Inzicht in de Levelized Cost of Energy (LCOE) en de betekenis ervan voor zonne-energie

· zonnepanelen industrie Nieuws,Over fotovoltaïsche

Bij de afweging om wel of niet te investeren in een energieproject is het winstpotentieel op lange termijn een belangrijke factor om rekening mee te houden. Om hier een antwoord op te krijgen, moeten de levelized cost of energy (LCOE) worden bepaald. De LCOE-methode houdt niet alleen rekening met de oorspronkelijke investering, maar ook met de doorlopende kosten van een project.

Inhoud:
1.Wat is LCOE(Levelized Cost of Energy )?
2.Wat doet LCOE?
3.Hoe bereken ik LCOE?
4.Vergelijking van de LCOE van zonne-energie en andere energiebronnen

Wat is LCOE (Levelized Cost of Energy)?

Gedurende de levensduur van een fotovoltaïsch systeem worden de kosten van de opgewekte energie gemeten aan de hand van de levelized cost of energy (LCOE). In het tijdperk van netpariteit voor hernieuwbare energie is dit een cruciale overweging. De LCOE werd in het leven geroepen om als timer te dienen totdat hernieuwbare energiebronnen op eigen kracht konden opereren op commerciële markten.

Eenvoudig gezegd: hoe beter je systeem als geheel is, hoe lager je levelized cost of energy (LCOE) zal zijn.

Fotovoltaïsche zonne-energie

Wat doet LCOE ( Levelized Cost of Energy )?

Vergelijkingsindicator voor investeerders

Strategische beslissingen, zowel grote als kleine, kunnen worden geïnformeerd door LCOE-analyses. LCOE is een beslissende factor voor investeerders omdat het dient als een vergelijkingsindicator. Investeerders worden gevraagd oplossingen te bieden voor een groot aantal uitdagende vragen. Ze moeten veel beslissingen nemen en een daarvan is of ze hoogwaardige, geavanceerde technologische producten gebruiken of goedkopere equivalenten. Ze kunnen de LCOE als doorslaggevende factor gebruiken.

Indicator van minimum inkomsten

Een investeerder of ontwikkelaar moet eerst de levensvatbaarheid van een project vaststellen tijdens de vroege beoordelingsfase. Ten tweede helpt het om in te schatten hoeveel geld je nodig hebt om je investering terug te verdienen. Daarom dient het als een overzicht op hoog niveau van de noodzakelijke verkoopstrategie.

Indicator van de kosten van verschillende opwekkingstechnologieën

De LCOE helpt bij het vergelijken van projecten en energiebronnen om te bepalen welke het meest kosteneffectief zijn. Met de berekening kunnen projectontwikkelaars en financiers opwekkingsopties zoals zonne-energie, windenergie, kernenergie, gas en steenkool beoordelen, rekening houdend met de levensduur van het project, kapitaalkosten, brandstofkosten, capaciteitsgrootte en risico.

Het geeft beleidsmakers een globaal perspectief op de relatieve kosten van verschillende opwekkingstechnologieën. Beslissingen over de toekenning van subsidies maken een dergelijke analyse noodzakelijk. Overheden hebben bijvoorbeeld zwaar geïnvesteerd in hernieuwbare energietechnologie toen de LCOE-prijzen hoog waren, met als einddoel de ontwikkeling van gespecialiseerde technologieën te bevorderen.

Hoe bereken je LCOE (Levelized Cost of Energy)?

Om de LCOE te berekenen, tellen we de investerings- en exploitatiekosten van de centrale bij elkaar op en delen we de verkregen energieproductie over de verwachte levensduur.

CAPEX, ook bekend als kapitaaluitgaven, verwijst naar de initiële investering die nodig is voor een zonne-energiesysteem, en omvat de uitgaven voor componenten, arbeid en andere aanvullende uitgaven.

Bedrijfsuitgaven, ook wel OPEX genoemd, omvatten verschillende kosten die verband houden met de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Deze kosten omvatten doorgaans uitgaven in verband met gebruik, onderhoud, belastingen en andere soortgelijke uitgaven.

Verworven energieproductie (AEP) verwijst naar de hoeveelheid energie die een systeem kan verzamelen en gebruiken tijdens de operationele levensduur.

Alle noodzakelijke componenten, zoals de initiële investering, doorlopend onderhoud en benzine, worden opgenomen in de totale prijs. Er wordt rekening gehouden met de discontovoet en eventuele subsidies of belastingvoordelen. In deze zin verwijst "output" naar de totale hoeveelheid elektriciteit die de installatie naar verwachting zal produceren. Een zonne-energiesysteem heeft meestal een functionele levensduur van 25-30 jaar.

Een typische nivellering van de elektriciteitskosten voor een fotovoltaïsch systeem ziet er als volgt uit:
Initiële kapitaalkosten: $65.000
Belastingvoordeel: $12.000
O&M: $6.000
Totale kosten: $59.000
Gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie: 62.500kWh

Garantieperiode PV-apparatuur: 30 jaar

Totale elektriciteitsproductie: 1.875.000kWh

LCOE: $59.000 / 1.875.000 = $0,03147/kWh

De winstgevendheid hangt af van de verkoop van de opgewekte elektriciteit voor meer dan $0,03147/kWh. Als de elektriciteitsprijs echter lager is dan $0,03147/kWh, zal het project verlies lijden over de levensduur van 30 jaar.

De formule van LCOE

Vergelijking tussen de LCOE (Levelized Cost of Energy) van zonne-energie en andere energiebronnen

In vergelijking met alternatieve energiebronnen zoals wind, kolen en gas, zijn de levelized cost of electricity (LCOE) van PV op nutsschaal al concurrerend. Dit wijst op een aanhoudende en gezonde groei in de PV-business.

In 2021 was de LCOE-bandbreedte voor PV op nutsschaal vrij smal, tussen $30/MWh en $41/MWh. In 2023 lag de LCOE tussen $24/MWh en $96/MWh. Zelfs met deze stijging is de LCOE nog steeds de laagste van alle vergelijkbare opties. Gaspiek kost tussen $115 en $221 per megawattuur, kernenergie tussen $141 en $221 per megawattuur, steenkool tussen $68 en $166 per megawattuur, en gecombineerde gascyclus tussen $39 en $101 per megawattuur, volgens Lazard.

Schone energie

Dus waar staat deze LCOE voor? Dat betekent dat gas- en kolencentrales meer moeten vragen voor stroom dan zonne- en windparken om winst te maken.

De kosten van gas-, kolen- of kernbrandstof en de kosten van exploitatie en onderhoud (O&M) bepalen in belangrijke mate de totale kosten van traditionele centrales op fossiele brandstoffen en kernenergie. Hernieuwbare energiesystemen zorgen niet alleen voor lagere exploitatie- en onderhoudskosten, maar besparen ook geld op benzine. Hernieuwbare energiesystemen hebben geen vaste kosten omdat de zon en de wind gratis zijn. De kosten voor het onderhoud van zonne-energie zijn de afgelopen jaren gedaald door ontwikkelingen op het gebied van de betrouwbaarheid van omvormers, bewakingstechnologie op afstand en schonere zonnepanelen.

De olie- en benzinekosten zijn gestegen als gevolg van de huidige energiecrisis, waardoor hernieuwbare energiebronnen nog concurrerender zijn geworden in termen van LCOE. De levelized cost of energy (LCOE) voor fossiele energiecentrales is gestegen, terwijl de LCOE voor hernieuwbare energie consistent is gebleven. Als gevolg hiervan profiteren producenten van hernieuwbare energie meer van stijgende elektriciteitstarieven dan producenten van fossiele brandstoffen, die ook rekening moeten houden met stijgende brandstofkosten.

Al met al dienen de nivellerende kosten van elektriciteit (LCOE) als een cruciale metriek voor het evalueren van de financiële haalbaarheid van een fotovoltaïsch (PV) systeem en het beoordelen van de effectieve integratie van de individuele componenten. De beperkingen van de Levelized Cost of Electricity (LCOE) vereisen echter voorzichtigheid bij het uitsluitend vertrouwen op deze metriek voor investeringsbeslissingen.

Sinds 2008 heeft Maysun Solar zich gericht op het maken van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies uit onze uitgebreide selectie van zonnepanelen die gebruik maken van half-cut, MBB, IBC, en Shingled technologieën in volledig zwart, zwart frame, zilver, en glas-glas afwerkingen. Deze panelen bieden uitzonderlijke prestaties en modieuze ontwerpen die gemakkelijk in elk gebouw passen. In verschillende landen heeft Maysun Solar kantoren, magazijnen en duurzame partnerschappen met topinstallateurs. Als u vragen heeft over PV of de meest recente moduleoffertes wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Referentie:

Solarity. (2022, April 7).What does LCOE mean? Solarity.

Kanellakopoulou, M. (2022). Levelised Cost of Energy (LCOE) – An overview. Pexapark.

Santos, B. (2023, April 14). Average solar LCOE increases for first time this year. Pv Magazine International.

Rodríguez, L. (2022, August 17). What is LCOE and why is it important?

Dit vind je misschien ook leuk:

Recent Fotovoltaïsch Nieuws
Wat is een betere energiebron: Zonne-energie of kernenergie?
Is perovskiet-zonnecel de toekomst?