CO2-balans van zonnepanelen

· zonnepanelen industrie Nieuws,Fotovoltaïsche technologie Nieuws

Nu we eraan werken om de planeet groener te maken, is de CO2-voetafdruk van zonne-energie een veelbesproken onderwerp op het gebied van hernieuwbare energie. Wat is de koolstofvoetafdruk? De koolstofvoetafdruk is de hoeveelheid kooldioxide die wordt geproduceerd tijdens het fabricageproces van zonnepanelen. Zelfs als zonne-energie de koolstofuitstoot in duizenden huizen per dag vermindert, kan de productie van zonnepanelen een aanzienlijke impact hebben op het milieu.

In dit artikel wordt de CO2-voetafdruk van zonnepanelen en de hoeveelheid CO2 die wordt bespaard door zonne-energie vergeleken en worden de voordelen van het gebruik van zonnepanelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen besproken.

Inhoud:

1. Koolstofvoetafdruk van zonnepanelen

2. Hoeveel CO2 vermindert het gebruik van zonnepanelen?

3.Stap over op zonne-energie om je ecologische voetafdruk te verkleinen

Introductie van de CO2-voetafdruk

Koolstofvoetafdruk van zonnepanelen

Zonnepanelen hebben een koolstofvoetafdruk, hoewel de levenscyclusemissies van zonnestroom ongeveer 12 keer lager zijn dan die van aardgas en 20 keer lager dan die van steenkool. Bovendien zijn er grote mogelijkheden om de koolstofvoetafdruk van zonnepanelen aanzienlijk te verlagen, in tegenstelling tot de verbranding van fossiele brandstoffen.

Sommigen beweren dat de productie en bouw van wind-, zonne- en kernenergie "verborgen" koolstofschulden hebben. Deze koolstofschulden en de bijbehorende energieschulden moeten worden "afbetaald" om deze vormen van alternatieve energie economisch haalbaar en milieuvriendelijk te maken.

Volgens de methodologie van de Europese Commissie voor de ecologische voetafdruk van producten veroorzaakt het upstreamproces in de levenscyclus van een PV-centrale, de drie belangrijkste koolstofuitstotende segmenten van een PV-module, tussen 80 procent en meer dan 95 procent van de uitstoot, inclusief de productie van siliciummaterialen, wafers, batterijen, de productie van modules en de productie van de balans van systemen (BoS) zoals omvormers, wat in totaal neerkomt op ongeveer 22 gram koolstofuitstoot per kilowattuur. De emissies van de latere exploitatie van de PV-installatie, zoals O&M, bedragen ruwweg 5-20 procent van de totale emissies.

Aan veel van de huidige commerciële zonnepanelen hangt een zwaar prijskaartje voor het milieu. De relatief hoge koolstofvoetafdruk van kristallijne siliciummodules komt door de energie-intensieve processen zoals de productie van silicium, het groeien van ingots en het snijden van wafers. Als gevolg hiervan zijn deze productieprocessen verschoven van minder koolstofintensieve markten naar andere koolstofrijke en goedkopere landen en regio's.

Ook fotovoltaïsche (PV) centrales hebben een koolstofvoetafdruk. Vanuit een levenscyclusperspectief varieert de koolstofvoetafdruk van dunnefilm-PV-centrales van ongeveer 12 gram per kWh tot een veel hoger bereik voor kristallijne silicium-PV-centrales, en in de afgelopen jaren is dankzij procesinnovaties en technologische vooruitgang de koolstofuitstoot van kristallijne siliciumcentrales gedaald van 33-50 gram per Kwh tien jaar geleden tot ongeveer 24 gram per Kwh vandaag.

Een milieucyclusdiagram in zijn hand houden

Hoeveel CO2 vermindert het gebruik van zonnepanelen?

Veel van deze gevaarlijke broeikasgassen komen in het milieu terecht wanneer fossiele brandstoffen worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Maar als we meer zonne-energie gebruiken en fossiele brandstoffen inruilen voor zonne-energie, kunnen we deze uitstoot verlagen en ons steentje bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering. Volgens het NREL kan het opwekken van stroom met zonnepanelen die naar verwachting 28 jaar meegaan de uitstoot drastisch verminderen met meer dan 100 ton. Na verloop van tijd kan deze afname van de uitstoot van broeikasgassen de effecten van de opwarming van de aarde verminderen.

Tijdens de eerste jaren van het gebruik van een zonnepaneel wordt er ongeveer 50 gram CO2 per kilowattuur geproduceerd. De CO2-voetafdruk van een zonnepaneel is ongeveer 20 keer lager dan die van een elektrische bron die op kolen werkt. Als gevolg hiervan zal je CO2-voetafdruk dalen zodra je zonnepanelen op je huis installeert. Om koolstofneutraal te worden en je koolstofschuld af te betalen, moet je echter drie jaar lang zonnepanelen hebben. Je algehele CO2-voetafdruk zal dan na drie jaar gebruik afnemen omdat het systeem voor de rest van de levensduur CO2-neutraal zal blijven werken.

Een voorzichtige schatting is om te veronderstellen dat gascentrales, die het meest voorkomen en vaak worden gebruikt om het aanbod aan te vullen om aan de vraag op een bepaald moment te voldoen, worden vervangen door zonne-energie. Volgens een recente beoordeling door National Grid PLC stoten deze grote commerciële energiecentrales momenteel 392 g CO2 per kWh uit.

Op basis van deze voorzichtige schatting kunnen we dus stellen dat een gemiddeld huishoudelijk zon-PV-systeem in het zuiden van Groot-Brittannië de CO2-uitstoot met ruwweg 1,2 ton per jaar vermindert, alleen al door de stroomopwekking.

Om echt duurzame energiebronnen te zijn, moeten zonnepanelen hun mogelijke nadelen voor het milieu aanpakken. Maar met zorgvuldige planning en effectieve implementatie wegen de voordelen van zonne-energie ruimschoots op tegen de nadelen.

Zonne-energie kan bijdragen aan de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen en aan een duurzamere toekomst voor toekomstige generaties.

Windenergie en fotovoltaïsche panelen

Stap over op zonne-energie om je ecologische voetafdruk te verkleinen

Een zonnedak van 10 kW vermindert de koolstofuitstoot met ongeveer 4 ton per jaar. Dit komt ongeveer overeen met het planten van meer dan 100 bomen per jaar. Grotere installaties kunnen een tien keer zo grote impact hebben. In werkelijkheid wordt het ecosysteem al beïnvloed door één zonne-installatie voor huishoudelijk gebruik.

Misschien is het tijd om over te stappen op zonne-energie nu je je volledig bewust bent van de CO2-impact van zonne-energie. De belangrijkste wereldwijde bron van broeikasgassen is de verbranding van fossiele brandstoffen, met name steenkool. Een deel van je koolstofvoetafdruk wordt onmiddellijk gecompenseerd als je kiest voor een groene energiebron. Daarom wordt het gebruik van zonnepanelen steeds populairder en wijdverspreider. Zonnepanelen installeren is een goede keuze voor zowel kostenbesparing als milieubescherming.

Diagram van de CO2-voetafdruk

Zonnepanelen verminderen niet alleen de schade die de verbranding van fossiele brandstoffen toebrengt aan het milieu, maar ze leveren ook een constante aanvoer van hernieuwbare energie die kan worden gebruikt om bijna elk apparaat of gadget te laten werken.

Huishoudelijke apparaten, verwarmings- en koelsystemen in huis en zelfs oplaadstations voor elektrische auto's kunnen allemaal worden aangedreven door zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen jarenlang energie leveren zonder het milieu te belasten als ze goed worden geïnstalleerd en onderhouden.

Het is duidelijk dat de aankoop van zonnepanelen een goede strategie kan zijn om de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd toegang te houden tot moderne energiebronnen. We kunnen bijdragen aan de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties door te investeren in schone, hernieuwbare energiebronnen. Als u energiebesparende, milieuvriendelijke, hoogrenderende en duurzame zonnepanelen wilt installeren, dan is Maysun een goede keuze!

Venusun 390W--410W Volledig zwarte PV-module PERC 210 mm 80 cellen
390W--410W dubbel glas zwart frame fotovoltaïsche module PERC 210mm 120cells

Iedereen moet rekening houden met het effect op het milieu wanneer hij beslist hoeveel elektriciteit hij wil gebruiken, en zonnepanelen zijn een uitstekende methode om dit te doen zonder afstand te doen van hedendaagse gemakken.

Maysun Solar is sinds 2008 gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige fotovoltaïsche modules. Kies uit onze grote verscheidenheid aan volledig zwarte zonnepanelen, zonnepanelen met een zwart frame, zilveren zonnepanelen en glas-glas zonnepanelen die gebruik maken van half-cut, MBB, IBC en Shingled technologieën. Deze panelen bieden superieure prestaties en stijlvolle ontwerpen die naadloos passen in elk gebouw. Maysun Solar heeft met succes kantoren, magazijnen en langdurige relaties met uitstekende installateurs in tal van landen! Neem contact met ons op voor de laatste module offertes of alle PV-gerelateerde vragen. We helpen u graag verder.

Referentie:.

Overvloed. (2018, mei 23). Hoeveel koolstofdioxide besparen zonnepanelen? - Overvloed Blog. Medium.

Lawrence, B. (2021). Koolstofvoetafdruk van de productie van zonnepanelen. Cool Effect.

Morgan, S., & Wade, A. (2016). Koolstofvoetafdruk van zonnepanelen onder de loep.

Zonnepanelen en hun effect op het milieu -- Milieubescherming.

Zonnepanelen hebben een probleem met koolstofuitstoot. (n.d.). Michigan Capitol Confidential.

Zimmermann, N. (2021, 6 januari). Hoeveel zonnepanelen hebben we nodig om het klimaat te redden?

Dit vind je misschien ook leuk:

Hoe kunnen de schadelijke effecten van extreme hitte op omvormers voor zonne-energie worden verminderd?
Factoren die de efficiëntie van zonnepanelen beïnvloeden
Wat is het verschil tussen thermische zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie?