De Europese PV-markt groeit om de volgende belangrijke redene

· zonnepanelen industrie Nieuws

De invoering van een reeks Europese beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de nieuwe energiesector heeft geleid tot een sterke ondersteuning van de groene sector door de overheid in termen van beleid en financiering. Waarom ontwikkelen regeringen precies de energiesector? Wat betekent de snelle uitbreiding van de energiesector? Kom en discussieer met de auteur.

Versnelde uitbreiding van de Europese PV-markt

De Europese markt is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde PV-markt, en de geïnstalleerde capaciteit is cruciaal voor de totale PV-markt. Europese PV stijgen eerder, in 2011 de nieuwe geïnstalleerde capaciteit heeft bereikt 23GW, goed voor 74% van de wereldwijde jaarlijkse nieuwe geïnstalleerde capaciteit. Dan viel in een periode van lage, na 2018 met het economisch herstel, de EU PV-markt vraag en aanbod aan beide zijden van de rebound.

broken image

Na het conflict tussen Rusland en Oekraïne versnelde de EU het proces van energieonafhankelijkheid. Gezien de realiteit is de eerste taak voor Europese landen die hun energieafhankelijkheid van Rusland willen versnellen, het vinden van alternatieve energiebronnen voor aardgas. In het REPower EU-plan voor de loskoppeling van aardgas zijn fotovoltaïsche en windenergie samen goed voor ongeveer 20% van het totaal. Het is interessant op te merken dat de vereisten voor de energietransitie in het REPower EU-plan bestaan in het verbeteren van de energie-efficiëntie, het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen en het aanpakken van infrastructurele knelpunten om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sneller te verminderen op huishoudelijk, huishoudelijk en industrieel niveau en op het niveau van het energiesysteem. Dit kan ook de voortdurende expansie van de Europese PV-markt verklaren.

broken image

Fiscale expansie beïnvloedt PV-marktbewegingen

De kern van de uitbreiding van hernieuwbare energie, waarvan PV deel uitmaakt, is de fiscale expansie van het Europese overheidsbeleid. Door het onevenwicht in de lichtbronnen zijn de huidige prijzen van PV-modules niet haalbaar om Europese PV op netpariteit te brengen. Het huidige subsidiemechanisme voor gedistribueerde PV is gebaseerd op "net metering", "net pricing" en FiT. Het verschillende subsidiebeleid van de Europese landen, of het nu de koolstofkredietinput van de Duitse regering is, of de toenemende financiële subsidies in Polen, de financieringsbron van de overheid emmer koolstofkredietinkomsten. De koolstofgrensbelasting, die de laatste twee jaar populair is geworden, is ook een refractie van fiscale expansie.


Als gevolg van de grond power plant een tot twee jaar van de bouw cyclus deze tijd eis, zal de Europese PV-markt bieden uitbreiding actie geleidelijk worden doorgegeven aan het geïnstalleerde niveau in dit jaar en de komende twee jaar. Ten tweede heeft de hoge elektriciteitsprijs in Europa onder de energiecrisis, samen met het fiscale expansiebeleid, de hausse in gedistribueerde installaties gedurende een periode aangewakkerd. De marktgestuurde, bied- en beleidsgestuurde vraag zal de vraag op de Europese PV-markt op lange termijn ondersteunen.

broken image

Wat de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit in de EU betreft, zijn de vijf belangrijkste landen: Duitsland, Italië, Spanje, het VK en Frankrijk. De drie motoren voor de ontwikkeling van PV zijn: zelfverbruikregelingen, PPA's en veilingen. De Europese landen hebben verschillende antwoorden gegeven naargelang van hun lokale lichtomstandigheden en de huidige stand van de PV-ontwikkeling. Duitsland heeft vorig jaar de FiT-toeslag afgeschaft. De meeste provincies en regio's in Spanje hebben de bouwvergunningen afgeschaft na het pleidooi van UNEF. Nederland heeft de SDE++ regeling aangenomen voor commerciële dak- en grondinstallaties. Intussen werken de regelingen voor netmeting en microgeneratie-eenheden goed in Polen. En Frankrijk heeft het toepassingsgebied van FiT uitgebreid na het S12-decreet.

broken image

Maysun Solar, een gespecialiseerde fabrikant van PV-modules met 15 jaar ervaring, biedt een breed scala aan PV-modules om aan verschillende behoeften te voldoen. Ze zijn geschikt voor verschillende scenario's zoals balkon-PV, dak- en grondcentrales. Klik op de knop voor meer informatie.