Recyclen van zonnepanelen: Afval voor geld (2023 Gids)

· zonnepanelen industrie Nieuws

Inhoud:.

1.Kunnen zonnepanelen worden gerecycled?

2. Wanneer recycling van zonnepanelen overwegen?

3. Waarom zonnepanelen recyclen?

4.Recycling Waarde van onderdelen voor zonnepanelen

5.Recyclingprocessen voor onderdelen van zonnepanelen

6. Waar kunnen we terecht om zonnepanelen te recyclen?

Kunnen zonnepanelen worden gerecycled?

Ja, zonnepanelen kunnen worden gerecycled.

Het recyclen van zonnepanelen heeft verschillende voordelen en een paar uitdagingen. Aan de positieve kant helpt het om waardevolle hulpbronnen te behouden, bevordert het milieuduurzaamheid door afval en de koolstofvoetafdruk te verminderen, biedt het economische mogelijkheden en zorgt het ervoor dat de milieuwetgeving waar nodig wordt nageleefd. Er zijn echter ook een aantal nadelen, waaronder de technische complexiteit van recycling, de aanvankelijk hoge kosten, de beperkte recyclinginfrastructuur in sommige gebieden en de potentiële risico's die gepaard gaan met de omgang met gevaarlijke materialen. Over het geheel genomen wegen de voordelen van het recyclen van zonnepanelen ruimschoots op tegen de nadelen, waardoor het een cruciale praktijk is voor een groenere en duurzamere energietoekomst.

Verouderde zonnepanelen kunnen worden gedemonteerd om er verschillende waardevolle materialen uit te halen, zoals silicium, aluminium, zilver en koper, die secundair kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe zonnepanelen en elektronische componenten. Wat de samenstelling van fotovoltaïsche modules betreft, bestaan de primaire onderdelen meestal uit fotovoltaïsch glas, aluminium frames, zonnecellen, EVA-folie, aansluitdozen en een fotovoltaïsche backsheet. De gewichtsverdeling van elke component is ongeveer als volgt: glas is goed voor ongeveer 70%, aluminium voor 10%, zelfklevend afdichtingsmateriaal voor 10%, silicium voor 5% en zeldzame metalen zoals zilver, indium, gallium en andere vormen ongeveer 1% van het totale gewicht. Als we de samenstelling van deze zonnepanelen bekijken, kan het grootste deel van een verouderd zonnepaneel effectief worden gebruikt als recyclebaar materiaal voor herfabricage. Bovendien hebben metalen, ondanks dat ze een kleiner deel van het gewicht van het zonnepaneel uitmaken, nog steeds een aanzienlijke recyclewaarde. Dit artikel gaat in op de recyclewaarde van de verschillende onderdelen van zonnepanelen.

Wanneer recycling van zonnepanelen overwegen?

Het recyclen van zonnepanelen moet worden overwogen wanneer de panelen het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt, onherstelbaar beschadigd zijn of wanneer ze worden opgewaardeerd naar efficiëntere panelen. In het algemeen zijn hier enkele gevallen waarin u recycling van zonnepanelen moet overwegen:

Einde levensduur: Zonnepanelen hebben meestal een levensduur van 25-30 jaar, waarna hun efficiëntie afneemt. Op dat moment is recycling een haalbare optie.

Technische storingen: Als uw zonnepanelen aanzienlijke technische defecten vertonen, zoals uitgebreide celschade of elektrische problemen, kan recycling praktischer zijn dan reparatie.

Upgrades: Als u besluit om uw bestaande zonnepanelen te vervangen door geavanceerdere en efficiëntere modellen, zorgt recycling ervoor dat de oude panelen op de juiste manier worden afgevoerd.

Stormschade: Na natuurrampen of zware stormen moeten beschadigde panelen die niet hersteld kunnen worden, gerecycled worden om de impact op het milieu te minimaliseren.

Milieuvoorschriften: In sommige regio's zijn er voorschriften en vereisten voor het op de juiste manier afvoeren en recyclen van zonnepanelen. Naleving van deze voorschriften is essentieel.

Het recyclen van zonnepanelen in deze scenario's is niet alleen milieuverantwoord, maar helpt ook waardevolle materialen terug te winnen voor gebruik in nieuwe panelen en vermindert afval.

Verlaten fotovoltaïsche zonnepanelen

Waarom zonnepanelen recyclen?

Op de markt voor elektronisch afval zijn de hoeveelheid en de omvang van afgedankte zonnepanelen op dit moment misschien niet indrukwekkend, maar ze groeien wel het snelst. De industrie is bezorgd dat naarmate de wereldwijde overgang naar groene energie versnelt en verdiept en zonne-energietoepassingen steeds meer verspreid raken, het beheer van een enorm aantal afgedankte zonnepanelen een onhoudbare last zal worden voor de zonne-energiesector. Daarom wordt er door steeds meer mensen nagedacht en gediscussieerd over het recyclen van zonnepanelen en is het recyclen van zonnepanelen een noodzaak geworden om het milieu te beschermen. Het recyclen van zonnepanelen biedt een aantal belangrijke voordelen, die in lijn liggen met milieubescherming en potentiële kostenbesparingen:

Milieubehoud: Het recyclen van zonnepanelen is een milieubewuste praktijk die het storten van afval voorkomt, wat kan leiden tot milieuvervuiling. Bovendien is er voor het recyclen van zonnepanelen minder energie nodig dan voor het delven en raffineren van grondstoffen. Door het gebruik van gerecyclede materialen wordt het energieverbruik bij de productie van zonnepanelen verminderd, wat bijdraagt aan de algehele energie-efficiëntie en een kleinere CO2-voetafdruk. Op de lange termijn kan recycling kosteneffectiever zijn dan het weggooien van zonnepanelen. Naarmate de recyclingtechnologieën verbeteren en de vraag naar gerecyclede materialen toeneemt, worden de economische voordelen van recycling groter.

Terugwinning van hulpbronnen: Zonnepanelen bevatten waardevolle materialen, zoals silicium, aluminium, zilver, koper en zeldzame metalen. Het recyclen van deze materialen biedt een economisch haalbare bron voor de productie van nieuwe panelen en elektronische componenten, waardoor op productiekosten wordt bespaard. Het recyclen van zonnepanelen draagt bij aan een circulaire economie waarin materialen voortdurend worden hergebruikt en hergebruikt, waardoor een duurzame toeleveringsketen ontstaat.

Extra inkomen genereren: Naast de voordelen voor het milieu en de economie, kan het recyclen van zonnepanelen mogelijkheden bieden voor het genereren van extra inkomsten. Naarmate de vraag naar schone energie toeneemt, zal de recyclingindustrie zich uitbreiden. Ondernemers en particulieren kunnen zich verdiepen in het inzamelen en recyclen van afgedankte zonnepanelen en zo bijdragen aan het ecosysteem van duurzame energie, terwijl ze er financieel beter van worden. Deze extra inkomstenstroom kan een belangrijke stimulans zijn voor diegenen die recycling van zonnepanelen als een lonende onderneming beschouwen.

Samenstelling van fotovoltaïsche panelen

Recyclewaarde van onderdelen voor zonnepanelen

Zonnepanelen, als hoeksteen van de duurzame energiesector, beschikken over een complexe samenstelling van materialen, waarvan er vele een aanzienlijk hoge recycleerbare waarde bieden. Monokristallijne zonnepanelen zijn een van de meest voorkomende typen zonnepanelen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Hieronder vindt u een analyse van de verschillende onderdelen van een monokristallijn siliciumzonnepaneel:

Siliciumschijven:

Siliciumwafers vormen de essentie van zonnepanelen en zijn gemaakt van polykristallijn of monokristallijn silicium. Door hun hoge zuiverheidsgraad kunnen ze efficiënt worden gerecycled en vervolgens worden gebruikt voor de productie van nieuwe zonnepanelen, waardoor de afhankelijkheid van beperkte siliciumbronnen afneemt.

Percentage: Ongeveer 5-10% van het modulegewicht.

Waarde: Hoger. De recyclewaarde van siliciumwafers hangt af van de marktprijs van silicium, die meestal varieert van enkele tot tientallen dollars per kilogram.

Moeilijkheid om te recyclen: Gemiddeld. Vereist technologie om de wafers van het EVA te scheiden en het silicium verder te verfijnen.

Frame (meestal gemaakt van aluminium):

Frames voor zonnepanelen zijn meestal gemaakt van aluminium, waarvan de mechanische belasting en eigenschappen perfect geschikt zijn om PV-modules te ondersteunen en te beschermen. Na recycling kunnen ze het smeltproces ondergaan, wat leidt tot de productie van nieuwe aluminium producten zoals frames, steunen of andere aluminium onderdelen.

Percentage: Ongeveer 5-10% van het modulegewicht.

Waarde: Hoog. De recyclewaarde van aluminium ligt meestal tussen een paar honderd en een paar duizend dollar per ton.

Moeilijkheid recyclen: Laag. De technologie voor het recyclen van aluminium is volwassen.

Glas:

Glas is een zeer belangrijk onderdeel van zonnepanelen, het maakt het mogelijk om zonlicht op te vangen, stuurt het licht naar de cellen om elektriciteit te produceren en beschermt de cellen in het zonnepaneel effectief tegen fysieke schade van buitenaf. Zonnepanelen met enkel glas gebruiken meestal volledig gehard glas, terwijl glas-glas zonnepanelen halfgehard glas gebruiken. Gerecycled glas kan worden omgesmolten of opnieuw worden verwerkt voor de productie van nieuwe glasproducten, waardoor de afhankelijkheid van primaire glasbronnen afneemt.

Percentage: Ongeveer 75-80% van het modulegewicht.

Waarde: De recyclingwaarde van glas is relatief laag, meestal tussen de tientallen en honderden dollars per ton.

Moeilijkheidsgraad recycling: Matig. Glasrecyclingtechnologie is goed ingeburgerd, maar het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het glas volledig wordt gescheiden van andere materialen.

Glasrecycling

EVA (Ethyleen Vinyl Acetaat Copolymeer):

EVA is een belangrijk materiaal voor de inkapseling van zonnepanelen en een van de garanties voor de levensduur van de zonnemodule. EVA speelt een afdichtende en hechtende rol om de cellen in de zonnepanelen te beschermen. Goed behandelde EVA-folies kunnen worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen, waardoor de vraag naar nieuwe materialen afneemt.

Percentage: Ongeveer 10% van het modulegewicht.

Waarde: Laag. EVA is moeilijker te hergebruiken en de belangrijkste waarde is milieubescherming.

Moeilijkheid om te recyclen: Hoog. Er moeten effectieve methoden worden ontwikkeld om EVA te scheiden en te hergebruiken.

Backsheet:

Backsheets worden voornamelijk gebruikt om zonnepanelen te beschermen tegen de erosie van licht, vocht, hitte, vorst en andere zware omgevingsfactoren op hun inkapselfolie, cellen en andere materialen. Backsheet-materialen zijn meestal polymeren en aluminium folies. Deze kunnen worden gerecycled voor hergebruik in de productie van backsheets voor zonnepanelen of andere toepassingen, waardoor er minder grondstoffen worden verspild.

Percentage: Ongeveer 3-5% van het modulegewicht.

Waarde: Hangt af van het materiaal. Backsheets van polymeer hebben een lage recyclewaarde, terwijl backsheets van glasvezel of andere materialen een hoge recyclewaarde kunnen hebben.

Moeilijkheidsgraad recycling: Matig. Vereist technologie om de achterkant te scheiden van andere materialen.

Connectoren en draden:

De functie van de J-box van het zonnepaneel is om de door het paneel opgewekte stroom naar buiten te leiden.

Percentage: Minder dan 1%.

Waarde: Hoger omdat ze koper en andere waardevolle metalen kunnen bevatten.

Moeilijkheid recycling: Gemiddeld.

Recyclingaandeel

Samengevat bieden de samenstellende materialen van zonnepanelen een uitzonderlijk hoge recyclewaarde. Effectieve recycling en hergebruik dienen om het verbruik van grondstoffen te beperken, de afvalproductie te minimaliseren en de duurzame ontwikkeling van de schone energiesector te stimuleren, zodat kan worden voldaan aan de almaar groeiende vraag naar schone energie. Dit draagt bij aan de totstandkoming van een milieuvriendelijker en duurzamer energie-ecosysteem, waardoor onze planeet en onze toekomst worden beschermd.

Grafiekvergelijking

Recyclingprocessen voor onderdelen van zonnepanelen

Er bestaan twee hoofdcategorieën zonnepanelen, die elk hun eigen recyclingmethoden vereisen. Deze categorieën, namelijk siliciumgebaseerde en dunnefilmgebaseerde panelen, zijn geschikt voor recycling via unieke industriële processen. Op dit moment worden panelen op basis van silicium meer gebruikt, maar de materialen in cellen op basis van dunne film behouden een aanzienlijke waarde, wat hun potentiële bijdrage aan duurzame recyclingpraktijken onderstreept.

Recycling van siliciumpanelen:

Verwijderen van frame en aansluitdoos: Dit begint met een zorgvuldige demontage om aluminium en glazen onderdelen te scheiden. De verwijderde frames en aansluitdozen kunnen opnieuw worden gebruikt voor nieuwe panelen, waardoor er minder grondstoffen nodig zijn.

Scheiding van glas en siliciumwafers: Glas wordt van siliciumwafers gescheiden met thermische, mechanische of chemische methoden. Ongeveer 95% van het glas kan opnieuw worden gebruikt.

Thermische behandeling: Materialen ondergaan een behandeling op 500°C, waardoor het inkapselende plastic verdampt. Zelfs dit afval wordt hergebruikt als warmtebron.

Silicium- en metaalzuivering: Chemische en elektrische methoden verfijnen siliciumwafers en metalen. Gezuiverd silicium kan worden hergebruikt in zonnecellen en metalen in hightechindustrieën.

Fotovoltaïsche panelen worden gerecycled

图6

Zonnepanelen worden gedelamineerd om kostbare materialen terug te winnen

Recycling van dunne-filmpanelen:

Versnipperen en verfijnen: Panelen worden in een shredder ingevoerd en verder verfijnd in een hamermolen om ervoor te zorgen dat de deeltjes 4-5 mm of kleiner zijn.

Vloeistofscheiding: Een roterende schroef scheidt vaste en vloeibare componenten, waarbij vloeistoffen precipitatie en ontwatering ondergaan voor zuiverheid.

Halfgeleidermateriaal: Een metaalverwerkingsfase scheidt halfgeleidermateriaal en wint ongeveer 95% van het materiaal terug.

Herwinning van eindglas: Door spoelen en trillen wordt tot 90% van de glaselementen behouden voor hergebruik in de productiecyclus, waardoor afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnen worden gespaard.

Recyclinglink

Waar kunnen we terecht voor het recyclen van zonnepanelen?

Programma's van fabrikanten en detailhandelaren: Veel fabrikanten en verkopers van zonnepanelen hebben recyclingprogramma's opgezet. Informeer bij het bedrijf waar je je zonnepanelen hebt gekocht naar hun recyclinginitiatieven.

Plaatselijke recyclingcentra voor elektronisch afval: Recyclingcentra voor elektronisch afval kunnen afgedankte zonnepanelen accepteren als onderdeel van hun diensten. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentra of faciliteiten voor elektronisch afval om te informeren naar hun mogelijkheden voor het recyclen van zonnepanelen.

Overheidsprogramma's: In sommige regio's zijn er overheidsprogramma's voor het recyclen van zonnepanelen. Deze programma's bieden mogelijk inzamelpunten of richtlijnen voor de juiste verwijdering.

Recyclingbedrijven: Sommige recyclingbedrijven zijn gespecialiseerd in het recyclen van elektronisch afval, waaronder zonnepanelen. U kunt zoeken naar dergelijke bedrijven bij u in de buurt en informeren naar hun diensten.

Inruilprogramma's: Sommige organisaties en leveranciers van zonnepanelen bieden inruilprogramma's aan waarbij je je oude panelen kunt inruilen voor nieuwere, efficiëntere panelen. Ze zorgen vaak voor de recycling van de oude panelen.

Brancheverenigingen: Verenigingen voor de zonne-energiesector kunnen informatie en bronnen verschaffen over het recyclen van zonnepanelen. Zij kunnen u de weg wijzen naar gereputeerde recyclingbedrijven.

Voordat u uw zonnepanelen gaat recyclen, is het raadzaam om contact op te nemen met het recyclingbedrijf of -programma om hun specifieke eisen en procedures te begrijpen. Een juiste recycling zorgt ervoor dat waardevolle materialen worden teruggewonnen terwijl de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt.

In sommige landen in Europa waar PV-modules populair zijn, nemen Frankrijk, Duitsland en Italië recycling van zonnepanelen serieus.

Frankrijk

Frankrijk heeft in 2018 Europa's eerste fabriek voor de recycling van zonnepanelen opgezet in een gezamenlijke inspanning van PV CYCLE en afvalorganisatie Veolia. Eind juni 2023 is 's werelds eerste fabriek voor de volledige recycling van zonnepanelen officieel geopend in Frankrijk. ROSI, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van zonnepanelen, is eigenaar van de faciliteit in de Alpenstad Grenoble en hoopt uiteindelijk 99% van de onderdelen van het apparaat te kunnen winnen en hergebruiken. Dit betekent dat de recycling van zonnepanelen steeds belangrijker, gestandaardiseerder en efficiënter wordt.

Duitsland

Het recyclen van zonnepanelen in Duitsland gebeurt meestal door gespecialiseerde recyclingorganisaties en -bedrijven. Een belangrijke organisatie is het Duitse kantoor van PV Cycle. PV CYCLE is een non-profitorganisatie die is opgericht door de Europese zonne-energiesector. Ze is actief in Duitsland en andere Europese landen. PV Cycle coördineert de terugwinning, verwijdering en materiaalrecycling van zonnepanelen om ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving wordt nageleefd. Als u specifieke recyclingdiensten voor zonnepanelen of meer informatie nodig hebt, raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale fabrikant van zonnepanelen, installateur of een gespecialiseerde organisatie zoals PV Cycle te raadplegen voor gedetailleerde informatie en begeleiding.

Italië

De Italiaanse regering heeft relevant beleid ingevoerd. De financiering van afval van PV-modules hangt af van de indeling ervan in categorieën:

Afval afkomstig van PV-modules die zijn gecategoriseerd als huishoudelijk afval (B2C-afval) (d.w.z. die zijn geïnstalleerd in PV-installaties met een nominaal vermogen van minder dan 10 kW) wordt gefinancierd door de Producenten die aanwezig zijn op de markt gedurende het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, in verhouding tot hun respectieve marktaandelen.

Voor afval afkomstig van PV-modules geclassificeerd als niet-huishoudelijk (B2B) afval (d.w.z. geïnstalleerd in PV-installaties met een nominaal vermogen gelijk aan of groter dan 10 kW) die op de markt werden gebracht vóór 12/04/2014, zijn de producenten verantwoordelijk voor de financiering van de recyclage bij de verkoop van nieuwe PV-modules ter vervanging van de oude. In alle andere scenario's ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de gebruikers. Voor afval afkomstig van B2B PV-modules die na 12/04/2014 op de markt zijn gebracht, ligt de financiële last echter bij de Producenten van de modules die zij op de markt hebben gebracht.

Daarnaast pioniert de Italiaanse startup Tialpi met een innovatief proces voor het recyclen van afgedankte zonnepanelen, waarbij 100% van het gewicht van een PV-module kan worden teruggewonnen. Het nieuwe ontwerp van de installatie wordt momenteel getest in de fabriek van Tialpi in de Noord-Italiaanse provincie Biella.

Nu we begrijpen dat het recyclen van zonnepanelen haalbaar is, is de relevante vraag wat de potentiële economische voordelen zijn. Het opzetten van een robuuste infrastructuur voor het recyclen van zonnepanelen is essentieel om de dreigende toename van afgedankte PV-modules effectief te beheren. Zodra dit kader er is, zal het aanleiding geven tot verschillende gunstige factoren en nieuwe economische vooruitzichten. Stijgende energiekosten, vooruitgang in recyclingtechnologieën en overheidsvoorschriften zullen waarschijnlijk de weg vrijmaken voor een markt waar meer verouderde zonnepanelen worden gerecycled in plaats van te worden gestort. Deze overgang naar het recyclen van PV-panelen belooft niet alleen kostenbesparingen voor exploitanten, maar biedt ook een manier om de uitdagingen in de toeleveringsketen te verminderen, waardoor de vooruitzichten van landen om hun doelstellingen voor zonnecapaciteit te halen, worden verbeterd.

Maysun Solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies uit onze grote verscheidenheid aan volledig zwarte zonnepanelen, zonnepanelen met een zwart frame, zilveren zonnepanelen en glas-glas zonnepanelen die gebruik maken van half-cut, MBB, IBC en Shingled technologieën. Deze panelen bieden superieure prestaties en stijlvolle ontwerpen die naadloos passen in elk gebouw. Maysun Solar heeft met succes kantoren, magazijnen en langdurige relaties met uitstekende installateurs in tal van landen! Neem contact met ons op voor de laatste module offertes of alle PV-gerelateerde vragen. We helpen u graag verder.

Dit vind je misschien ook leuk:

Fotovoltaïsch systeem op zonne-energie onderhouden: De levensduur van zonnepanelen begrijpen
Gids voor het kiezen van zonnepanelen: Vermogen maximaliseren
P-type zonnecellen of N-type zonnecellen: welke technologie moet u kiezen?