Duurzaamheid in actie: hoe zon-PV het milieu kan verbeteren

Zonne-energie is schoon, duurzaam en kosteneffectief, en de toepassing van zonne- en fotovoltaïsche technologieën is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In dit artikel bekijken we hoe zonne-energie en PV kunnen helpen bij het aanpakken van milieuproblemen zoals klimaatverandering en luchtverontreiniging, met inbegrip van hun koolstofvoetafdruk en recyclingpotentieel.

broken image

Luchtvervuiling verminderen

Luchtvervuiling is een ander belangrijk milieuprobleem dat wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het gebruik van fossiele brandstoffen voor vervoer, elektriciteitsopwekking en verwarming is essentieel in onze tijd, maar dit leidt tot hogere niveaus van luchtverontreinigende stoffen zoals zwevende deeltjes, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Deze verontreinigende stoffen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, waaronder aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten.

Fotovoltaïsche systemen daarentegen kunnen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen door gebruik te maken van schone en duurzame zonne-energie, waardoor de luchtverontreiniging op termijn zal afnemen. De door zonnesystemen opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, verwarming en koeling, en afhankelijk van de hoeveelheid geïnstalleerd vermogen, kan worden voorzien in alle elektriciteitsbehoeften van de gemiddelde woning alsook in die van een fabriek. Lees 'Kosten en voordelen van een 6KW home PV installatie' samengesteld door Maysun.

broken image

Klimaatverandering verbeteren

Klimaatverandering is een van de belangrijkste milieu-uitdagingen waar de wereld vandaag de dag voor staat. Het kan leiden tot een reeks gevolgen zoals opwarming en stijging van de zeespiegel, wat weer kan leiden tot verminderde voedselproductie en gevaren voor de gezondheid. Het wordt veroorzaakt door de accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk kooldioxide (CO2). In tegenstelling tot fossiele brandstoffen stoten zonne- en fotovoltaïsche systemen bij de opwekking van elektriciteit geen schadelijke stoffen uit en maken zij gebruik van schone, duurzame en hernieuwbare zonne-energie om de CO2-uitstoot te verminderen.

broken image

Koolstofvoetafdruk

Een koolstofvoetafdruk is een weergave van het "koolstofverbruik" van een persoon of groep, d.w.z. de totale hoeveelheid broeikasgassen die tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering worden uitgestoten. Hoe meer "koolstof" wordt gebruikt, hoe meer "koolstofdioxide" wordt geproduceerd, en hoe meer "koolstofvoetafdruk" wordt gecreëerd. Hoe groter de "koolstofvoetafdruk", hoe kleiner de "koolstofvoetafdruk". Vergeleken met fossiele brandstoffen heeft zon-PV een relatief lage koolstofvoetafdruk. De productie van zonnepanelen en andere onderdelen van het PV-systeem vergt energie, maar dit wordt gecompenseerd door de vermindering van de uitstoot tijdens de levensduur van de PV.

De koolstofvoetafdruk van zon-PV kan verder worden verkleind door bij de productie gerecycleerde materialen te gebruiken.

broken image

Recyclingpotentieel

Fotovoltaïsche systemen hebben een lange levensduur, doorgaans 20-30 jaar. Aan het einde van hun levensduur moeten deze systemen echter worden verwijderd, wat een potentiële uitdaging vormt voor het afvalbeheer. Gelukkig kan de recycling van zonnepanelen en andere onderdelen de hoeveelheid afval verminderen en de natuurlijke hulpbronnen in stand houden. Recycling van PV-modules is verplicht krachtens de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die de inzameling en recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur, waaronder PV-panelen, omvat. Het doel is gesloten kringlooprecyclingsystemen voor PV-modules te ontwikkelen om de hoeveelheid afval te verminderen en de duurzaamheid van de PV-technologie te verbeteren.

PV-systemen kunnen waardevolle materialen terugwinnen, zoals silicium, aluminium en koper, die opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe zonnepanelen. 

broken image

Kortom, het installeren van PV heeft zeer veel voordelen voor het milieu en, gedreven door de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030, werkt iedereen hard om de koolstofuitstoot te verminderen en te werken aan het doel om groen te gaan. Onze missie is Make Energy Sustainable, Make Life Better, zoals verwoord in de Maysun solar filosofie.  

Maysun Solar, als een PV-module fabrikant met 15 jaar professionele ervaring, kan u voorzien van hoge kwaliteit zonnepanelen, klik op de knop hieronder om contact met ons op te nemen voor een product offerte.