EU's nieuwste PV-mandaat op daken voor openbare, commerciële en residentiële gebouwen

· zonnepanelen industrie Nieuws

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft een mandaat aangekondigd voor zonne-energie op het dak van commerciële en openbare gebouwen tegen 2027 en voor woongebouwen tegen 2029. De EU-doelstelling voor hernieuwbare energie is verhoogd van 40% naar 45%.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Beleidsinhoud en doelstellingen:
De Europese Commissie tilt haar "missie om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen" naar "een ander niveau", zei EC-voorzitter Ursula von der Leyen op een persconferentie voor het REPowerEU-plan.

De commissie stelt een zonnedak voor commerciële en openbare gebouwen vanaf 2027 voor en voor nieuwe woongebouwen vanaf 2029. "Ik weet dat dit ambitieus is, maar het is realistisch, we kunnen het", zei Von der Leyen, erop wijzend dat investeringen in hernieuwbare energiebronnen is de "grootste taak" van het blok.


De commissie zei ook dat ze haar doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2030 verhoogt van 40% naar 45%. Snellere vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen zullen een sleutelrol spelen bij het bereiken van het hogere doel, zei ze. Het wil ook dat de lidstaten "go-to-area's voor hernieuwbare energie" instellen voor snelle vergunningen. "Daar duurt het vergunningsproces nog maar een jaar", zegt Von der Leyen, een substantiële verbetering ten opzichte van het huidige gemiddelde van zes tot negen jaar.


De strategie bepaalt ook een doelstelling van 592 GWac (740 GWdc) voor zonne-energie in de Europese Unie tegen 2030. "Dit doel is hoger dan de door SolarPower Europe Global Market Outlook business-as-usual projecties van 672 GWdc tegen het einde van het decennium", handelt lichaam SolarPower Europe zei in een vrijgegeven verklaring.


Aanvragen voor hernieuwbare energiesystemen in go-to-gebieden zouden volgens een document binnen 14 dagen recht hebben op beslissingen. Gerepowerde sites in dergelijke gebieden zouden binnen zes tot negen maanden moeten worden toegestaan. Hetzelfde zou gelden voor systemen met een opwekkingsvermogen van minder dan 150 kW. Andere aangekondigde voorstellen zijn onder meer een verhoging van de EU-doelstelling voor energie-efficiëntie voor 2030, van 9% naar 13%.

Toekomst visie:
"Vandaag de dag erkent de Europese Commissie het enorme potentieel van zonne-energie op daken, evenals de noodzaak van zonne-energie om zowel zonne-energie op daken als nutsvoorzieningen in heel Europa uit te rollen", zegt Dries Acke, beleidsdirecteur bij SolarPower Europe. "We voorzien in 2030 tot 1,1 miljoen banen op het gebied van zonne-energie in Europa, en het EU Solar Skills Partnership zal helpen om de arbeiders op de grond te krijgen."


Zoals hierboven vermeld, creëert het promoten van zonne-energieprojecten banen voor meer mensen, wat een geweldige kans is voor zowel zonne-energiebedrijven als installateurs van pv-modules. Tegelijkertijd brengt het ook meer uitdagingen met zich mee voor de huidige zonne-energiebedrijven en gerelateerde beoefenaars.