PV LCOE: Wat is het, hoe wordt het berekend en wat doet het?

· zonnepanelen industrie Nieuws

Als we kijken naar informatie over zonne-energie, zien we vaak de term "lagere LCOE". Of het nu gaat om branchenieuws of productadvertenties, "lagere LCOE" lijkt een onderwerp dat niet kan worden vermeden. Dus, wat is LCOE precies, hoe wordt het berekend en wat doet het? Na het lezen van dit artikel krijgt u een beter begrip.

broken image

1. Wat is LCOE?
LCOE is de afkorting van "Levelized Cost of Energy" in het Engels, dat wil zeggen, de levelized cost of energy (power generation). Het werd voor het eerst voorgesteld door het National Renewable Energy Laboratory (NREL) in 1995. Het is een waarde die wordt berekend door de kosten en stroomopwekking gedurende de levensduur van het project te egaliseren. De eenheid van LCOE is meestal "Euro per kilowattuur" (€/kWh), wat aangeeft hoeveel het project kost per kilowattuur geproduceerde elektriciteit.
Als kwantitatieve economische indicator kan LCOE de LCOE van elk soort elektriciteitsopwekkingsproject berekenen. In de afgelopen jaren gebruiken mensen, vanwege de ontwikkeling van nieuwe energie, vaak LCOE om de uitgebreide economische voordelen van duurzame energieopwekking en traditionele energieopwekkingsmethoden te vergelijken en te evalueren. De berekeningsmethode van de kosten van energieopwekking voor verschillende energiebronnen kan verschillen, en de LCOE die in dit artikel wordt besproken, is alleen voor fotovoltaïsche energieopwekking.

broken image

2. Hoe wordt PV LCOE berekend?
De eenvoudige LCOE-berekeningsformule is:

broken image

Deze formule lijkt eenvoudig, maar het is vrij ingewikkeld om een ​​relatief nauwkeurige waarde te krijgen. Dit omvat de evaluatie en weging van verschillende factoren die van invloed zijn op de kosten van elektriciteitsopwekking, evenals het voorspellen van toekomstige elektriciteitsopwekking, wat geen gemakkelijke taak is. Daarom hebben we een relatief complexe berekeningsformule nodig:

broken image

De totale kosten die aan een project zijn verbonden, omvatten meestal de volgende drie factoren, maar zijn hier niet toe beperkt, en individuele projecten kunnen andere kosten hebben, zoals financieringskosten.
(I) De initiële kosten van investering in fotovoltaïsche systemen: inclusief fotovoltaïsche modules, beugels, omvormers, kabels, bouwkosten, netaansluitingskosten, enz., alle kosten voordat het fotovoltaïsche systeem elektriciteit begint op te wekken.

broken image

(M) Onderhouds- en bedrijfskosten: inclusief variabele kosten zoals het reinigen van componenten, vervanging van reserveonderdelen en upgrades van de omvormer.
(F) Investeringskosten voor het ondersteunen van energieopslag: fotovoltaïsche energieopwekking is onstabiel en ondersteunende energieopslagbatterijen zijn vereist voor aanpassing. Steeds meer landen nemen energieopslagfaciliteiten als noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten. Dit is een investeringskost die niet kan worden genegeerd.

De som van alle energieopwekking in de levenscyclus van het project (E) = geïnstalleerde capaciteit × equivalente gebruiksuren × systeemefficiëntie × (1-cumulatieve vervalsnelheid), waarbij de equivalente gebruiksuren kunnen worden geschat op basis van de lokale gemiddelde jaarlijkse zonneschijntijd, Systeemefficiëntie wordt meestal berekend op de door de markt geaccepteerde 80%.

Er zijn nog twee andere belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden: (r) systeemvervalsnelheid en (t) systeemlevensduur.
De demping van fotovoltaïsche modules zal leiden tot een vermindering van de stroomopwekking van het systeem. Op dit moment is de dempingsverplichting van reguliere fabrikanten van componenten op de markt niet hoger dan 10% binnen 10 jaar en niet hoger dan 20% binnen 25 jaar. Hoewel de vermogensgarantie van sommige producten gedurende 25 jaar 85,5% kan bereiken, zoals onze Maysun Solar, maar conservatieve berekening, stellen we (t) meestal in op 25 jaar en (r) op 0,8%.

Op dit moment hebben de meeste landen in Europa relevante fiscale stimuleringsmaatregelen of subsidiebeleid voor fotovoltaïsche en energieopslagprojecten. Ze kunnen uw investeringskosten en project-LCOE aanzienlijk verlagen. U kunt uw lokale elektriciteits- en belastingdienst raadplegen om de bijbehorende "bonus" te verkrijgen en vervolgens uw eigen LCOE berekenen.

3. Wat is de rol van LCOE?
Als een kernconcept in de kostenberekening van schone elektriciteit, kan LCOE echt de economie van verschillende technische oplossingen onder verschillende energiebronnen en producten weerspiegelen. Het verwijdert redelijkerwijs de verschillen in de initiële investering en energieopwekking van verschillende energieopwekkingstechnologieën, en neemt tegelijkertijd de impact van verschillende financiële en fiscale verschillen tot op zekere hoogte weg. Daarom wordt LCOE vaak gebruikt om de uitgebreide economische voordelen van de opwekking van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche energie, windenergie, bio-energie, geothermie, enz.) en traditionele methoden voor de opwekking van energie (kolen, aardgas, grote waterkrachtcentrales, enz.) te vergelijken en te evalueren. , en heeft een sterke praktische betekenis.

broken image

Specifiek voor de PV LCOE, kunt u de elektriciteitskosten van twee verschillende PV-systemen naast elkaar vergelijken, zodat u kunt zien welke u meer op uw elektriciteitsrekening zal besparen. De LCOE van het ene systeem kan bijvoorbeeld 0,037 €/kWh zijn, terwijl de LCOE van een ander systeem 0,045 €/kWh kan zijn.
U kunt het ook gebruiken om de kosten van elektriciteit die wordt geproduceerd door een fotovoltaïsch systeem te vergelijken met de kosten van elektriciteit die wordt geproduceerd door traditionele energiebronnen zoals aardgas/steenkool. Met de stijging van de kooldioxideprijzen in Europa is de LCOE van hernieuwbare energie, met name fotovoltaïsche energie, veel lager dan die van traditionele energie, waardoor het de goedkoopste elektriciteitsbron is.

broken image

4. Hoe fotovoltaïsche LCOE te verminderen?
Het verminderen van LCOE is het eeuwige thema van elke fotovoltaïsche beoefenaar. Met de vooruitgang van de technologie verbetert de efficiëntie van de energieopwekking van fotovoltaïsche modules ook jaar na jaar, en de opkomst van micro-omvormers en traceerbare beugels heeft de algehele efficiëntie van fotovoltaïsche systemen verder verbeterd. Voor gewone huishoudelijke fotovoltaïsche consumenten is het kiezen van kosteneffectieve fotovoltaïsche moduleproducten, omvormers en energieopslagbatterijen iets waar u rekening mee moet houden.
Maysun Solar heeft altijd gestreefd naar het ontwerpen en produceren van kosteneffectieve moduleproducten. Lage demping, hoge levensduur en hoog rendement zijn de kenmerken van onze producten. Geïnteresseerde vrienden kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie.