Nieuws over zonne-energie Update (Dec 2023)

· prijs zonnepanelen Offertes,zonnepanelen industrie Nieuws

Inhoud:
De penetratie van N-TOPCon-technologie zal naar verwachting meer dan 40% bedragen in 2024
Cumulatieve Duitse zonne-energiecapaciteit overschrijdt 80 GW
Verwachte daling van 20% in LCOE voor zonne-energie in Europa tegen 2023
Europese Commissie geeft groen licht aan 5,7 miljard euro Italiaans initiatief voor energiegemeenschappen

De penetratie van N-TOPCon technologie zal naar verwachting meer dan 40% bedragen in 2024

In de afgelopen jaren heeft de nieuwe energie-industrie gefloreerd, met een veelheid aan opkomende technologieën in fotovoltaïsche energie (zoals HJT, TOPCon, BC en perovskiet) en energieopslag (waaronder natriumionen, vaste stof, vloeistofstroom, composietstroom en mangaan-ijzerfosfaat).

Op dit kritieke moment van de nieuwe energiehausse zijn er echter nog maar heel weinig technologieën die de uitdagingen hebben overwonnen, industrieel zijn gevalideerd en op grote schaal op de markt zijn gebracht. N-type TOPCon springt eruit met een voorspelde penetratiegraad van meer dan 20% dit jaar en naar verwachting meer dan 40% volgend jaar, waardoor het de dominante technologie wordt.

Terwijl andere technologieën te kampen hebben met beperkingen en controverses, neemt TOPCon het voortouw. Het is echter vermeldenswaard dat TOPCon verschilt van eerdere technologieën, met hogere barrières en meer significante differentiatie, wat het concurrentielandschap beïnvloedt.

Naarmate de prijzen van componenten dalen, worden zonnepanelen van het N-type vervangen door zonnepanelen van het P-type, waarbij TOPCon het voortouw neemt. Grote spelers investeren zwaar in TOPCon, waardoor het gebruik ervan wordt versneld. Technologieën zoals HJT en BC staan daarentegen voor uitdagingen op het gebied van kostenverlaging en marktpenetratie. Perovskiet en andere opkomende technologieën vereisen verdere doorbraken voor grootschalige industrialisatie.

Deze keer richt de industrie zich meer op technologie dan op kapitaal, waarbij de aanhoudende technologische barrières van TOPCon differentiatie en technologische vooruitgang stimuleren. Het stimuleert O&O en efficiëntieverbeteringen, waardoor TOPCon het belangrijkste slagveld wordt voor de evolutie van de fotovoltaïsche celtechnologie.

Aangezien TOPCon het belangrijkste slagveld is en hogere barrières heeft, is het voorbestemd om de drijvende kracht te worden achter de differentiatie van de fotovoltaïsche industrie. Aangezien de zonneceltechnologie voortdurend vooruitgaat en de theoretische grenzen van kristallijn silicium nadert, wordt de concurrentie steeds meer bepaald door minieme verschillen in technologie. De hoge technologische barrières van TOPCon zullen zich blijven versterken door factoren als stijgsnelheid, opbrengst, omzettingsefficiëntie, capaciteitsgebruik en winstmarge. Als de marktomvang blijft toenemen, zal dit het industrielandschap beïnvloeden. De technische barrières van TOPCon zijn hoog, waardoor bedrijven zich aanzienlijk onderscheiden. TOPCon is klaar om de fotovoltaïsche industrie een nieuwe vorm te geven.

Naarmate de markt groeit, zal de invloed van TOPCon toenemen en het industriële landschap en de concurrentie op de markt een nieuwe vorm geven. De toekomst wacht vol verwachting.

Maysun Solar's N-TOPCon bifacial zonnecellen worden gekenmerkt door hun hoge omzettingsefficiëntie en betrouwbaarheid. Deze geavanceerde cellen kunnen zowel aan de voor- als aan de achterkant elektriciteit opwekken, waardoor ze zelfs in moeilijke lichtomstandigheden maximale energie opwekken. Dankzij nauwgezette kwaliteitscontroleprocessen behouden ze uniforme prestaties en vertonen ze weinig afwijkingen tijdens het inkapselen, waardoor een naadloze werking van het systeem gegarandeerd is. Deze zonnepanelen blinken uit bij lage instraling, waardoor ze geschikt zijn voor regio's met variabele weerpatronen. Bovendien verbetert hun lage hotspoteffect de veiligheid en duurzaamheid, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor efficiënte en duurzame zonne-energieoplossingen. Hieronder ziet u het N-TOPCon 430W full black zonnepaneel geïnstalleerd door een klant van Maysun Solar in Duitsland. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de gerelateerde producten!

 Maysun Solar Glas Volledig Zwart 420W-435W MONO N-Topcon 182mm 108 Cellen 1/2 Zonnepaneel

Cumulatieve Duitse zonne-energie opwekkingscapaciteit overtreft 80 GW

Duitsland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het bereiken van 80 GW cumulatieve zonne-energiecapaciteit. Alleen al in november voegde het land ongeveer 1,18 GW aan nieuwe PV-systemen toe en het heeft het potentieel om tegen het einde van dit jaar meer dan 14 GW aan PV-capaciteit te installeren, volgens gegevens die zijn vrijgegeven door de nationale netwerkbeheerder.

Het Bundesnetzagentur meldde dat de nieuwe Duitse PV-capaciteit in november 1.183 MW bedroeg, iets lager dan de 1.231 MW van oktober, maar aanzienlijk hoger dan de 675 MW die in november 2022 werd geïnstalleerd.

In de eerste 11 maanden van dit jaar hebben ontwikkelaars van zonne-energie in totaal 13,18 GW aan zonne-energie op het net aangesloten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 6,8 GW die in dezelfde periode van het voorgaande jaar werd geïnstalleerd. Door deze prestatie steeg de cumulatieve zonne-energiecapaciteit van Duitsland eind november naar 80,74 GW.

Om de nationale doelstelling van 215 GW zonne-energiecapaciteit in 2030 te halen, moet het tempo echter nog worden opgevoerd. Daarvoor is een gemiddelde installatie van 1,58 GW per maand nodig.

Van de nieuw geregistreerde capaciteit in november was bijna 413 MW afkomstig van projecten die via aanbestedingen waren geselecteerd, terwijl bijna 628 MW afkomstig was van PV-systemen op daken in het kader van de regeling voor terugleveringstarieven of directe marketing. Nog eens 128 MW werd bijgedragen door projecten op de grond en de resterende 15 MW was afkomstig van andere systeemtypes.

Verwachte daling van 20% in LCOE voor zonne-energie in Europa tegen 2023

In de afgelopen tien jaar zijn de kosten van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (PV-systemen) aanzienlijk gedaald. De marktprijzen voor PV-modules zijn, gecorrigeerd voor inflatie, sinds 2011 met ongeveer 95% gedaald. In de meeste landen is de prijs van fotovoltaïsche panelen nu gelijk aan die van retail- en wholesale-elektriciteit.

Voor een uitgebreide analyse van de PV-markt en prijstrends heeft het European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP-PV) onlangs levelized cost of electricity (LCOE) berekeningen gepubliceerd voor de periode van 2023 tot 2050. Deze LCOE-berekeningen waren gericht op vijf Europese locaties (Helsinki, München, Toulouse, Rome en Malaga) en vier categorieën PV-systemen (residentieel 5 kW, commercieel 50 kW, industrieel 1 MW en grootschalig 100 MW).

De LCOE van PV wordt beïnvloed door de opwekkingskosten, die alle kosten omvatten die gepaard gaan met het leveren van door PV opgewekte elektriciteit aan het aansluitpunt op het elektriciteitsnet. Het is ook afhankelijk van zowel de kapitaalkosten (CAPEX) als de operationele kosten (OPEX) van PV-systemen. OPEX omvat kosten en winstmarges over de hele waardeketen, waaronder financiering, projectontwikkeling, productie, installatie, bediening en onderhoud.

In het verleden hebben de moduleprijzen zich nauwgezet aan de leercurve gehouden, wat betekent dat bij elke verdubbeling van de wereldwijde cumulatieve PV-opwekkingscapaciteit, de moduleprijzen gewoonlijk met ongeveer 25% zijn gedaald. De prognoses voor toekomstige verlagingen van de moduleprijzen zijn gebaseerd op deze historische leercurve (LR). Deze verlagingen worden verwacht dankzij verbeterde productieprocessen, efficiënter materiaalgebruik en voortdurende verbeteringen in de efficiëntie van modules. Daarnaast is bij de berekeningen rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%, een systeemlevensduur van 30 jaar voor installaties op het dak (of 35 jaar voor installaties op de grond) en een jaarlijkse degradatie van 0,5% in alle gevallen.

Belangrijkste bevindingen:

Volgens het basisscenario van ETIP PV zal de wereldwijde cumulatieve PV-capaciteit naar verwachting toenemen van 1,5 TW aan het eind van 2032 tot ongeveer 5,5 TW in 2030 en verder tot 30 TW in 2050.

De OPEX voor Utility-scale PV zal naar verwachting dalen van €12,5 ($13,6)/W/jaar aan het eind van 2023 tot €9/kW/jaar in 2050, terwijl dit voor rooftop solar €10/kW/jaar bedraagt. De CAPEX voor PV op utiliteitsschaal zal naar verwachting dalen van €0,46/W aan het eind van het huidige jaar tot €0,23/W in 2050. Voor residentiële (5 kW), commerciële (50 kW) en industriële (1 MW) installaties kunnen de prijzen respectievelijk € 0,81, € 0,48 en € 0,33 bedragen. In alle sectoren worden de CAPEX ongeveer gehalveerd tussen januari 2024 en 2050.

In vergelijking met de huidige waarden zal de LCOE van PV naar verwachting met ongeveer 20% dalen tegen 2030 en met 50% tegen 2050. In vergelijking met de gemiddelde groothandelsprijzen voor elektriciteit van 2019 tot 2021 is PV op nutsschaal al concurrerend in alle landen, zelfs met een nominale gewogen gemiddelde kapitaalkost (WACC) van ruim boven de 10%. Tijdens de energiecrisis van 2022 in Europa hebben de hoge spotmarktprijzen het concurrentievermogen van PV verder versterkt.

ETIP PV verwacht een daling van de LCOE voor alle locaties, met vooral aanzienlijke dalingen in Rome en Malaga. In Malaga bijvoorbeeld wordt de LCOE voor PV op nutsschaal, uitgaande van een nominale WACC van 7%, geraamd op €24/MWh in 2024, maar deze zal naar verwachting dalen tot €19/MWh in 2030 en €13/MWh in 2050. Desondanks zijn de LCOE-voorspellingen voor alle locaties zeer positief, wat aangeeft dat elektriciteit opgewekt door PV al kosteneffectiever is op alle vijf locaties voor verschillende WACC-percentages en consumentsegmenten.

Europees technologie- en innovatieplatform voor fotovoltaïsche energie (ETIP PV)

De bovenstaande figuren illustreren de LCOE van PV voor 100 MWp utility-scale PV op vijf Europese locaties onder verschillende nominale WACC's, waarbij ze worden vergeleken met de gemiddelde elektriciteitsprijs op de spotmarkt.

Europese Commissie geeft groen licht aan 5,7 miljard euro Italiaans initiatief voor energiegemeenschappen

De Europese Commissie heeft onlangs een programma van €5,7 miljard goedgekeurd dat gericht is op het bevorderen van energiegemeenschappen in Italië. Volgens recente gegevens van de Polytechnische Universiteit van Milaan heeft Italië momenteel 104 energiegemeenschappen. Als rekening wordt gehouden met lopende projecten, zal dit aantal naar verwachting stijgen tot 191. In het rapport wordt opgemerkt dat gemeenten in 44% van de gevallen de voornaamste promotors van deze energiegemeenschappen zijn, terwijl particuliere bedrijven dat in de overige gevallen zijn. Meer dan 70% van de geanalyseerde energiegemeenschappen maken gebruik van systemen met een totale capaciteit van minder dan 200 kW, en ze vertrouwen allemaal op fotovoltaïsche energiebronnen. Dit initiatief is bedoeld om de uitbreiding van kleinschalige bestaande hernieuwbare energieprojecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten van maximaal 1 MW te vergemakkelijken, zoals beschreven in een officieel persbericht.

Het programma bestaat uit twee verschillende financieringscomponenten:

1. De eerste component, met een totaal budget van 3,5 miljard euro, omvat een tariefsysteem met een looptijd van 20 jaar op basis van het elektriciteitsverbruik van zelfconsumenten en gemeenschappen op basis van hernieuwbare energie. Dit wordt gefinancierd door een heffing op de elektriciteitsfactuur van alle consumenten. In deze context wordt een gemeenschap voor hernieuwbare energie gedefinieerd als een "juridische entiteit die burgers, kleine bedrijven en lokale overheden in staat stelt om hun elektriciteit te produceren, te beheren en te verbruiken".

2. De tweede component, met een totale financieringstoewijzing van €2,2 miljard, bestaat uit investeringssubsidies die tot 40% van de totale kosten van een project dekken. Deze projecten moeten zich bevinden in gemeenten met een bevolking van 5.000 inwoners of minder en moeten operationeel zijn op 30 juni 2026.

De financiering voor de tweede component komt uit de €723,8 miljard Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF), een instrument dat door de Europese Commissie in het leven is geroepen om de Europese Unie (EU) te versterken in de nasleep van de Covid-19 pandemie.

Deze toewijzing volgt op de goedkeuring door de Europese Commissie van het herstel- en veerkrachtplan van Italië op 31 juli 2021, waarin een investering van 11,2 miljard euro werd geschetst voor het verbeteren en bevorderen van de Italiaanse technologieën voor hernieuwbare energie, initiatieven op het gebied van de circulaire economie, faciliteiten voor het beheer van waterafval en meer.

zonnepaneel

Maysun Solar legt zich sinds 2008 toe op de productie van fotovoltaïsche modules van topkwaliteit. Ontdek ons uitgebreide assortiment zonnepanelen, waaronder volledig zwart, zwart frame, zilver en glas-glas opties, allemaal met geavanceerde technologieën zoals half-cut, MBB, IBC, HJT en Shingled. Deze panelen zijn ontworpen voor superieure prestaties en hebben een stijlvolle esthetiek die naadloos integreert in elke architecturale omgeving. Maysun Solar heeft met succes kantoren, magazijnen en duurzame partnerschappen opgezet met vakkundige installateurs in tal van landen. Voor de laatste module offertes of alle vragen met betrekking tot fotovoltaïsche, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag om de kracht van zonne-energie te benutten.

Referentie:

TOPCon Leading the Transformation of the Photovoltaic Industry - GUANGFU.BJX.COM.CN. (n.d.). https://guangfu.bjx.com.cn/news/20231225/1352106.shtml

Enkhardt, S. (2023, December 21). Germany hits 80 GW milestone. Pv Magazine International.

https://www.pv-magazine.com/2023/12/21/germany-hits-80-gw-milestone/ Morandotti, A. S. a. L. (2023, November 27). EU Commission approves €5.7 billion Italian scheme for energy communities. Pv Magazine International.

https://www.pv-magazine.com/2023/11/27/eu-commission-approves-e5-7-billion-italian-scheme-for-energy-communities/ Solar LCOE may decrease by up to 20% in Europe by 2030. (2023, December 14). Pv Magazine International.

https://www.pv-magazine.com/2023/12/14/solar-lcoe-may-decrease-by-up-to-20-in-europe-by-2030/

Misschien vind je dit ook leuk:

Microscheurtjes op zonnepanelen: Inspectie & Preventie Gids 2024
2023 Gids van IBC Zonnepanelen: Waarom kiezen voor IBC zonnepanelen?
Fotovoltaïsch systeem op zonne-energie onderhouden: De levensduur van zonnepanelen begrijpen