Zonnepanelen testen en certificeren 2023: Zorg voor kwaliteit en betrouwbaarheid

· zonnepanelen industrie Nieuws

Inhoud:

Waarom is het testen en certificeren van zonnepanelen zo belangrijk?

Zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van normen voor de certificering van zonnepanelen en voor het testen en certificeren dezelfde?

Wat zijn enkele veelvoorkomende certificaten voor zonnepanelen?

Wat zijn de belangrijkste test- en certificeringsbureaus voor de zonnepanelenindustrie in Europa?

Toekomstige trends in zonnepanelencertificering

Waarom is het testen en certificeren van zonnepanelen zo belangrijk?

Het testen en certificeren van zonnepanelen is om verschillende redenen belangrijk:

Kwaliteits- en veiligheidsgarantie: Het testen en certificeren van zonnepanelen is essentieel om te garanderen dat deze producten voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hierdoor krijgen consumenten en bedrijven vertrouwen in de betrouwbaarheid en veiligheid van hun investering. Veiligheid is van het grootste belang omdat zonnepanelen elektriciteit opwekken en verschillende milieu-uitdagingen het hoofd moeten bieden.

Prestatievalidatie en milieueffecten: Het testen van zonnepanelen valideert prestatiefactoren zoals efficiëntie, energieopbrengst en duurzaamheid, wat cruciaal is voor efficiënte en betrouwbare zonne-energiesystemen. Certificeringen garanderen ook naleving van industriële, nationale en internationale voorschriften en normen, wat de marktacceptatie en toegang tot stimuleringsmaatregelen vergemakkelijkt. Het biedt consumenten zekerheid over de levensduur van zonnepanelen die ontworpen zijn om meer dan 25 jaar mee te gaan. Bovendien bevorderen certificeringen onderzoek in de industrie, waardoor technologische vooruitgang en efficiëntie worden gestimuleerd, terwijl ze consumenten ook in de richting van milieuvriendelijke keuzes leiden door de duurzaamheid voor het milieu te beoordelen.

Kortom, het testen en certificeren van zonnepanelen garandeert veiligheid, kwaliteit en prestaties, bevordert het vertrouwen in schone energiebronnen en ondersteunt de groei van de zonne-energie-industrie.

fotovoltaïsch

Zijn de instanties die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van normen voor de certificering van zonnepanelen en voor het testen en certificeren dezelfde?

De organisaties die de certificeringsnormen voor zonnepanelen opstellen en de test- en certificeringsbureaus zijn meestal afzonderlijke entiteiten met verschillende rollen in het certificeringsproces.

PV Industry Certification Standard-Setting Agencies: Dit zijn non-profit of overheidsinstanties, zoals IEC, ISO, UL en NREL, die verantwoordelijk zijn voor het creëren van prestatie-, veiligheids- en kwaliteitsstandaarden voor zonnepanelen. Ze stellen eisen aan producten om te voldoen aan wereldwijde en binnenlandse markten. Hun rol is standaardontwikkeling, niet testen. Daarnaast zijn CE en MCS veelgebruikte certificeringsstandaarden voor de PV-industrie. De CE-markering (Conformité Européenne) is een eigen verklaring van fabrikanten dat hun producten voldoen aan de normen en voorschriften van de Europese Unie (EU). MCS (Microgeneration Certification Scheme) is een certificeringsprogramma in het Verenigd Koninkrijk dat de kwaliteit en prestaties van technologieën voor microgeneratie en hernieuwbare energie garandeert.

Test- en certificeringsbureaus: Dit zijn onafhankelijke laboratoria of agentschappen, zoals TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, ECM en Intertek, die bevoegd zijn om te testen en te bevestigen dat zonnepanelen voldoen aan specifieke normen en voorschriften. Ze voeren prestatie-, veiligheids- en kwaliteitstests uit.

fotovoltaïsch

Wat zijn veelvoorkomende certificaten voor zonnepanelen?

Veel voorkomende normen en certificeringen voor zonnepanelen in Europa zijn onder andere: IEC, CE, UL, ISO en MCS.

1.IEC: Internationale Elektrotechnische Commissie

De International Electrotechnical Commission (IEC) is een non-profitorganisatie die wereldwijde normen opstelt voor elektronische apparaten, waaronder fotovoltaïsche (PV) panelen. Het is belangrijk op te merken dat de IEC zelf geen testen of certificering van panelen uitvoert, maar de normen vaststelt die andere testfaciliteiten moeten volgen.

(1) IEC 61215: Normen voor kristallijne silicium PV-modules voor landgebruik

IEC 61215 is een fundamentele testnorm voor residentiële zonnepanelen. Voldoen aan de IEC 61215-normen betekent dat een zonnepaneelmodule met succes verschillende stresstests heeft ondergaan en dat de kwaliteit, prestaties en veiligheid zijn aangetoond.

De IEC 61215-normen zijn van toepassing op zowel monokristallijne als polykristallijne PV-modules, de meest voorkomende typen zonnepanelen. Voor verschillende elektrische zonne-energietechnologieën, zoals dunnefilmzonnecellen, heeft de IEC verschillende testnormen opgesteld (bijv. IEC 61646).

Zonnepanelen die voldoen aan de IEC 61215-normen worden uitgebreid getest, inclusief maar niet beperkt tot:

1.Evaluatie van elektrische eigenschappen (lekstroom in natte toestand, isolatieweerstand)

Mechanische belastingstesten (wind en sneeuw)

2.Klimaattests (hete plekken, UV-blootstelling, vochtigheid-vries, vochtige warmte, hagelinslag, blootstelling aan de buitenlucht)

3.Verder helpen IEC 61215-tests bij het bepalen van de prestatiekenmerken van een paneel onder standaard testomstandigheden (STC), waaronder temperatuurcoëfficiënt, open-circuit spanning en maximaal vermogen.

Wat zijn standaard testvoorwaarden (STC)?

De prestatiebeoordelingen van zonnepanelen vinden plaats onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, die Standaard Testcondities (STC) worden genoemd. STC heeft een standaardconditie: standaard testcondities luchttemperatuur 25 graden, atmosferische massa AM1,5, 1000W/m2. Omdat deze omstandigheden in de hele industrie gelijk zijn, kunnen de prestaties van verschillende zonnepanelen worden vergeleken, zoals het vermogen, de efficiëntie van de module, de optimale spanning en nog veel meer.

(2) IEC 61730: Norm voor de veiligheid van PV-modules

Net als elk elektronisch apparaat lopen zonnepanelen het risico op elektrische schokken als ze niet goed zijn geconstrueerd. IEC 61730 richt zich op de veiligheidsaspecten van zonnepanelen en omvat een beoordeling van de constructie van modules en testvereisten om de elektrische, mechanische, thermische en brandveiligheid te evalueren. PV-modules die met succes de IEC 61730-tests doorstaan, vertonen een laag risico op dit soort gevaren.

(3) IEC 62716: Testen van corrosie door ammoniak op fotovoltaïsche (PV) modules

Voor mensen die in de buurt van boerderijen of landbouwgebieden wonen, is IEC 62716 essentieel om de weerstand van een module tegen blootstelling aan ammoniak te beoordelen. Hoewel de meeste gebruikers niet te maken zullen krijgen met hoge concentraties ammoniak in relatie tot hun PV-modules, moeten degenen die zonnepanelensystemen installeren in de buurt van boerderijen en vee zich zorgen maken. Ammoniakcorrosie kan de degradatie van het paneel versnellen, wat leidt tot een verminderde elektriciteitsproductie tijdens de levensduur van het systeem.

(4) IEC 61701: Zoutnevelcorrosietests

Voor degenen die het geluk hebben om zonnepanelen op locaties aan het strand te installeren, is het aan te raden om te controleren of de panelen de IEC 61701-test met succes hebben doorstaan. Bij deze tests worden de panelen onderworpen aan gecontroleerde zoutsproeiers. Na de sproeibeurten inspecteren de testers de modules op fysieke schade, zoals corrosie of delaminatie, en beoordelen ze hun elektrische output en algemene prestaties. Panelen die voldoen aan de vereisten van de IEC 61701-tests zijn een geschikte keuze voor zonnepaneelsystemen aan het strand of in de buurt van wegen waar in de winter veel zout wordt gestrooid.

(5) IEC 60068-2-68: Testen van de weerstand tegen blaaszand

Sommige zonnepanelen ondergaan IEC 60068-2-68 testen om hun duurzaamheid in zanderige woestijnomgevingen te evalueren. Frequente blootstelling aan schurend zand kan na verloop van tijd leiden tot fysieke of mechanische defecten. Als u van plan bent om zonnepanelen te installeren in een gebied dat gevoelig is voor zand- of stofstormen, is het daarom raadzaam om panelen te kiezen die deze tests met succes hebben doorstaan om de duurzaamheid van uw systeem te verbeteren.

Maysun Solar onderwerpt het productieproces aan regelmatige inspecties door externe bureaus zoals TUV en SGS. Onze productielijnen zijn geautomatiseerd en dit wordt gerealiseerd in het gehele proces, inclusief kwaliteitsinspectie van onderdelen en kwaliteitsinspectie tijdens en na de productie. Alle glas-glas en enkel-glas zonnepanelen van Maysun Solar hebben met succes de Standaard voor Kristallijn Silicium Terrestrische PV Modules Tests, Standaard voor PV Module Veiligheidstesten, Zoutnevel Corrosie Testen en Ammoniak Corrosie Testen doorstaan en we hebben de relevante certificeringen behaald.

Certificaat

2.CE (Europese Conformiteit)

Conformité Européenne (CE) wordt aangebracht op producten om te bevestigen dat ze voldoen aan de voorschriften die zijn opgesteld door de Europese Unie en dient als een authenticatiecertificaat. In deze context omvat het toepasselijke geografische gebied de Europese Economische Ruimte (EER), die niet alleen de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) omvat, maar ook IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. De CE-markering geeft aan dat het product is geproduceerd in overeenstemming met de veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten van de EU.

De CE-certificering (Conformité Européenne) in de zonnepanelenindustrie is een verplichte certificering voor de Europese markt die van toepassing is op zonnepanelen en de bijbehorende onderdelen en accessoires. Deze certificering garandeert dat producten voldoen aan de Europese regelgeving en veiligheidsnormen, waardoor ze legaal verkocht en verhandeld kunnen worden op de Europese markt. Voor de distributie van uw zonne-energieproducten op de Europese markt is het verkrijgen van de CE-markering een absolute noodzaak. Fabrikanten moeten een reeks tests en beoordelingen ondergaan, waaronder tests op elektrische prestaties, mechanische prestaties, brandbestendigheid en weerbestendigheid, om de prestaties en veiligheid van het product te garanderen. Zonnepanelen met CE-certificering mogen het CE-merk dragen, wat aangeeft dat ze aan de eisen voldoen en wat de toegang tot de Europese markt vereenvoudigt. Deze certificering draagt bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van producten en biedt gebruikers zekerheid van legaliteit en veiligheid, waardoor de brede acceptatie van zonnepanelen in de Europese markt wordt bevorderd. Alle zonnepanelen van Maysun (inclusief verschillende celformaten zoals 166mm, 182mm, 210mm series) voldoen aan de CE-norm. Hieronder vindt u de CE-certificaten die we hebben verkregen:

Certificaat

3.ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie)

ISO-certificering (International Organization for Standardization) is een internationaal erkende certificeringsstandaard die vaak wordt gebruikt in de fotovoltaïsche (PV) industrie. Fabrikanten gebruiken ISO-certificering om aan te tonen dat ze voldoen aan een reeks kwaliteits- en milieunormen voor hun zonnepanelen. ISO-normen zijn wereldwijd toepasbaar en omvatten verschillende domeinen, waaronder kwaliteitsmanagement, milieubeheer en voedselveiligheid. Hierdoor kunnen fabrikanten specifieke ISO-normen selecteren die relevant zijn voor fotovoltaïsche producten om de productkwaliteit, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid te verbeteren.

ISO-certificering wordt gewoonlijk afgegeven door onafhankelijke test- en certificeringsbureaus van derden, waardoor de objectiviteit en geloofwaardigheid van de certificering wordt gewaarborgd. In de fotovoltaïsche industrie richt ISO 9001 zich bijvoorbeeld op kwaliteitsbeheersystemen en ISO 14001 op milieubeheersystemen. Het verkrijgen van ISO-certificering helpt fabrikanten bij het verbeteren van de concurrentiepositie van hun producten op de internationale markt, terwijl het ook een commitment aan productkwaliteit en milieuduurzaamheid uitstraalt naar de consument. Daarom wordt ISO-certificering op grote schaal toegepast in de fotovoltaïsche industrie om ervoor te zorgen dat zonnepanelen voldoen aan internationale normen voor kwaliteit, prestaties en naleving van milieu-eisen.

4.MCS (Microgeneration Certification Scheme)

MCS is het certificeringsprogramma voor zonnepanelen in het Verenigd Koninkrijk, maar het gaat verder dan alleen zonnepanelen en omvat ook andere microgeneratiesystemen zoals windturbines, warmtepompen en biomassaketels. Het doel van dit certificeringsprogramma is om ervoor te zorgen dat deze hernieuwbare energietechnologieën voldoen aan specifieke kwaliteits- en prestatienormen op de Britse markt. Het is een onderdeel van de steun van de Britse overheid voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, met als doel de veiligheid en duurzaamheid van deze technologieën te verbeteren.

MCS-certificering verplicht fabrikanten en installateurs zich te houden aan bepaalde normen met betrekking tot prestaties, duurzaamheid, elektrische veiligheid en compatibiliteit met het elektriciteitsnet van het Verenigd Koninkrijk. Om de MCS-certificering te verkrijgen, moeten zonnepanelen en andere microgeneratiesystemen worden geëvalueerd en gecontroleerd door onafhankelijke test- en certificeringsinstanties van derden, wat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de certificering garandeert.

Het belang van dit certificeringsprogramma ligt in het feit dat MCS-certificering een voorwaarde is voor deze technologieën om de Britse markt te betreden, waardoor consumenten erop kunnen vertrouwen dat de systemen die ze kopen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Dit helpt bij het stimuleren van de wijdverspreide toepassing van hernieuwbare energie en bevordert de groei van de schone energie-industrie in het Verenigd Koninkrijk.

5.UL: Underwriters Laboratories

UL, of Underwriters Laboratories, is een wereldwijde organisatie voor veiligheidscertificering met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Ze leveren test- en certificeringsdiensten voor verschillende producten, waaronder elektrische apparaten, industriële apparatuur en plastic materialen. UL-certificeringen, zoals UL 1703 en UL 61730, worden internationaal algemeen geaccepteerd, ook in Europa, en worden gebruikt om de elektrische en veiligheidsprestaties van zonnepanelen te controleren.

(1) UL 1703: Veiligheids- en prestatienorm

UL 1703 is een certificering volgens de industrienorm die de veiligheid en prestaties van zonnepanelen garandeert. Panelen met UL 1703-certificering ondergaan klimaat-, verouderings- en veiligheidstests om te voldoen aan de vereisten voor mechanische belasting, brandbestendigheid en elektrische gevaren. De certificering wordt vaak naast IEC 61730 aangetroffen op specificatiebladen van zonnepanelen, waarbij UL 1703 vereist is voor Noord-Amerikaanse markten en IEC 61730 wereldwijd wordt erkend.

(2) UL 61730: Uitgebreide veiligheidskwalificatie

UL 61730 combineert de normen UL 1703 en IEC 61730 en biedt een uitgebreide aanpak voor internationale veiligheids- en prestatiecertificering voor zonnepanelen. Deze certificering wordt steeds gebruikelijker en kosteneffectiever voor fabrikanten, stroomlijnt het testproces, vermindert het aantal benodigde paneelmonsters en verkort de testtijd en -kosten voor degenen die van plan zijn om zowel in Noord-Amerika als op internationale markten te verkopen.

Wat zijn de toonaangevende Europese test- en certificeringsbureaus in de PV-industrie?

In Europa zijn de belangrijkste test- en certificeringsinstanties voor zonnepanelen TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, SGS, ECM en Intertek, en hieronder volgt een gedetailleerde introductie van TÜV en SGS:

TÜV (Technische Keuringsdienst)

TÜV (Duits: Technischer Überwachungsverein, Engels: Technical Inspection Association), vertaald als de Duitse Vereniging voor Technische Inspectie, is een onofficiële organisatie in Duitsland die gespecialiseerd is in de inspectie van productveiligheid en milieuveiligheid. De activiteiten omvatten het inspecteren van fabrieken, motorvoertuigen, energiefaciliteiten, amusementsfaciliteiten, apparatuur en producten. Veel van de onafhankelijke brancheorganisaties zijn ook verantwoordelijk voor conceptueel onderzoek op het gebied van energie en transport, het oplossen van milieuproblemen en standaardcertificering.

De voorloper van TÜV werd opgericht in 1866 en richtte zich aanvankelijk op de veiligheid van openbare plaatsen en werkplekken, met name de veiligheid van apparatuur, stoommachines en ketels. In 1870 waren er al 43 regionale TÜV's en namen als TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland en TÜV Thüringen kwamen uit verschillende regio's.

Na jaren van fusies zijn er momenteel vijf TÜV's in Duitsland: TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen en TÜV Saarland / SGS TÜV. Er is ook een Oostenrijkse TÜV. Deze organisaties delen hetzelfde handelsmerk maar opereren onafhankelijk als concurrenten. Ze hebben het "TÜV Markenverbund" opgericht om de reputatie van het handelsmerk hoog te houden. De grootste is de TÜV SÜD Group, met meer dan 24.000 werknemers op meer dan 1000 locaties wereldwijd. De enige commercieel beschikbare certificeringsinstantie die dit kan evenaren is SGS, met meer dan 80.000 medewerkers.

TÜV garandeert de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van PV-systemen door middel van een reeks diensten, waaronder:

Testen en certificeren van zonnepanelen: Dit omvat stresstests voor zonnepanelen, maatregelen voor kwaliteitsborging en diensten met toegevoegde waarde zoals energieopbrengsttests en PV-modules met kwaliteitscontrole.

Energiewaardering en opbrengstmetingen voor zonnepanelen: Deze beoordelingen bepalen de energieproductie van zonnepanelen en houden rekening met factoren zoals temperatuur, hoek en instraling die de prestaties van modules beïnvloeden.

Testen en certificeren van onderdelen van fotovoltaïsche modules: Dit proces controleert of onderdelen van zonnepanelen, zoals omvormers, aansluitdozen en connectoren, voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen.

CSI (Certificazione Sicurezza Italiana)

Het Italiaanse CSI (Certificazione Sicurezza Italiana) is een veiligheidscertificeringsdienst die producten test en certificeert om te garanderen dat ze voldoen aan specifieke veiligheids- en kwaliteitsnormen. CSI bestrijkt een groot aantal sectoren, waaronder bouwmaterialen, elektronica, machines en apparatuur.

Op het gebied van brandcertificering is CSI verantwoordelijk voor het testen van producten op brandwerendheid om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Italiaanse en Europese brandveiligheidsnormen. Dit kan een beoordeling inhouden van de ontvlambaarheid, vlamvertraging en prestaties van het materiaal in een brandsituatie.

Producten met CSI-brandcertificering tonen aan dat ze rigoureus zijn getest en voldoen aan de wettelijke vereisten, wat belangrijk is bij de verkoop van producten in Italië en andere veeleisende markten. Daarnaast helpt CSI-certificering om het vertrouwen van consumenten en zakenpartners in de veiligheid van producten te vergroten. De afbeelding hieronder toont het CSI-certificaat dat is verkregen door de zonnepanelen van Maysun Solar:

Certificaat

SGS (Société Générale de Surveillance)

SGS is een multinationale groep die gespecialiseerd is in het testen, inspecteren en certificeren van producten en heeft haar hoofdkantoor in Genève, Zwitserland. Met normen voor bijna alle moderne producten heeft het een gevarieerde klantenkring en volgens het financiële verslag over 2021 meer dan 96.000 mensen in dienst in meer dan 2.600 gespecialiseerde laboratoria en vestigingen over de hele wereld.

SGS biedt de volgende certificeringsdiensten aan:

Certificering fotovoltaïsche modules: SGS biedt certificeringsdiensten voor fotovoltaïsche modules. Dit omvat het testen en verifiëren van de prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid van fotovoltaïsche modules. Het doel van certificering is ervoor te zorgen dat deze modules voldoen aan internationale en industriële normen om hun veiligheid en prestaties te garanderen.

Certificering elektrische veiligheid: SGS Groep voert ook elektrische veiligheidscertificering uit om ervoor te zorgen dat de elektrische componenten van fotovoltaïsche systemen voldoen aan de relevante veiligheidsnormen. Dit omvat het testen en certificeren van elektrische componenten zoals omvormers, elektrische connectoren en aansluitdozen.

Systeemcertificering: Naast modulecertificering biedt SGS ook certificeringsdiensten voor volledige fotovoltaïsche systemen. Dit garandeert de prestaties en betrouwbaarheid van het hele zonne-energiesysteem.

Prestatietests: SGS voert prestatietests uit op fotovoltaïsche modules om hun werkelijke energieopbrengst en efficiëntie te bepalen. Deze tests omvatten gewoonlijk elektrische prestatietests onder standaard testomstandigheden en prestatietests onder verschillende klimaat- en omgevingsomstandigheden.

Omgevingsproeven: Fotovoltaïsche systemen moeten onder verschillende omgevingsomstandigheden werken. Daarom voert SGS verschillende omgevingstests uit om de betrouwbaarheid van deze systemen onder verschillende klimaten en weersomstandigheden te garanderen.

De certificerings- en testdiensten van SGS Group helpen de zonne-energie-industrie om de kwaliteit en prestaties van haar producten en systemen te garanderen, waardoor de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energie wordt bevorderd. Deze certificeringen en tests worden doorgaans wereldwijd erkend, waardoor producten gemakkelijker toegang krijgen tot internationale markten en het vertrouwen van klanten wordt gewonnen.

Toekomstige trends in zonnepanelencertificering

Naarmate we verder gaan, zal de certificering van zonnepanelen steeds meer gericht zijn op het nauwkeurig voorspellen van de energieopbrengst, rekening houdend met verschillende klimaatomstandigheden, schaduw en geografische locaties. Innovaties op het gebied van veiligheid zullen centraal blijven staan bij de certificering, om ervoor te zorgen dat zonnesystemen geen risico's opleveren tijdens installatie, onderhoud of in noodsituaties.

De opkomst van "slimme" of IoT-geïntegreerde zonnepanelen zal leiden tot een nader onderzoek naar de betrouwbaarheid en veiligheid van deze geïntegreerde technologieën, waaronder datatransmissie, netwerkbeveiliging en prestatiebewaking. Certificeringsinstanties zullen een cruciale rol spelen bij het garanderen van de betrouwbaarheid van deze geavanceerde systemen.

Duurzaamheid zal een belangrijk aandachtspunt blijven, waarbij de nadruk ligt op de recyclebaarheid en de verwijdering van zonnepanelen aan het einde van hun levensduur. Ten slotte zal de wereldwijde harmonisatie van certificeringsstandaarden de marktfragmentatie verminderen, waardoor consumenten wereldwijd consistentie en vertrouwen krijgen.

In wezen zal de toekomst van de certificering van zonnepanelen gekenmerkt worden door aanpasbaarheid aan nieuwe zonnetechnologieën, prestatiegaranties voor consumenten en een standvastige toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu en veiligheid. Naarmate de zonne-energiesector zich uitbreidt, zullen deze trends de markt vormgeven en het vertrouwen van de consument in zonne-energietechnologie ondersteunen.

Maysun Solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies uit onze grote verscheidenheid aan volledig zwarte zonnepanelen, zonnepanelen met een zwart frame, zilveren zonnepanelen en glas-glas zonnepanelen die gebruik maken van half-cut, MBB, IBC en Shingled technologieën. Deze panelen bieden superieure prestaties en stijlvolle ontwerpen die naadloos passen in elk gebouw. Maysun Solar heeft met succes kantoren, magazijnen en langdurige relaties met uitstekende installateurs in tal van landen! Neem contact met ons op voor de laatste module offertes of alle PV-gerelateerde vragen. We helpen u graag verder.

Dit vind je misschien ook leuk:

Volledig zwarte zonnepanelen: zijn ze beter?
De cruciale rol van backsheets voor zonnepanelen: Zonnecellen ondersteunen en beschermen
Recyclen van zonnepanelen: Afval voor geld (2023 Gids)