Laatste PV-nieuws: Industrieverhalen en subsidiebeleid

· zonnepanelen industrie Nieuws,Fotovoltaïsche technologie Nieuws

Je zult lezen:
1. Europees PV-subsidiebeleid
2.PV prijstrends
3.PV industrie nieuws
4.PV beroemde bedrijf nieuws

Europees PV-subsidiebeleid

EU stelt beleid voor om de realisatie van de doelstellingen van REPowerEU te versnellen

De Europese Unie heeft in maart van dit jaar twee beleidsvoorstellen gedaan om de REPowerEU-doelstelling van 45% van de totale geïnstalleerde capaciteit van Europa uit hernieuwbare energiebronnen in 2030 (ca. 1.236 GW) en een totaal van 600 GW aan nieuwe fotovoltaïsche (PV) installaties sneller te realiseren. De Net Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act zullen worden geïmplementeerd binnen de context van het eerder uitgebrachte Green Deal Industrieplan van de EU.

Het Green New Deal Industrieplan, dat wordt ondersteund door meerdere maatregelen, wordt beschouwd als een krachtige reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, die vorig jaar werd aangenomen. De Inflation Reduction Act zal naar verwachting 369 miljard dollar over een periode van tien jaar investeren in de hernieuwbare energie-industrie, inclusief extra subsidies en belastingvoordelen voor fotovoltaïsche energie, windenergie, energieopslag en andere gebieden, terwijl de EU ook de voortgang bespreekt van het uitbreiden van investeringen en subsidies.

Naast het beleid onder leiding van de EU hebben een aantal Europese landen onlangs hun doelstellingen voor hernieuwbare energie voor 2030 bijgewerkt, zoals Italië, dat aankondigde dat de geïnstalleerde PV-doelstelling steeg van 52 GW naar 79,9 GW, een stijging van ongeveer 53%, en Spanje, dat steeg van 39 GW naar 76 GW, een stijging van maar liefst 94%, en lang als de Europese fotovoltaïsche stad Duitsland, dat steeg van 200 GW naar 76 GW, een stijging van een verbazingwekkende 94%, De geïnstalleerde doelstelling varieert van 200 tot 215 GW.

Nieuw subsidiebeleid in Duitsland vanaf 26 september

Vanaf 26 september 2023 kun je een nieuwe subsidieaanvraag indienen in het kader van de regeling "Zonne-energie voor elektrische voertuigen (442)", die subsidies tot €10.200 verstrekt voor de aankoop en aansluiting van oplaadstations, fotovoltaïsche systemen en opslagsystemen voor zonne-energie!
De subsidie is bedoeld voor eigenaren-bewoners van woongebouwen met elektrische voertuigen voor de aankoop en aansluiting van oplaadstations, fotovoltaïsche systemen en opslagsystemen voor zonne-energie!

De gesubsidieerde maatregelen omvatten:

De aanschaf van een nieuw laadstation (bijv. wallbox) met een minimale laadcapaciteit van 11 kilowatt (kW)
De aankoop van een nieuw fotovoltaïsch systeem met een vermogen van minstens 5 kilowattpiek (kWp)
De aankoop van een nieuwe opslagunit voor zonne-energie met een opslagcapaciteit van minstens 5 kilowattuur (kWh).
De installatie en aansluiting van het hele systeem, inclusief alle installatiewerkzaamheden
Een energiebeheersysteem om het hele systeem te besturen

Vereisten voor de subsidie:

Je maakt het laadstation, het fotovoltaïsche systeem en het opslagsysteem voor zonnestroom gloednieuw.
Je hebt nog geen van deze componenten besteld op het moment van de aanvraag.
Je bent eigenaar van een elektrische auto (geen hybride voertuig) die op naam staat van jou of een persoon die in jouw huishouden woont, of je hebt een elektrische auto besteld op het moment van de aanvraag.
Let op: Als u de elektrische auto privé least, moet het leasecontract een looptijd hebben van minimaal 12 maanden. Een auto van de zaak of van de zaak voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.
Je woongebouw bestaat al en je woont er al in.

Subsidiebedrag en betaling:

De subsidie bestaat uit de volgende deelbedragen:
1.Voor de laadpaal: 600 euro forfaitair bedrag - of 1.200 euro forfaitair bedrag in het geval van bidirectionele laadmogelijkheid
2. Voor het fotovoltaïsche systeem: 600 euro per kWp, maximaal 6.000 euro.
3.Voor de zonne-energieopslag: 250 euro per kWh, maximaal 3.000 euro

Je kunt maximaal 10.200 euro subsidie krijgen voor je project. We storten de subsidie rechtstreeks op je rekening.
Als de totale kosten van je project lager zijn dan het subsidiebedrag, ontvang je geen subsidie.
Het is niet mogelijk om de subsidie te combineren met andere financiering zoals leningen, toelagen en subsidies.

Nieuw subsidiebeleid in Frankrijk in 2023

Bonus voor het installeren van zonnepanelen wordt verhoogd in 2023.
Naast de financiële en milieuvoordelen is zonne-energie toegankelijker geworden voor particulieren dankzij de dalende installatiekosten. Volgens Greenpeace is de gemiddelde prijs van een residentieel zonnesysteem gedaald van 12.000 euro in 2010 tot ongeveer 7.500 euro in 2022.

Bovendien kunnen Fransen die zonnepanelen willen installeren profiteren van een reeks aantrekkelijke financiële stimulansen. Een daarvan is het belastingkrediet voor energietransitie (CITE). Onder deze regeling kan een deel van de kosten voor het installeren van zonnepanelen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, waardoor de totale kosten van de investering worden verlaagd. Naast de CITE zijn er lokale subsidies, zoals die van het Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), die financiële steun bieden voor energierenovatieprojecten, waaronder de installatie van zonnepanelen.

De overheid kan ook een bonus voor zelfverbruik betalen. Deze is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar en varieert van €110 tot €500 per kWp, afhankelijk van de grootte van de fotovoltaïsche installatie. Minister-president Elisabeth Borne beloofde afgelopen september dat de regeling verlengd zou worden tot 2023. Huishoudens die in 2023 fotovoltaïsche panelen installeren, komen in aanmerking voor een premie van €1.290 voor een installatie van 3 kWp en €1.920 voor een installatie van 6 kWp. Particulieren kunnen ook profiteren van een ecolening tegen nultarief (PTZ). Deze kan worden gebruikt om een deel van hun zonneproject te financieren. Het bedrag kan variëren van €7.000 tot €30.000.

Nieuw subsidiebeleid in Italië in 2023

In 2023 zijn er twee soorten stimulansen voor de installatie van fotovoltaïsche panelen.
De eerste is de IRPEF-aftrek van 50% van de gemaakte kosten voor de aankoop en installatie van het PV-systeem.

De tweede is de superbonus van 90% (in 2023 wordt het tarief verlaagd van 110% naar 90%) voor fotovoltaïsche systemen en opslagbatterijen, die echter interventies met vertraging zijn. Vanaf 2023 wordt de toegang ook beperkt op basis van het huishoudinkomen, dat lager moet zijn dan 15.000 euro, en is alleen toegestaan voor woningen die als eerste woning worden gebruikt.

De stimuleringsmaatregelen bepaalden dat iedereen die elektriciteit produceerde door een fotovoltaïsch systeem te installeren dat de energie van de zon benut, en dus energie produceert uit een hernieuwbare en niet-vervuilende bron, toegang kreeg tot overheidsfinanciering voor de vergoeding van de geproduceerde kilowatturen (KWh) tegen een prijs die boven de marktprijs lag, voor een periode van twintig jaar.
Op deze manier hoeven degenen die een systeem met fotovoltaïsche panelen hebben geïnstalleerd en elektriciteit produceren voor eigen gebruik (of zelfs een overschot), geen elektriciteitsrekening meer te betalen aan het energiedistributiebedrijf (met vaste kosten per jaar van enkele tientallen euro's). In feite zal het gedurende twintig jaar een bijdrage innen (de zogenaamde 'financiële stimulans van de staat') die recht evenredig is met de hoeveelheid geproduceerde energie.
De extra energie die wordt geproduceerd door een op het net aangesloten fotovoltaïsch systeem wordt vervolgens verkocht aan het energiedistributiebedrijf.

Nieuw subsidiebeleid in Zweden in 2023

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe subsidie voor zonnecellen, een zogenaamde groene aftrek. De subsidie voor zonnecellen wordt gegeven in de vorm van een belastingaftrek van 20% (voorheen 15%) van de materiaal- en arbeidskosten. Je kunt maximaal 50 000 SEK per persoon per jaar ontvangen van de nieuwe investeringssubsidie voor zonnepanelen.

Om de groene belastingaftrek toe te passen op een turnkey-contract, wordt een standaardtarief voor materiaal- en arbeidskosten gebruikt. Volgens de standaard wordt 97 procent van de totale kosten geteld als materiaal- en arbeidskosten. De groene belastingaftrek is daarom 19,4 procent van de totale kosten van zonnecellen (0,2*0,97 = 0,194).

OPMERKING: de groene belastingaftrek voor zonnecellen is per 1 januari 2023 verhoogd van 15% naar 20%.

Samengevat zal de beleidsontwikkeling in Europese landen de vraag naar PV-terminals op de markt vergroten. Volgens InfoLink zal de vraag naar PV-modules op de Europese markt (inclusief het VK) variëren tussen 92 en 114 GW in 2023. Hoewel de korte termijn wordt belemmerd door problemen zoals overtollige voorraden en vertraagde voortgang van netaansluitingen door een gebrek aan werk, wordt verwacht dat op de lange termijn, in lijn met gunstig beleid en de optimalisatie van technologieën en kosten in de toeleveringsketen, de vraag naar modules in de Europese markt 141-160 GW zal bereiken in 2027, met een samengesteld groeipercentage (CAGR) op jaarbasis van ongeveer 7%-8,9%, wat aangeeft dat het groeipotentieel van de Europese PV-markt nog steeds aanwezig is.

PV prijstrends

De prijzen van PV-cellen staan onder druk om te dalen, de prijzen van PV-glas begonnen aan een opleving.

PV-cel
Deze week mainstream transactieprijs van PV-cellen in China bleef langzaam dalen, M10 cel mainstream transactieprijs van 0,73 yuan (0,095 euro) / W, G12 cel mainstream transactieprijs van 0,72 yuan (0,094 euro) / W, M10 monokristallijne TOPCon batterij mensen de prijs van 0,78 yuan (0,10 euro) / W.

Van de aanbodzijde, de cel link nog steeds handhaaft volledige productie, en het totale aanbod is meer adequaat, van de vraagzijde, de module kostendruk over te dragen aan de cel link, met een deel van de gespecialiseerde module ondernemingen behoud van productie bezuinigingen en verminderde inkoop vraag naar batterijen, een deel van de batterij onderneming gedwongen om druk, lage prijs schip te houden een enkele, maar de PV-module onderneming prijsdruk mentaliteit is sterk, en de verwachting is dat op korte termijn.

Van de aanbodzijde, PV-module start voornamelijk door de eerste lijn fabriek ondersteuning, een deel van de gespecialiseerde PV-module ondernemingen blijven de productie te verminderen om de stroomopwaartse druk, van de vraagzijde, de terminal stijging van de vraag is nog steeds minder dan verwacht, de PV-module concurrentie op de markt is hevig, de integratie module ondernemingen blijven de lage prijs te handhaven voordeel, gespecialiseerde module ondernemingen van plan om te verhogen, maar de prijsstijging steun is onvoldoende, wordt verwacht dat op de korte termijn de PV-module prijs is nog steeds vooral om stabiel te blijven.

In de Chinese markt, hulpmaterialen, deze week, glas sterk gestegen prijzen, 3,2 mm dikte van glas mainstream prijs van 28 yuan (3,61 euro) / ㎡, 2,0 mm dikte van glas mainstream prijs van 20 yuan (2,58 euro) / ㎡, respectievelijk steeg 7,69%, 11,11%. Onlangs heeft de fotovoltaïsche glas geen nieuwe capaciteit te zetten, de markt omzet situatie is nog steeds goed, maar de prijs van natriumcarbonaat blijft hoog, glas bedrijven worden gedwongen door de kostendruk, de trend van opwaartse aanpassing.

Vraagbos voor PV-modules in Europa

PV-industrie Nieuws

In 2022 zal wereldwijd 239 GW aan nieuwe PV-capaciteit worden geïnstalleerd, een stijging van 45% ten opzichte van 165 GW in 2021.
De 2023-2027 Global PV Market Outlook werd bijgewerkt door SolarPower Europe op 13 juni lokale tijd op de Intersolar Europe fotovoltaïsche tentoonstelling in München, Duitsland.

Gegevens uit het onderzoek van SolarPower Europe geven aan dat er in 2022 wereldwijd 239GW aan nieuwe PV geïnstalleerde capaciteit zal zijn, een stijging van 45% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het onderzoek zal 2023 weer een "boom year" worden voor PV, met 341GW aan nieuwe PV-capaciteit die naar verwachting in dat jaar zal worden gebouwd, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van bijna 43%.

Fotovoltaïsche energie blijft leider op het gebied van de opwekking van hernieuwbare energie

De wereldwijde opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie is de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van de wereldwijde energiecrisis en de steun van nationaal beleid. In 2022 zal er wereldwijd 362 GW aan nieuwe geïnstalleerde productiecapaciteit voor hernieuwbare energie beschikbaar zijn, een stijging van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een extra 239 GW aan geïnstalleerde zonne-energie is goed voor 66% van dit totaal, wat bijna twee keer zoveel is als de geïnstalleerde capaciteit van alle andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, waterkracht en biomassa.

Netto geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit, 2022

Netto geïnstalleerde hernieuwbare energiecapaciteit, 2022

Vergeleken met de totale hoeveelheid elektriciteit die wereldwijd wordt geproduceerd in 2022, vertegenwoordigt PV echter slechts 4,5% van dat totaal. Ondanks het feit dat PV een klein percentage is, is het al vele jaren op rij gestaag toegenomen, tot 3,2% in 2020, 3,7% in 2021 en 4,5% in 2022, allemaal in een hoger tempo dan andere hernieuwbare energiebronnen.

Aandeel van zonne-energie en hernieuwbare energie in de wereldwijde elektriciteitsproductie, 2017-2022

Aandeel van zonne-energie en hernieuwbare energie in de wereldwijde elektriciteitsproductie, 2017-2022

Als we de groeipercentages van de verschillende elektriciteitsproductietechnologieën vergelijken, komt zonne-energie als beste uit de bus met een groeipercentage van 24%, gevolgd door windenergie op de tweede plaats met een groeipercentage van 16% in het afgelopen jaar. 10% kwam van andere fossiele brandstoffen, 5% van andere hernieuwbare energiebronnen, 2% van waterkracht, 1% van steenkool en 1% van biomassa.

De groei van aardgas daalde met 0,3%, terwijl de groei van kernenergie daalde met 5%.

Groeipercentage van elektriciteitsopwekking uit verschillende technologieën voor elektriciteitsopwekking, 2021 - 2022

Groeipercentage van elektriciteitsopwekking uit verschillende technologieën voor elektriciteitsopwekking, 2021 - 2022

PV beroemd bedrijfsnieuws

Intersolar Zuid-Amerika: Toonaangevende bedrijven verzamelen op 210R, bijna 80% van de exposanten 'module vermogen breekt 600W, N-type exposities bezetten de mainstream.

Volgens voorlopige statistieken zijn er 68 wereldwijde exposanten van PV-modules op deze tentoonstelling, met 53 fabrikanten die 600W+ modules tentoonstellen, goed voor 78% van het totaal, en bijna 80% van de modules die 210 of 210R batterijen gebruiken; het vermogen van de moduleproducten van 20 bedrijven heeft 700W overschreden, en ze hebben allemaal 210 batterij gestapelde N-type technologie aangenomen.

Onlangs hebben tientallen wereldwijd toonaangevende fabrikanten van PV-modules (waaronder: JinkoSolar, Trina Solar, JAO Technology, LONGi Green Energy, Atlas, Dongfang Risheng, Wuxi Suntech, Tongwei, Chint New Energy, enzovoort) een spectaculair debuut gemaakt met een aantal stervormige exploderende PV-moduleproducten op Intersolar South America, de grootste en meest prominente internationale zonne-energiebeurs van Zuid-Amerika. Daaronder was er de 600W+ ultrahoogvermogenmodule die opnieuw de hele scène in beweging bracht en de windvaan van de industrie werd.

Bron: Officiële website van Intersolar Zuid-Amerika

Bron: Officiële website van Intersolar Zuid-Amerika

Als de "Pilot" van het PV-tijdperk, heeft Trina Solar de industrie geleid naar het 600W+ tijdperk met haar geavanceerde, open en compatibele 210 producttechnologie platform; door middel van diepe investeringen in klantwaarde, heeft Trina Solar op innovatieve wijze 210R rechthoekige wafer modules gelanceerd en aanzienlijk de eenwording van de module maten bevorderd; en Trina Solar heeft het voortouw genomen in het realiseren van het 600W+ module tijdperk door de combinatie van 210 en N-Type TOPCon technologie. Trina Solar heeft het voortouw genomen in de massaproductie van N-type TOPCon 700W+ modules met behulp van 210 en N-type TOPCon technologie, waardoor de industrie het 700W+ tijdperk van PV is binnengeloodst. Trina Solar zal de PV-industrie blijven leiden naar een nieuw tijdperk van hoogwaardige ontwikkeling in de toekomst.

De markt heeft de waarde van grote PV-producten erkend, waarbij de productpenetratie blijft stijgen en de schaal van de productiecapaciteit dramatisch toeneemt, waardoor het patroon van de ontwikkeling van de industrie verandert. Volgens Tibco Consulting zal de capaciteit van grote modules in 2023 767 GW bereiken, goed voor meer dan 90% van de markt; de capaciteit van 210 modules bereikt 508 GW, goed voor bijna 60%.

Vergaderlocatie uitwisselen

Maysun Solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies uit ons brede aanbod van volledig zwarte, black frame, zilveren en glas-glas zonnepanelen die gebruik maken van half-cut, MBB, IBC en Shingled technologieën. Deze panelen bieden superieure prestaties en stijlvolle ontwerpen die naadloos passen in elk gebouw. Maysun Solar heeft met succes kantoren, magazijnen en langdurige relaties met uitstekende installateurs in tal van landen! Neem contact met ons op voor de laatste module offertes of alle PV-gerelateerde vragen. We zijn enthousiast om u te helpen.

Referentie:

Global PV exceeds expectations! SolarPower Europe releases latest report - hxny. (n.d.). https://hxny.com/nd-90828-0-24.html

European Policy and PV Market Outlook - Polaris Solar PV. (n.d.). (n.d.). https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230905/1330119.shtml

Cell Prices Under Pressure, PV Glass Prices Rebound (2023.9.14)-North Star Solar Photovoltaic. (n.d.). https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230914/1331992.shtml

Intersolar South America: Leading companies gather at 210R, nearly 80% of exhibitors' module power breaks 600W, N-type exhibits occupy the mainstream - OFweek Solar PV Net. (n.d.). (n.d.). https://solar.ofweek.com/2023-09/ART-260006-8130-30610555.html

Incentivi Fotovoltaico 2023: Contributi, Detrazioni, Agevolazioni Fiscali, Conto Energia. (n.d.). Incentivi Fotovoltaico. https://www.incentivifotovoltaico.name/

Stefania. (2023). Incentivi fotovoltaico residenziale 2023: dai bonus al reddito energetico. Rinnovabili.it. https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/incentivi-fotovoltaico-residenziale-2023/

Sebastien, J. (2023, August 28). Quelles aides pour financer vos panneaux solaires en 2023 ? Hello Watt. https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/aide-installation-panneaux-solaires

Aide panneau solaire et photovoltaïque en 2023 : la liste. (n.d.). https://www.lamaisonsaintgobain.fr/guides-travaux/renovation-energetique-habitat-durable/aide-panneau-solaire-et-photovoltaique-les-8-subventions-pour-2023

Deb, C. (2023, June 8). Les aides à l’installation de panneaux solaires augmentent en 2023. Natura Sciences. https://www.natura-sciences.com/s-adapter/laides-panneaux-solaires-augmentent-2023.html

Misschien vindt u dit ook leuk:

Laatste updates van de zonne-energie industrie in Europa
Recent Fotovoltaïsch Nieuws
Wat is een betere energiebron: Zonne-energie of kernenergie?