Fotovoltaïsche energie, zes factoren om de kosten te drukken en het rendement te verbeteren

· zonnepanelen industrie Nieuws

In de ontwikkeling van wetenschap en technologie, is het onlosmakelijk verbonden met de hulp van energie, vooral in de snelle ontwikkeling van de technologie van vandaag, krachtige ontwikkeling van duurzame energie is uitgegroeid tot een wereldwijde consensus. Het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) verwacht voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie dat het aandeel van hernieuwbare energie in de opwekking in 2050 90% zal bedragen.

Met de verbetering van de innovatieve technologie in de PV-industrie zijn er verschillende gradaties van verandering geweest in de PV-modules, de produktie, de schaalkosten, de grondstofkosten en de beheerskosten. Zo is de efficiëntie van de opwekking van elektriciteit uit fotovoltaïsche modules gestegen van enkele cijfers tot meer dan 20%, is ook de efficiëntie van de systeembalans verder verbeterd en zijn de kosten van de opwekking van elektriciteit uit fotovoltaïsche modules en de kosten van de opwekking van elektriciteit uit andere materialen dan silicium in uiteenlopende mate gedaald.

broken image

In de 21e eeuw is de fotovoltaïsche industrie het tijdperk van de netpariteit binnengetreden, en fotovoltaïsche bedrijven willen de kosten verder verlagen en de efficiëntie verhogen, de kosten van fotovoltaïsche cellen verlagen om de stroomopwekking te verhogen en de bestaande PV-elektriciteitscentrales zijn efficiënter en moeten zich concentreren op zes kernpunten, zoals O&M-kosten, opwekkingsuren gedurende de volledige levensduur, omvormers met hoog rendement, modules met hoog rendement, batterijen met hoog rendement en systeemkosten.

Werkings- en onderhoudskosten

Intelligente bediening en onderhoud dragen bij tot een volledige stroomopwekking en lagere arbeidskosten voor de centrale, waardoor de elektriciteitskosten dalen.

Generatie-uren over de gehele levensduur

Met innovaties op het gebied van technologie en procédés kan door geïntegreerde vooruitgang op het gebied van module- en systeemintegratie de levensduur van de systemen worden verlengd tot 30 jaar of zelfs langer; anderzijds zal door de geringe lichtgevoeligheid van heterojunctie- en calciumtitaanerts het aantal effectieve uren toenemen.

Omvormers met hoog rendement

Omvormers met hoog rendement die zijn gemaakt van materialen zoals siliciumcarbide (SiC) en galliumnitride (GaN) kunnen het uitvalpercentage van passieve componenten verlagen, de verpakking en de installatiekosten beperken, en ook de afmetingen van de koellichamen van de omvormer verkleinen (vanwege het uitstekende warmtegeleidingsvermogen van GaN en SiC).

Hoog rendement modules

1. Dubbelzijdige dubbelglasmodules of nieuwe inkapselingsmaterialen, die de stroomproductie effectief kunnen verhogen.

2. Hoogrendementscellen

3. Gepassiveerde emitter en achterzijde celtechnologie cellen (PERC)

4. Heterojunctiecellen (HJT)

5. Vingerafdrukcontactcellen (IBC)

6. Koper-Indium-Gallium-Selenide (CIGS)

7. Calciumtitaniumoxidecel (PSC)

8. Gelamineerde cellen op siliciumbasis

9. De systeemkosten van het uitdunnen van de diamantdraad, de grote grootte, de vermindering van het elektrische stroomverbruik van het trekken van staven en andere maatregelen zullen de materiële en energiekosten van de module verder verminderen.

De celefficiëntie gaat van 20% naar 30%, waardoor de kosten per watt dalen en de niet-materiële kosten, zoals grondkosten en kosten voor de bouw van installaties, rekken, elektrische apparatuur en overheadkosten, dalen.

Met de toenemende vraag naar hernieuwbare energie in alle landen en PV als een sleutelfactor in de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, is het zeker dat de PV-industrie in de toekomst zal blijven stijgen en een belangrijk middel zal worden om de "dubbele koolstof"-doelstelling te bereiken.