Een nieuw gebied van PV in sommige landen: recycling van modules

· Over fotovoltaïsche

Parallel aan de sterke ontwikkeling van de fotovoltaïsche sector wordt de recycling van fotovoltaïsche modules geleidelijk aan volwassen. In termen van materiaalsamenstelling hebben gebruikte zonnepanelen een grote waarde voor recycling, hetgeen bijdraagt tot de verwezenlijking van een werkelijk groene PV-elektriciteitsproductie gedurende de gehele levenscyclus en dus tot de duurzame ontwikkeling van de zonne-industrie.
Er zijn over het algemeen twee manieren om met de uit elektriciteitscentrales teruggewonnen cellen om te gaan: de eerste is om de goed geconserveerde modules door te verkopen (geëxporteerd) voor secundair gebruik, en de tweede is om de modules die niet meer gebruikt kunnen worden te ontmantelen en de grondstoffen direct te recyclen.

broken image

Waarom zonnepanelen moeten worden gerecycled

Volgens een studie van de EU PV CYCLE organisatie is glas goed voor ongeveer 70% van het totale gewicht van gebruikte PV-modules, aluminium voor ongeveer 18% en halfgeleidermateriaal voor ongeveer 4%. Door de recycling van gebruikte PV-modules kunnen zeldzame metalen, glas, aluminium en halfgeleiders worden gerecycleerd, met name zilver, tellurium, indium en gallium, die goed zijn voor 4% van de halfgeleidermaterialen. De teruggewonnen zeldzame metalen kunnen ook worden gebruikt in andere geavanceerde technologieën om de winning van nieuwe hulpbronnen te beperken, het energieverbruik voor de winning van hulpbronnen te verminderen en het effect op het milieu te beperken. Met de huidige recyclingtechnologieën kunnen terugwinningspercentages van PV-modules tot 96% worden bereikt. In de toekomst zullen de recyclingpercentages stijgen naarmate de technologie verbetert.
Rystad Energy schat dat de PV-recyclingindustrie tegen 2035 8% van het polysilicium, 11% van het aluminium, 2% van het koper en 21% van het zilver kan leveren die nodig zijn om te voldoen aan de materiaalvraag voor PV-panelen die in 2020 zijn geïnstalleerd.

broken image

Nationaal PV-recyclingbeleid

De afgelopen jaren zijn er verschillende nationale beleidsmaatregelen ingevoerd voor de recycling van PV-modules.
In 2007 heeft de Europese Unie PV CYCLE opgericht, een organisatie die zich bezighoudt met de terugwinning en recycling van afgedankte fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium, en heeft zij een recyclingnetwerk opgezet met partners zoals logistieke en transportbedrijven. Sinds de start in 2010 heeft de organisatie meer dan 60 000 ton afgedankte kristallijne silicium-PV-modules ingezameld en verwerkt.
Begin 2023 heeft de Koreaanse regering een nieuwe regeling voor de recycling van zonnepanelen goedgekeurd. De regeling is bedoeld om fabrikanten van zonneapparatuur aan te moedigen modules opnieuw te gebruiken en het gebruik van gevaarlijke stoffen te verminderen om het ecosysteem te beschermen.
De Nederlandse regering heeft onlangs aangekondigd dat zij de recyclingbijdrage voor PV-modules vanaf 1 juli 2023 zal verhogen als reactie op de sterke stijging van afgedankte PV-modules. Nederlandse importeurs die zonnepanelen aan lokale klanten verkopen, zullen een recyclingbijdrage van 40 euro (42,50 dollar) per ton moeten betalen, tegenover de huidige 6,50 euro per ton die voor de recycling van zonnepanelen in rekening wordt gebracht.
Sinds 2018 wordt het beheer van afgedankte PV-modules in Duitsland geregeld door de wet "Elektrogesetz" of "ElektroG", die voldoet aan de eisen van de eerder door de EU uitgevaardigde AEEA-richtlijn. Dit vereist een recyclingpercentage van 85% voor ontmantelde PV-modules en een recyclingpercentage van 80% voor teruggewonnen materialen. Bovendien zijn ontmantelde modules in verschillende scenario's onderworpen aan specifieke ontmantelingsprocessen.

broken image

Bestaande recyclingtechnologieën

De belangrijkste momenteel beschikbare technologieën zijn fysisch, pyrolyse en chemisch:
1) De voordelen van de fysische methode zijn de lage kosten en de eenvoud van het proces; de nadelen zijn het lage terugwinningspercentage, het onvermogen om metaalhoudende materialen uit zonnecellen terug te winnen en de lage zuiverheid van de teruggewonnen materialen.
2) Pyrolyse heeft het voordeel van lage kosten, een hoog terugwinningspercentage en luchtverbranding om metalen uit zonnecellen terug te winnen; het nadeel is echter dat pyrolyse schadelijke gassen produceert die het milieu vervuilen en een latere behandeling vereisen.
3) Chemische methoden waarbij oplosmiddelen in trichloorethyleen worden gebruikt, hebben het voordeel van hoge terugwinningspercentages en de integriteit van het teruggewonnen materiaal; het nadeel is echter de hoge kosten.
Er is nog tijd voordat het grote aantal PV-modules wordt verwijderd, en het onderzoek naar recyclingtechnologie voor afgedankte PV-modules moet worden voortgezet om kosteneffectieve en efficiënte technologieën te vinden.

broken image

Maysun Solar, als een PV-module fabrikant met 15 jaar professionele ervaring, kan u voorzien van hoge kwaliteit zonnepanelen, klik op de knop hieronder om ons te contacteren voor een product offerte.

Misschien wilt u ook:

broken image
broken image
broken image