijn zonnepanelen?

De oorzaken van microscheurtjes kunnen divers en veelzijdig zijn:

Defecten bij de productie:

Onjuiste praktijken tijdens het fabricageproces kunnen aanzienlijk bijdragen aan het ontstaan van microscheurtjes in zonnepanelen. Onjuiste behandeling, suboptimale materiaalselectie of lacunes in de kwaliteitscontrole creëren een omgeving waarin kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. Deze zwakke plekken, die voortkomen uit de productiefase, worden potentiële katalysatoren voor het ontstaan en de verspreiding van microscheurtjes in de structuur van het zonnepaneel. Daarom onderstreept het de kritieke noodzaak van nauwgezette aandacht voor details, goede training van personeel en strikte naleving van protocollen voor kwaliteitscontrole tijdens het hele fabricageproces om het risico op de vorming van microscheurtjes te minimaliseren.

Fabrieksinspectie

Mechanische spanning:

Mechanische belasting is een belangrijke factor die bijdraagt aan de vorming van microscheurtjes in zonnepanelen en kan worden onderverdeeld in verschillende fasen, waaronder transport, installatie en externe omgevingsfactoren.

Tijdens het transport kan mechanische spanning een significante invloed hebben op zonnepanelen, vooral als het gaat om de verpakking, opslag en verwerking in de toeleveringsketen. Ongeschikte verpakkings- of opslagprocedures kunnen zonnepanelen blootstellen aan overmatige druk, wat kan leiden tot de vorming van microscheurtjes. Onjuiste transportmethoden, zoals ruwe behandeling of onjuist stapelen, kunnen zonnepanelen blootstellen aan trillingen en schokken, wat kan leiden tot mechanische spanning en een verhoogd risico op de vorming van microscheurtjes.
   
Daarom is het van cruciaal belang om problemen met verpakking, opslag en verwerking aan te pakken om de kans op microscheurtjes tijdens het transport te minimaliseren.

Breuk veroorzaakt door onjuist transport

Door de installatie veroorzaakte mechanische spanning is ook een belangrijk probleem voor zonnepanelen. Praktijken zoals verkeerd stapelen, apparatuur op panelen laten rusten, onbedoelde stoten en installatie op niet-vlakke oppervlakken kunnen plaatselijke drukpunten creëren, wat kan leiden tot microscheurvorming. Het slepen van panelen tijdens transport veroorzaakt door wrijving veroorzaakte stress, terwijl onjuiste draagtechnieken, zoals het gebruik van slechts één persoon of het zitten op de rand van de module, ongelijke krachten kunnen veroorzaken. Deze praktijken vormen een risico voor de efficiëntie en levensduur van zonnepanelen en benadrukken de noodzaak van zorgvuldige hanterings- en installatieprocedures om mechanische spanning te verminderen en optimale prestaties te garanderen.

Zoals te zien is in de afbeelding hieronder, werd uit tests geconcludeerd dat het verkeerd laten rusten van de schouders en het hoofd op het paneel tijdens het traplopen resulteerde in een vermogensverlies van 1%. De juiste manier om het paneel te dragen is om het gewicht in uw handen te balanceren tegen het frame van het paneel.

Voorbeeld van prestatievermindering door onjuist dragen van een zonnepaneel

Voorbeeld van prestatievermindering door onjuist dragen van een zonnepaneel

De juiste manier om een zonnepaneel te dragen

De juiste manier om een zonnepaneel te dragen

Tijdens langdurig gebruik van zonnepanelen spelen externe omgevingsfactoren, waaronder weersgerelateerde stress zoals wind, hagel en extreme temperatuurschommelingen, een belangrijke rol bij de mechanische belasting van zonnepanelen. Als deze omgevingsstressoren na verloop van tijd aanhouden, kunnen ze bijdragen aan de cumulatieve ontwikkeling van microscheurtjes. Een allesomvattende aanpak voor het minimaliseren van het risico op microscheurtjes in zonnepanelen bestaat daarom uit het begrijpen en verminderen van mechanische spanning in verschillende stadia, van transport tot installatie en gebruik. Door zowel de interne verwerkingspraktijken als de externe omgevingsfactoren aan te pakken, kunnen de algehele betrouwbaarheid en prestaties van zonnepanelen worden verbeterd.

Thermische cycli:

Thermische cycli, die het gevolg zijn van dagelijkse en seizoensgebonden temperatuurschommelingen, komen naar voren als een cruciale factor die bijdraagt aan de ontwikkeling van microscheurtjes in zonnepanelen. Het constante uitzetten en krimpen van materialen in zonnepanelen, beïnvloed door wisselend zonlicht en weersomstandigheden, creëert omstandigheden die gunstig zijn voor het ontstaan en de verspreiding van microscheurtjes gedurende langere perioden van blootstelling. De repetitieve stress die wordt veroorzaakt door thermische cycli onderstreept het belang van temperatuurvariaties bij het ontwerp, de fabricage en de installatie van zonnepanelen om hun duurzaamheid en lange levensduur te verbeteren.

Diverse cellen

Welke schade kan worden veroorzaakt door microscheurtjes?

Verhoogde weerstand en thermische schade: Microscheurtjes kunnen de elektrische weerstand verhogen, waardoor de temperatuur stijgt en er hotspots ontstaan. Deze escalatie van thermische schade draagt verder bij aan de algehele verslechtering van de aangetaste zonnecel. In bepaalde gevallen kunnen microscheurtjes zich voortplanten, waardoor een aanzienlijk gebied binnen een individuele cel geïsoleerd raakt van het circuit. Deze isolatie kan leiden tot omgekeerde voorspanning, waardoor de temperatuur in het aangesloten deel van de cel stijgt. Als de temperaturen stijgen, bestaat het risico dat er permanente schade wordt aangericht, waardoor niet alleen de energieproductie afneemt, maar in extreme gevallen mogelijk een catastrofale storing optreedt, zoals glasbreuk of, in ongelukkige gevallen, brand als gevolg van de intense hitte die door een cel in omgekeerde voorspanning wordt gegenereerd.

Verminderd uitgangsvermogen: De verhoogde elektrische weerstand leidt tot een afname van het opgewekte vermogen, waardoor de algehele efficiëntie van het zonnepaneel afneemt.

Voortplanting van scheuren en falen van de module: Als microscheurtjes zich uitbreiden in de lengte, kunnen ze zich ontwikkelen tot grotere scheuren, waardoor de energieproductie van de hele module mogelijk wordt stopgezet of beëindigd. Dit maakt vervanging noodzakelijk en heeft een aanzienlijke invloed op de totale levensduur van het zonnepaneel.

Om deze schadelijke effecten te beperken, is vroegtijdige detectie door regelmatige inspecties essentieel. Zoals eerder vermeld, kunnen er verschillende methoden worden gebruikt om microscheurtjes snel te identificeren en aan te pakken, zodat de prestaties en levensduur van zonnepanelen op peil blijven.

Hoe inspecteer je op microscheurtjes tijdens de installatie en het gebruik van zonnepanelen?

Het opsporen van microscheurtjes in zonnepanelen is een cruciaal proces dat essentieel is voor optimale prestaties en een lange levensduur. Er zijn verschillende inspectiemethoden voor verschillende scenario's tijdens zowel de installatie- als de gebruiksfase:

EL (elektroluminescentie):
Elektroluminescentie (EL) werkt volgens het principe dat er licht wordt gegenereerd wanneer er elektrische stroom op een materiaal wordt gezet. Op het gebied van zonnecellen wordt EL toegepast om defecten te visualiseren en te identificeren die niet goed zichtbaar zijn met alternatieve methoden. EL-testen zijn vooral effectief bij het detecteren van microscheurtjes, gebroken cellen en andere interne defecten in zonnecellen. Deze methode biedt direct inzicht in de structurele integriteit van cellen en brengt verborgen problemen aan het licht die met andere testmethoden misschien niet ontdekt kunnen worden.

Scheuren
Scheuren